Administracinė informacija

NUOSTATAI

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro nuostatai. Atsisiųsti

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro tarybos veiklos nuostatai. Atsisiųsti

TVARKOS APRAŠAS

Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir jos vykdymo priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo. Atsisiųsti
Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro smurto ir priekabiavimo prevencijos politika. Atsisiųsti

DARBUOTOJŲ VEIKLOS VERTINIMAS

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas. Atsisiųsti

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO VARTOTOJŲ PASITENKINIMO TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS REZULTATAI.

Atsisiųsti

2013 m. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro renginiai. Atsisiųsti

2015 m. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro renginiai. Atsisiųsti

2016 m. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro renginiai. Atsisiųsti

2017 m. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro ir atviro jaunimo centro renginiai. Atsisiųsti

2018 m. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro ir atviro jaunimo centro renginiai. Atsisiųsti

2019 m. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro ir atviro jaunimo centro renginiai. Atsisiųsti

2022 m. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro renginiai. Atsisiųsti

2023 m. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro renginiai. Atsisiųsti

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro bruto darbo užmokesčio vidurkiai

Pareigybės pavadinimas 2021 metų darbo užmokesčio vidurkis 2022 metų IV ketvirčio darbo užmokesčio vidurkis
Užmokesčio vidurkis (EUR) Darbuotojų skaičius Užmokesčio vidurkis (EUR) Darbuotojų skaičius
Direktorius 2603 1 2091 1
Direktoriaus pavaduotojas neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Vyriausiasis buhalteris neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Buhalteris neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Ūkvedys-elektrikas neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Kompiuterių sistemų inžinierius neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Scenos režisierius (etninei kultūrai) neskelbiama* 0 neskelbiama* 1
Dailininkas – scenografas neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Scenos režisierius (etnografijai) neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Personalo specialistas neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Vyriausiasis režisierius neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Režisieriaus padėjėjas 771 2 neskelbiama* 1
Archyvaras-sandėlininkas neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Kultūros projekto vadovas neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Apšvietimo technikas neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Koncertmeisteris neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Renginio vedėjas 563 6 726 6
Instrumentalistas 681 7 877 6
Kapelmeisteris neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Dirigentas 738 6 896 6
Choreografas 755 5 956 5
Chormeisteris neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Chorvedys neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Socialinio darbo organizatorius 806 2 1352 3
Koncertų (spektaklių) organizatorius 1040 5 1440 5
Akompanuotojas neskelbiama* 0 neskelbiama* 0
Garso operatorius 511 6 654 6
Kiemsargis 487 2 596 2
Santechnikas-darbininkas neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Valytojas 654 3 830 3
Vairuotojas neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Stalius neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Pagalbinis darbininkas  neskelbiama* 1  neskelbiama* 1
Bilietų kasininkas – budėtojas neskelbiama* 1 neskelbiama* 1

* Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 patvirtinta Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo 18 punktas nesutinka, kad informacija apie darbo užmokestį būtų platinama interneto svetainėje.
Paskutinį kartą atnaujinta 2020 m. spalio 12 d.

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro viešųjų pirkimų organizavimo ir atlikimo tvarka. Atsisiųsti

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas. Atsisiųsti

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo taisyklės. Atsisiųsti

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo taisyklių pakeitimas. Atsisiųsti

2014 biudžetiniais metais numatomų pirkti reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas. Atsisiųsti

2015 biudžetiniais metais numatomų pirkti reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas. Atsisiųsti

2016 biudžetiniais metais numatomų pirkti reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas. Atsisiųsti

2017 biudžetiniais metais numatomų pirkti reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas. Atsisiųsti

2018 biudžetiniais metais numatomų pirkti reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas. Atsisiųsti

2019 biudžetiniais metais numatomų pirkti reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas. Atsisiųsti

2020 biudžetiniais metais numatomų pirkti reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas. Atsisiųsti

2022 biudžetiniais metais numatomų pirkti reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas. Atsisiųsti

Mažos vertės pirkimų skelbimai. Atsisiųsti

Eil.
Nr.
Darbo pobūdis

(pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.)

Darbdavys

 

Darbdavio atstovas

(el. paštas, telefonas)

Data,

iki kurios priimami prašymai

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai

(išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.)

Mėnesinis  darbo užmokestis

(neatskaičius mokesčių)

(Eur)

1. Kultūros projektų vadovas

Pareigybės lygis – B

Darbo krūvis – 0,5 etato (pareigybė)   20 val. per savaitę.

Darbo sutartis – neterminuota (bandomasis laikotarpis 3 mėn.)

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras Irmina Kėblienė

tel. (8 449) 74043,
mob. 8 609 72885,
el. p. info@silaleskc.lt; irmina.kebliene@silaleskc.lt

2023-02-10

15.00 val.

 

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį  ar specialųjį  vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų, humanitarinių, socialinių mokslų ar meno srityje bei ne mažesnę kaip 1 metų kultūros projektų rengimo patirtį.

2. Išmanyti  LR Konstituciją, LR kultūros centrų įstatymą, LR etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą, LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą bei kitus su kultūros projektų administravimu ir kultūros politika susijusius teisės aktus ir sugebėti juos pritaikyti praktikoje, vadovautis  Kultūros centro  nuostatais, direktoriaus įsakymais, Kultūros centro vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, pareigybės aprašymu.

3. Išmanyti Žemaitijos etnografinio regiono kultūros savitumą.

4. Mokėti  rengti, vertinti, analizuoti, vykdyti kultūrinės veiklos ir atvirojo darbo su jaunimu projektus, vadovauti juos rengiant bei įgyvendinant.

5. Išmanyti raštvedybos taisykles, kultūros projektų ir renginių reklamos bei viešinimo principus, įstaigos ūkines – komercines veiklos sritis, įstaigos struktūrą.

6. Mokėti profesionaliai tvarkyti dokumentus:  analizuoti, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir jos pagrindu rengti išvadas bei pasiūlymus.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas –7,77.

 

 

Atrankos skelbimas kultūros projektų vadovo pareigybei užimti

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Kultūros projektų vadovo pareigybės aprašymas

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo

Prašymas leisti dalyvauti atrankoje

2013 m. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2014 m. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2015 m. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2016 m. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2017 m. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2018 m. I ketv. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2018 m. II ketv. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2018 m. III ketv. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2018 m. IV ketv. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2018 m. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2019 m. I ketv. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2019 m. II ketv. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2019 m. III ketv. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2019 m. IV ketv. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2019 m. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvetinė. Atsisiųsti

2020 m. I ketv. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2020 m. II ketv. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2020 m. III ketv. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2020 m. IV ketv. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2020 m. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2021 m. I ketv. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2021 m. II ketv. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2021 m. III ketv. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2021 m. IV ketv. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2021 m. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2022 m. I ketv. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2022 m. II ketv. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2022 m. III ketv. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2013 m. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2014 m. finansinių ataskaitų rinkinys.  Atsisiųsti

2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2018 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2018 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys.  Atsisiųsti

2018 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2019 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2019 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2019 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2020 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2020 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2020 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2021 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2021 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2021 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2022 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2022 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2022 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro tarnybinio transporto eksploatavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Atsisiųsti

Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro tarnybinio transporto eksploatavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Atsisiųsti

Įsakymas „Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro tarnybinio transporto eksploatavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“ pakeitimo. Atsisiųsti

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro tarnybinių lengvųjų automobilių eksploatavimo tvarka. Atsisiųsti

Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro tarnybinio transporto eksploatavimo tvarkos aprašo ir kompensacijų už netarnybinio automobilio naudojimą tarnybos reikmėms Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro mokėjimo taisyklių patvirtinimo. Atsisiųsti

Kompensacijų už netarnybinio automobilio naudojimą tarnybos reikmėms Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro mokėjimo taisyklės. Atsisiųsti

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro tarnybiniai automobiliai. Atsisiųsti

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras neskiria lėšų viešosios informacijos rengėjams ar skleidėjams.

Daugiau informacijos: Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinė sistema (VIRSIS)