Kultūros namų ir laisvalaikio salių darbuotojai

Laukuvos kultūros namai

Darbo laikas:
8.00-17.00; pietūs: 12.00-13.00; poilsis: I, VII

Koncertų (spektaklių) organizatorė
Virginija Mikutavičienė
Mob. 8 608 87351
El. p. virginija.mikutaviciene@silaleskc.lt

Režisieriaus padėjėja
Virginija Geštautienė
Mob. 8 608 87493
El.p. virginija.gestautiene@silaleskc.lt

Garso operatorius
Darius Vasiliauskas
Mob. 8 608 87355
E.p. darius.vasiliauskas@silaleskc.lt

Kvėdarnos kultūros namai

Darbo laikas:
10.00-16.00; 19.00-21.00; poilsis: VI, VII

Koncertų (spektaklių) organizatorė
Aldutė Rimkienė
Mob. 8 608 87361
El.p. aldute.rimkiene@silaleskc.lt

Renginio vedėja
Alma Šimkuvienė
Mob. 8 608 87354
El.p. alma.simkuviene@silaleskc.lt

Garso operatorius
Kazys Paliakas
Mob. 8 608 87437
El.p. kazys.paliakas@silaleskc.lt

Dirigentė
Gražina Pameditienė
El.p. grazina.pameditiene@silaleskc.lt

Dirigentė
Jolanta Kažukauskienė
El.p. jolanta.kasputyte@silaleskc.lt

Kaltinėnų kultūros namai

Darbo laikas:
11.00-19.30; pietūs: 15.00-15.30; poilsis: I, VII

Upynos kultūros namai

Darbo laikas:
9.00-18.00; pietūs: 13.00-14.00; poilsis: III, VI

Kultūros centro laisvalaikio salės

Traksėdžio laisvalaikio salė
Instrumentalistas
Alvydas Juodviršis
Mob. 8 608 87366
El.p. alvydas.juodvirsis@silaleskc.lt

Kūtymų laisvalaikio salė
Instrumentalistas
Vaclovas Rudys
Mob.  8608 87372
El.p. vaclovas.rudys@silaleskc.lt

Didkiemio laisvalaikio salė
Instrumentalistas
Aivaras Šimkus
El.p. aivaras.simkus@silaleskc.lt

Pajūrio laisvalaikio salė
Renginio vedėjas
Darius Vasiliauskas
Mob. 8 608 87355
El.p. darius.vasiliauskas@silaleskc.lt