Darbuotojų kontaktai

ADMINISTRACIJA
BUHALTERIJA

Vyriausioji buhalterė
Aida Stasiūnienė
Tel. 8 449 74314
Mob. 8 620 24940
E.p. aida.stasiuniene@silaleskc.lt

Buhalterė
Laima Montvilienė (pavaduoja Renata Bernotienė)
Tel. 8 449 74314
El.p. renata.bernotiene@silaleskc.lt

Aptarnaujantis personalas

Ūkvedys / Elektrikas
Tomas Budreckas
Tel. 8 449 74043
Mob. 8 616 83203;
El.p. tomas.budreckas@silaleskc.lt

Kultūros projektų vadovė / Koncertų (spektaklių) organizatorė
Guoda Juškaitė
Tel. 8 449 74043
Mob. 8 626 78519
El.p. guoda.juskaite@silaleskc.lt

Kompiuterių sistemų inžinierius
Airinas Dilnikas
Tel. 8 449 74043
Mob. 8 610 66533
El.p. airinas.dilnikas@silaleskc.lt

Personalo specialistė / Socialinio darbo organizatorė
Vilma Končauskaitė
Tel. 8 449 74043
Mob. 8 698 84742
El.p. vilma.koncauskaite@silaleskc.lt

Archyvarė – Sandėlininkė
Aušra Raudonienė (pavaduoja Eugenija Budreckienė)
Tel. 8 449 74043
El.p. eugenija.budreckiene@silaleskc.lt

Bilietų kasininkė – Budėtoja
Jolanta Kontrimienė
Tel. 8 449 74043
Mob. 8 687 57912

Kūrybiniai darbuotojai

Vyriausiasis režisierius
Vytautas Jankauskas
Tel. 8 449 74043
Mob. 8 686 61974
El.p. vytautas.jankauskas@silaleskc.lt

Scenos režisierė (etnografijai)
Ilona Raudonienė
Tel. 8 449 74043
Mob. 8 608 87365
El.p. ilona.raudoniene@silaleskc.lt

Scenos režisierius (etninei kultūrai)
Jovita Veličkaitė
Tel. 8 449 74043
El.p. jovita.velickaite@silaleskc.lt

Chormeisterė
Rasa Ramanauskienė
Tel. 8 449 74043
El.p. rasa.ramanauskiene@silaleskc.lt

Koncertmeisteris
Zigmas Levickis
Tel. 8 449 74043
Mob. 8 687 27859
El.p. zigmas.levickis@silaleskc.lt

Režisieriaus padėjėja
Loreta Bartkutė
Tel. 8 449 74043
Mob. 8 698 84448
El.p. loreta.bartkute@silaleskc.lt

Dirigentė
Laima Petkuvienė
Tel. 8 449 74043
El.p. laima.petkuviene@silaleskc.lt

Dirigentė
Laima Saročkienė
Tel. 8 449 74043
El.p. laima.sarockiene@silaleskc.lt

Choreografė
Laima Andrejauskienė
Tel. 8 449 74043
El.p. laima.andrejauskiene@silaleskc.lt

Choreografė
Aušra Danisevičienė
Tel. 8 449 74043
El.p. ausra.daniseviciene@silaleskc.lt

Instrumentalistė
Regina Mockutė
Tel. 8 449 74043
Mob. 8 615 95807
El.p. regina.mockute@silaleskc.lt

Instrumentalistas / Renginio vedėjas
Alvydas Juodviršis
Tel. 8 449 74043
Mob. 8 608 87366
El.p. alvydas.juodvirsis@silaleskc.lt

Instrumentalistas
Žilvinas Jankus
Tel. 8 449 74043
El.p.  zilvinas.jankus@silaleskc.lt

Instrumentalistas
Aivaras Šimkus
Tel. 8 449 74043
El.p.  aivaras.simkus@silaleskc.lt

Chorvedė
Sandra Rimkutė-Jankuvienė
Tel. 8 449 74043
El.p. sandra.rimkute-jankuviene@silaleskc.lt

Instrumentalistė
Jolanta Kažukauskienė
Tel. 8 449 74043
Mob. 8 617 41115
El.p. jolanta.kasputyte@silaleskc.lt

Socialinio darbo organizatorė / Renginio vedėja
Monika Šerpytytė
Tel. 8 449 74043
Mob. 8 618 34547
El.p.  monika.serpytyte@silaleskc.lt

Socialinio darbo organizatorė
Vaida Janulevičienė
Tel. 8 449 74043
Mob. 8 608 87439
El.p. vaida.januleviciene@silaleskc.lt

Dailininkas-scenografas
Vidmantas Dargis
Tel. 8 449 74043
El.p. vidmantas.dargis@silaleskc.lt

Garso operatorius / Apšvietimo technikas
Gediminas Pilypas
Tel. 8 449 74043
El.p. gediminas.pilypas@silaleskc.lt

Garso operatorius
Aivaras Armonas
Tel. 8 449 74043
El.p. aivaras.armonas@silaleskc.lt

Ūkio dalies darbuotojai

Stalius
Alfonsas Maulius
Tel. 8 449 74043

Vairuotojas / Pagalbinis darbininkas
Vasilij Zlotnikov
Tel. 8 449 74043

Pagalbinis darbininkas
Zigmas Grigalis
Tel. 8 449 74043

Valytoja
Aldona Endriekienė
Tel. 8 449 74043

Valytoja
Vida Norvilienė
Tel. 8 449 74043

Valytoja
Regina Raudonienė
Tel. 8 449 74043

Santechnikas-darbininkas / Kiemsargis
Vidas Undaravičius
Tel. 8 449 74043

Kiemsargė
Gitana Kontrimaitė
Tel. 8 449 74043