Konsultavimasis su visuomene

Artimiausia Šilalės r. sav. kultūros centro vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis apklausa planuojama vykdyti 2023 m. IV ketv.

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO VARTOTOJŲ PASITENKINIMO TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS TYRIMO ATASKAITA

2020 m. balandžio 1 d.
Šilalė

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimas vykdytas vadovaujantis Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimo atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus 2020 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. V-7 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimo atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Tyrimo tikslas – nustatyti esamą Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro (toliau – Kultūros centras) vartotojų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis.

Tyrimo uždaviniai:

 1. Išsiaiškinti vartotojų nuomonę apie Kultūros centro teikiamas paslaugas bei aptarnavimo kokybę. 2. Apibendrinti tyrimo rezultatus ir numatyti jų panaudojimo galimybes Kultūros centro paslaugoms bei aptarnavimo kokybei gerinti.

Tyrimo tikslinė grupė – Kultūros centro paslaugų vartotojai.

Tyrimo tipas – aprašomasis (konkretaus tyrimo analizė, kurios tikslas yra gauti empirinius duomenis, suteikiančius išsamesnį tiriamų reiškinių, jų struktūrinių elementų vaizdą). Pirminių duomenų rinkimo metodas – apklausa. Duomenų rinkimo forma – anketa.

Imties dydis:

 1. Klausimynas buvo pateikiamas Kultūros centro lankytojams (paslaugų vartotojams).
 2. Imties atranka – patogumo (respondentai pasirinkti atsitiktine tvarka, neatsižvelgiant į amžių, išsilavinimą ar kitus rodiklius).
 3. Teisingai užpildytų anketų skaičius – 300 vnt. Anketa buvo platinama elektroniniu bei popieriniu būdu. Popierinis anketos variantas buvo pateikiamas Kultūros centro lankytojams prieš koncertą, spektaklį (pasirodymą), pertraukos metu ar Kultūros centro erdvėse. Elektroninis anketos variantas buvo pateiktas Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro „facebook“ paskyroje.

Tyrimo trukmė: 2020 m. vasario 3 d. – 2020 m. kovo 31 d. (2 mėnesiai).

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO KALTINĖNŲ KULTŪROS NAMŲ  VARTOTOJŲ PASITENKINIMO TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS TYRIMO ATASKAITA

2023 m. vasario 6 d.
Kaltinėnai

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Kaltinėnų kultūros namų vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimas vykdytas vadovaujantis Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimo atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus 2020 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. V-7 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimo atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Tyrimo tikslas – nustatyti esamą Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Kaltinėnų kultūros namų (toliau – Kaltinėnų kultūros namai) vartotojų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis.

Tyrimo uždaviniai:

 1. Išsiaiškinti vartotojų nuomonę apie Kaltinėnų kultūros namų teikiamas paslaugas bei aptarnavimo kokybę.
 2. Apibendrinti tyrimo rezultatus ir numatyti jų panaudojimo galimybes Kaltinėnų kultūros namų paslaugoms bei aptarnavimo kokybei gerinti.

Tyrimo tikslinė grupė – Kaltinėnų kultūros namų paslaugų vartotojai.

Tyrimo tipas – aprašomasis (konkretaus tyrimo analizė, kurios tikslas yra gauti empirinius duomenis, suteikiančius išsamesnį tiriamų reiškinių, jų struktūrinių elementų vaizdą). Pirminių duomenų rinkimo metodas – apklausa. Duomenų rinkimo forma – anketa.

Imties dydis:

 1. Klausimynas buvo pateikiamas Kaltinėnų kultūros namų lankytojams (paslaugų vartotojams).
 2. Imties atranka – patogumo (respondentai pasirinkti atsitiktine tvarka, neatsižvelgiant į amžių, išsilavinimą ar kitus rodiklius).
 1. Teisingai užpildytų anketų skaičius – 78 vnt. Anketa buvo platinama elektroniniu bei popieriniu būdu. Popierinis anketos variantas buvo pateikiamas Kaltinėnų kultūros namų lankytojams prieš koncertą (pasirodymą), vėliau duomenys buvo perkelti į elektroninę apklausos sistemą. Elektroninis anketos variantas buvo pateiktas Kaltinėnų kultūros namų „Facebook“ paskyroje.

Tyrimo trukmė: 2022 m. vasario 17 d. – 2022 m. balandžio 17 d. (3 mėnesiai).

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO, UPYNOS KULTŪROS NAMŲ VARTOTOJŲ PASITENKINIMO TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS TYRIMO ATASKAITA

2023-02-06
Upyna

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Upynos kultūros namų vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimas vykdytas vadovaujantis Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimo atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus 2020 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. V-7 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimo atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Tyrimo tikslas – nustatyti esamą Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Upynos kultūros namų (toliau – Upynos kultūros namai) vartotojų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis.

Tyrimo uždaviniai:

 1. Išsiaiškinti vartotojų nuomonę apie Upynos kultūros namų teikiamas paslaugas bei aptarnavimo kokybę.
 2. Apibendrinti tyrimo rezultatus ir numatyti jų panaudojimo galimybes Upynos kultūros namų paslaugoms bei aptarnavimo kokybei gerinti.

Tyrimo tikslinė grupė – Upynos kultūros namų paslaugų vartotojai.

Tyrimo tipas – aprašomasis (konkretaus tyrimo analizė, kurios tikslas yra gauti empirinius duomenis, suteikiančius išsamesnį tiriamų reiškinių, jų struktūrinių elementų vaizdą). Pirminių duomenų rinkimo metodas – apklausa. Duomenų rinkimo forma – anketa.

Imties dydis:

 1. Klausimynas buvo pateikiamas Upynos kultūros namų lankytojams (paslaugų vartotojams).
 2. Imties atranka – patogumo (respondentai pasirinkti atsitiktine tvarka, neatsižvelgiant į amžių, išsilavinimą ar kitus rodiklius).
 3. Teisingai užpildytų anketų skaičius – 89 vnt. Anketa buvo platinama elektroniniu bei popieriniu būdu. Popierinis anketos variantas buvo pateikiamas Upynos kultūros namų lankytojams prieš koncertą, spektaklį (pasirodymą), pertraukos metu ar Upynos kultūros namų erdvėse, vėliau duomenys buvo perkelti į elektroninę apklausos sistemą. Elektroninis anketos variantas buvo pateiktas Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Upynos kultūros namų „Facebook“ paskyroje.

Tyrimo trukmė: 2022 m. spalio 5 d. – 2023 m. sausio 4 d. (3 mėnesiai).