Darbuotojų kontaktai

ADMINISTRACIJA

L. e. direktorės pareigas
Irmina Kėblienė
Tel.: (0 449) 74043
Mob. +370 609 72885
El. p. irmina.kebliene@silaleskc.lt
Gyvenimo aprašymas
Veiklos vertinimo išvada
Metų veiklos ataskaita
Vadovo darbotvarkė

Direktoriaus pavaduotojasRežisierius
Antanas Kazlauskas
Tel.: (0 449) 74043
Mob. +370 686 61342
El.p. antanas.kazlauskas@silaleskc.lt
Direktoriaus pavaduotojo darbotvarkė

BUHALTERIJA

Vyriausioji buhalterė
Simona Miklaševičienė
Tel.: (0 449) 74314
El.p.simona.miklaseviciene@silaleskc.lt

Buhalterė
Renata Bernotienė
Tel.: (0 449) 74314
El.p. renata.bernotiene@silaleskc.lt

Aptarnaujantis personalas

Personalo specialistė
Vilma Stončienė
(pavaduoja Astutė Noreikienė)
Tel.: (0 449) 74043
Mob. +370 698 84742
El.p. astute.noreikiene@silaleskc.lt

ŪkvedysElektrikas
Tomas Budreckas
Tel.: (0 449) 74043
Mob. +370 616 83203;
El.p. tomas.budreckas@silaleskc.lt

Kompiuterių sistemų inžinierius
Airinas Dilnikas
Tel.: (0 449) 74043
Mob. +370 610 66533
El.p. airinas.dilnikas@silaleskc.lt

Archyvarė – Sandėlininkė
Aušra Raudonienė
Tel.: (0 449) 74043
El.p. ausra.raudoniene@silaleskc.lt

Viešųjų pirkimų specialistė
Eugenija Budreckienė
Tel.: (0 449) 74043
El.p. eugenija.budreckiene@silaleskc.lt

Bilietų kasininkė – Budėtoja
Jolanta Kontrimienė
Tel.: (0 449) 74043
Mob. +370 687 57912

Kūrybiniai darbuotojai

Kultūros projektų vadovė
Vitalija Daukšienė
Tel.: (0 449) 74043
Mob. +370 632 75109
El.p. vitalija.dauksiene@silaleskc.lt

Scenos režisierė (etnografijai)
Ilona Raudonienė
Tel.: (0 449) 74043
Mob. +370 608 87365
El.p. ilona.raudoniene@silaleskc.lt

Scenos režisierius (etninei kultūrai)
Jovita Veličkaitė
(pavaduoja Lina Šimkūnienė)
Tel.: (0 449) 74043
El.p. lina.simkuniene@silaleskc.lt

Chorvedė
Sandra Rimkutė-Jankuvienė
Tel.: (0 449) 74043
El.p. sandra.rimkute-jankuviene@silaleskc.lt

Koncertmeisteris
Zigmas Levickis
Tel.: (0 449) 74043
Mob. +370 687 27859
El.p. zigmas.levickis@silaleskc.lt

Dirigentė
Laima Petkuvienė
Tel.: (0 449) 74043
El.p. laima.petkuviene@silaleskc.lt

Dirigentė
Laima Saročkienė
Tel.: (0 449) 74043
El.p. laima.sarockiene@silaleskc.lt

Chormeisteris
Žilvinas Jankus
Tel.: (0 449) 74043
El.p.  zilvinas.jankus@silaleskc.lt

Instrumentalistė
Jolanta Kažukauskienė
Tel.: (0 449) 74043
Mob. +370 617 41115
El.p. jolanta.kasputyte@silaleskc.lt

Instrumentalistas / Renginio vedėjas
Alvydas Juodviršis
Tel.: (0 449) 74043
Mob. +370 608 87366
El.p. alvydas.juodvirsis@silaleskc.lt

Instrumentalistas
Aivaras Šimkus
Tel.: (0 449) 74043
El.p.  aivaras.simkus@silaleskc.lt

Choreografė
Laima Andrejauskienė
Tel.: (0 449) 74043
El.p. laima.andrejauskiene@silaleskc.lt

Choreografė
Aušra Danisevičienė
Tel.: (0 449) 74043
El.p. ausra.daniseviciene@silaleskc.lt

Renginio vedėja
Orinta Merkelienė
Tel.: (0 449) 74043
El.p. orinta.merkeliene@silaleskc.lt

Edukacinių programų vadovė
Lina Šimkūnienė
Tel.: (0 449) 74043
El.p. lina.simkuniene@silaleskc.lt

Atviro jaunimo centro jaunimo darbuotoja – atvejo koordinatorė
Laura Ačienė
Tel.: (0 449) 74043
El.p. laura.aciene@silaleskc.lt

Dailininkas-scenografas
Vidmantas Dargis
Tel.: (0 449) 74043
El.p. vidmantas.dargis@silaleskc.lt

Garso operatorius / Apšvietimo technikas
Gediminas Pilypas
Tel.: (0 449) 74043
El.p. gediminas.pilypas@silaleskc.lt

Garso operatorius
Kazys Paliakas
Tel.: (0 449) 74043
Mob. +370 608 87437
El.p. kazys.paliakas@silaleskc.lt

Garso operatorius
Aivaras Armonas
Tel.: (0 449) 74043
El.p. aivaras.armonas@silaleskc.lt

Ūkio dalies darbuotojai

Stalius
Alfonsas Maulius
Tel.: (0 449) 74043

Vairuotojas
Vasilij Zlotnikov
Tel.: (0 449) 74043

Pagalbinis darbininkas
Zigmas Grigalis
Tel.: (0 449) 74043

Valytoja
Aldona Endriekienė
Tel.: (0 449) 74043

Valytoja
Vida Norvilienė
Tel.: (0 449) 74043

Valytoja
Regina Raudonienė
Tel.: (0 449) 74043

Santechnikas-darbininkas / Kiemsargis
Vidas Undaravičius
Tel.: (0 449) 74043

Kiemsargė
Gitana Kontrimaitė
Tel.: (0 449) 74043