Atviri duomenys

Šilalės kultūros centras neturi pakartotinai naudoti teikiamų skaitmeninių duomenų rinkinių, esančių Skaitmeninių dokumentų rinkinių portale ar kitoje skaitmeninių dokumentų rinkiniams skelbti skirtoje informacinėje sistemoje.
Šilalės kultūros centras neturi dokumentų, kuriems taikomos specialiosios dokumentų pakartotinio naudojimo sąlygos, ir specialiosios jų pakartotinio naudojimo sąlygos.