Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją, atskleidimą ir pažeidimus padariusių asmenų patraukimą atsakomybėn.

Pranešimo pateikimo būdai:
Elektroniniu paštu: pranešimą apie pažeidimą atsiųskite elektroniniu paštu info@silaleskc.lt.
Tiesiogiai: pateikti informaciją apie pažeidimą galite tiesiogiai, atvykus į Šilalės rajono savivaldybės kultūros centrą.