Šilalės kultūros centras

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimo ataskaita 2023 m.

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimas vykdytas vadovaujantis Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimo atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus 2020 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. V-7 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimo atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Tyrimo tikslas – nustatyti esamą Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro (toliau – Kultūros centras) vartotojų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis.

Tyrimo uždaviniai:

1. Išsiaiškinti vartotojų nuomonę apie Kultūros centro teikiamas paslaugas bei aptarnavimo kokybę. 2. Apibendrinti tyrimo rezultatus ir numatyti jų panaudojimo galimybes Kultūros centro paslaugoms bei aptarnavimo kokybei gerinti.
Tyrimo tikslinė grupė – Kultūros centro paslaugų vartotojai.
Tyrimo tipas – aprašomasis (konkretaus tyrimo analizė, kurios tikslas yra gauti empirinius duomenis, suteikiančius išsamesnį tiriamų reiškinių, jų struktūrinių elementų vaizdą). Pirminių duomenų rinkimo metodas – apklausa. Duomenų rinkimo forma – anketa.

Imties dydis:

1. Klausimynas buvo pateikiamas Kultūros centro lankytojams (paslaugų vartotojams).
2. Imties atranka – patogumo (respondentai pasirinkti atsitiktine tvarka, neatsižvelgiant į amžių, išsilavinimą ar kitus rodiklius).
3. Teisingai užpildytų anketų skaičius – 398 vnt. Anketa buvo platinama elektroniniu bei popieriniu būdu. Popierinis anketos variantas buvo pateikiamas Kultūros centro lankytojams prieš koncertą, spektaklį (pasirodymą), pertraukos metu ar Kultūros centro erdvėse. Elektroninis anketos variantas buvo pateiktas Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro „Facebook“ paskyroje.

Tyrimo trukmė: 2023 m. spalio 27 d. – 2023 m. gruodžio 29 d. (2 mėnesiai).