Korupcijos prevencija

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos vykdymą ir kontrolę Šilalės rajono savivaldybės kultūros centre (toliau – Kultūros centras) – direktoriaus pavaduotojas Antanas Kazlauskas (paskirtas Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus 2021 m. vasario 10 d.  įsakymu Nr. V-13 „Dėl Informacijos, susijusios su galimomis korupcijos apraiškomis, priėmimo iš asmenų Šilalės rajono savivaldybės kultūros centre tvarkos aprašo patvirtinimo“), tel. (0 449) 74 043, mob. +370 686 61342, el. paštas antanas.kazlauskas@silaleskc.lt.

Direktoriaus pavaduotojo nesant, informacija Kultūros centro veiklos tobulinimo ir korupcijos prevencijos klausimais perduodama Kultūros centro direktorei Irminai Kėblienei, tel. (0 449)  74043, mob. +370 609 72885, el. paštas irmina.kebliene@silaleskc.lt.

Kultūros centro darbuotojai, lankytojai informaciją (taip pat ir anoniminio pobūdžio) gali teikti  paprastu arba registruotu laišku, elektroniniu paštu, telefonu arba įmetant  į dėžutę „Pageidavimai ir pasiūlymai Šilalės kultūros centro veiklos tobulinimo ir korupcijos prevencijos klausimais“, kuri yra Kultūros centro pastato J. Basanavičiaus g. 12, Šilalėje, II aukšto fojė.

INFORMACIJOS, SUSIJUSIOS SU GALIMOMIS KORUPCIJOS APRAIŠKOMIS, PRIĖMIMO IŠ ASMENŲ ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRE TVARKOS APRAŠAS Atsisiųsti
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO 2019–2022 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA Atsisiųsti
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO 2023–2025 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA Atsisiųsti
DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, IR REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO SAUGOJIMO IR EKSPONAVIMO BEI VEIKSMŲ, GAVUS NETEISĖTĄ ATLYGĮ, ŠILALĖS RAJONO SAVIVALYBĖS KULTŪROS CENTRE
TVARKOS APRAŠAS Atsisiųsti
DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO PAREIGYBIŲ, DĖL KURIŲ PRIVALOMA KREIPTIS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBĄ DĖL INFORMACIJOS APIE ŠIAS PAREIGAS SIEKIANTĮ EITI ARBA EINANTĮ ASMENĮ PATEIKIMO, SĄRAŠO PATVIRTINIMO Atsisiųsti