Paslaugos

Kultūros centre yra 392 vietų didžioji salė su erdvia scena ir orkestrine duobe.

Yra restauruota 88 vietų mažoji salė, fojė, kur vyksta daugelis vakaronių, įvairių susitikimų. Yra šokių vakarų ir diskotekų salė, kavinė baras.

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro ir filialų teikiamų atlygintinų paslaugų kainos (tarybos sprendimas). Atsisiųsti

Žiūrovų salės planas

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro teikaimų atlygintinų paslaugų kainos

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Kaina EUR Pastabos
1.1. Kultūros centre ir filialuose
1.1.1. Šokių vakarai-diskotekos 1,00 Kultūros centre ir filialuose
1.1.2. Šventinės (teminės) diskotekos 1,00 – 3,00 Kultūros centre ir filialuose
1.1.3. Respublikiniai, rajoniniai renginiai, šventės, konkursai, spektakliai 2,00 – 10,00** Kultūros centre ir filialuos
1.2. Kino salėje
1.2.1. Animaciniai filmai ikimokyklinio amžiaus vaikams 0,50 Kultūros centre
1.2.2. Kino seansas (iki 2 val.) 1,00 Kultūros centre
1.2.3. Kino seansas (virš 2 val.) 2,00 Kultūros centre
1.3. Kultūros centro inventoriaus nuoma
1.3.1. Elektros generatoriaus nuoma 10,00 1 val. (tik su aptarnavimu)
1.3.2. Garso aparatūros nuoma 15,00 1 val. (tik su aptarnavimu)
1.3.3. Šviesos aparatūros nuoma 3,00 1 val. (tik su aptarnavimu)
1.3.4. Muzikos instrumentų nuoma 1,00 * 1 vnt./1 val.
1.3.5. Tautinių, Kalėdų Senelio aprangos nuoma 1,00 * 1 kompl./1 val.
1.3.6. Koncertinės, karnavalinės aprangos nuoma 1,00* 1 kompl./1 val.
1.3.7. Muzikinių fonogramų įrašymas 8,00 1 kūrinys
1.3.8. Bilietų platinimas koncertinėms organizacijoms 30,00 1 renginys
1.3.9. Renginio organizavimas sutartinė pagal autorinę sutartį
1.4 Kultūros centro salių nuoma ***
1.4.1 Didžioji salė 35,00 1 val.- Kultūros centre
1.4.2. Mažoji salė 10,00 1 val.- Kultūros centre
1.4.3. Fojė 15,00 1 val.- Kultūros centre
1.4.4 Choreografijos salė 8,00 1 val.- Kultūros centre
1.5. Salių nuoma atvykstančių kolektyvų ir atlikėjų programoms
1.5.1. susirinkus nuo 50 iki 100 žiūrovų 5 % Nuo sumos už parduotus bilietus
1.5.2. susirinkus nuo 100 iki 150 žiūrovų 15 % Nuo sumos už parduotus bilietus
1.5.3. susirinkus virš 150 žiūrovų 20 % Nuo sumos už parduotus bilietus
1.5.4. Renginiai vaikams (koncertai, cirko vaidinimai, spektakliai) 5 % Nuo sumos už parduotus bilietus
1.5.5. Profesionalūs teatrai ir klasikinės muzikos atlikėjai 10 % Nuo sumos už parduotus bilietus
1.5.6. Bilietus platina patys kolektyvai ar atlikėjai Pagal 1.4 punktą
1.6 Išvažiuojamieji kultūriniai renginiai 12,00 – 50,00 ** Organizacinės ir administracinės išlaidos

* Muzikos instrumentai, tautiniai, koncertiniai, karnavaliniai ir Kalėdų Senelio apranga nuomojami ne trumpiau kaip vienai parai.
** Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus įsakymu.
*** Šilalės rajono savivaldybės administracijos, jos padalinių ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų renginiams patalpos nemokamos, jei renginys vyksta ne ilgiau kaip 3 valandas.