Darbuotojų kontaktai

ADMINISTRACIJA

Direktorė
Irmina Kėblienė
Tel.: (8 449) 74043
Mob. 8 609 72885
El. p. irmina.kebliene@silaleskc.lt
Gyvenimo aprašymas
Veiklos vertinimo išvada
Metų veiklos ataskaita
Vadovo darbotvarkė

Direktoriaus pavaduotojasRežisierius
Antanas Kazlauskas
Tel.: (8 449) 74043
Mob. 8 686 61342
El.p. antanas.kazlauskas@silaleskc.lt
Direktoriaus pavaduotojo darbotvarkė

BUHALTERIJA

Vyriausioji buhalterė
Simona Miklaševičienė
Tel.: (8 449) 74314
El.p.simona.miklaseviciene@silaleskc.lt

Buhalterė
Renata Bernotienė
Tel.: (8 449) 74314
El.p. renata.bernotiene@silaleskc.lt

Aptarnaujantis personalas

Ūkvedys / Elektrikas
Tomas Budreckas
Tel.: (8 449) 74043
Mob. 8 616 83203;
El.p. tomas.budreckas@silaleskc.lt

Vyriausioji kultūrinės veiklos vadybininkė
Guoda Juškaitė
Tel.: (8 449) 74043
Mob. 8 626 78519
El.p. guoda.juskaite@silaleskc.lt

Kompiuterių sistemų inžinierius
Airinas Dilnikas
Tel.: (8 449) 74043
Mob. 8 610 66533
El.p. airinas.dilnikas@silaleskc.lt

Personalo specialistė / Atviro jaunimo centro jaunimo darbuotoja
Vilma Končauskaitė
Tel.: (8 449) 74043
Mob. 8 698 84742
El.p. vilma.koncauskaite@silaleskc.lt

Archyvarė – Sandėlininkė
Aušra Raudonienė (pavaduoja Eugenija Budreckienė)
Tel.: (8 449) 74043
El.p. eugenija.budreckiene@silaleskc.lt

Bilietų kasininkė – Budėtoja
Jolanta Kontrimienė
Tel.: (8 449) 74043
Mob. 8 687 57912

Kūrybiniai darbuotojai

Kultūros projektų vadovė
Vitalija Daukšienė
Tel.: (8 449) 74043
El.p. vitalija.dauksiene@silaleskc.lt

Scenos režisierė (etnografijai)
Ilona Raudonienė
Tel.: (8 449) 74043
Mob. 8 608 87365
El.p. ilona.raudoniene@silaleskc.lt

Scenos režisierius (etninei kultūrai)
Jovita Veličkaitė (pavaduoja Lina Šimkūnienė)
Tel.: (8 449) 74043
El.p. lina.simkuniene@silaleskc.lt

Koncertmeisteris
Zigmas Levickis
Tel.: (8 449) 74043
Mob. 8 687 27859
El.p. zigmas.levickis@silaleskc.lt

Dirigentė
Laima Petkuvienė
Tel.: (8 449) 74043
El.p. laima.petkuviene@silaleskc.lt

Dirigentė
Laima Saročkienė
Tel.: (8 449) 74043
El.p. laima.sarockiene@silaleskc.lt

Chormeisteris
Žilvinas Jankus
Tel.: (8 449) 74043
El.p.  zilvinas.jankus@silaleskc.lt

Chorvedė
Sandra Rimkutė-Jankuvienė
Tel.: (8 449) 74043
El.p. sandra.rimkute-jankuviene@silaleskc.lt

Instrumentalistė
Regina Mockutė
Tel.: (8 449) 74043
Mob. 8 615 95807
El.p. regina.mockute@silaleskc.lt

Instrumentalistas / Renginio vedėjas
Alvydas Juodviršis
Tel.: (8 449) 74043
Mob. 8 608 87366
El.p. alvydas.juodvirsis@silaleskc.lt

Instrumentalistas
Aivaras Šimkus
Tel.: (8 449) 74043
El.p.  aivaras.simkus@silaleskc.lt

Instrumentalistė / Dirigentė
Jolanta Kažukauskienė
Tel.: (8 449) 74043
Mob. 8 617 41115
El.p. jolanta.kasputyte@silaleskc.lt

Choreografė
Laima Andrejauskienė
Tel.: (8 449) 74043
El.p. laima.andrejauskiene@silaleskc.lt

Choreografė
Aušra Danisevičienė
Tel.: (8 449) 74043
El.p. ausra.daniseviciene@silaleskc.lt

Dailininkas-scenografas
Vidmantas Dargis
Tel.: (8 449) 74043
El.p. vidmantas.dargis@silaleskc.lt

Atviro jaunimo centro jaunimo darbuotoja
Simona Kanapinskaitė
Tel.: (8 449) 74043
Mob. 8 618 34547
El.p. simona.kanapinskaite@silaleskc.lt

Edukacinių programų vadovė
Lina Šimkūnienė
Tel.: (8 449) 74043
El.p. lina.simkuniene@silaleskc.lt

Garso operatorius / Apšvietimo technikas
Gediminas Pilypas
Tel.: (8 449) 74043
El.p. gediminas.pilypas@silaleskc.lt

Garso operatorius
Kazys Paliakas
Mob. 8 608 87437
El.p. kazys.paliakas@silaleskc.lt

Garso operatorius
Aivaras Armonas
Tel.: (8 449) 74043
El.p. aivaras.armonas@silaleskc.lt

Ūkio dalies darbuotojai

Stalius
Alfonsas Maulius
Tel.: (8 449) 74043

Vairuotojas
Vasilij Zlotnikov
Tel.: (8 449) 74043

Pagalbinis darbininkas
Zigmas Grigalis
Tel.: (8 449) 74043

Valytoja
Aldona Endriekienė
Tel.: (8 449) 74043

Valytoja
Vida Norvilienė
Tel.: (8 449) 74043

Valytoja
Regina Raudonienė
Tel.: (8 449) 74043

Santechnikas-darbininkas / Kiemsargis
Vidas Undaravičius
Tel.: (8 449) 74043

Kiemsargė
Gitana Kontrimaitė
Tel.: (8 449) 74043