Veiklos sritys

1994 m. spalio 29 d. atidarytas Šilalės kultūros centras, kurį suprojektavo architektas A. Paulauskas.

Pagrindinė veiklos kryptis – mėgėjų meno, etnokultūros puoselėjimas ir plėtojimas, įvairių renginių, švenčių organizavimas, bendruomenės, ypač vaikų ir jaunimo laisvalaikio įprasminimas.

Profesionalaus meno propagavimas ir sklaida.

Kultūros centro veiklos pobūdis – įvairias kultūros sritis, žanrus puoselėjantis ir skleidžiantis daugiafunkcinis centras.

Kultūros centro tikslas – puoselėti etninę kultūrą, mėgėjų meną, kurti menines programas, plėtoti švietėjišką (edukacinę), programinę veiklą, tenkinti bendruomenės kultūrinius poreikius, organizuoti profesionalaus meno sklaidą, Šilalės rajono gyventojų poilsį ir jaunimo laisvalaikį, teikti metodinę pagalbą seniūnijoms, švietimo įstaigoms kultūros renginių organizavimo klausimais, reprezentuoti rajono kultūrą Lietuvoje ir užsienyje.

Veikia 7 laisvalaikio salės ir 4 kultūros namai bei Atviras jaunimo centras. Kultūros centre yra 392 vietų didžioji salė su erdve scena ir orkestrine duobe.

Yra restauruota 88 vietų mažoji salė, fojė, kur vyksta daugelis vakaronių, įvairių susitikimų.

Veikia kavinė.

Geras sąlygas darbui ir kūrybai turi čia susibūrę mėgėjų meno kolektyvai ir jų vadovai: repeticijoms skirti choreografijos, orkestro, vokalinių ansamblių ir kt. mėgėjų meno kolektyvams skirti kambariai.

Kultūros centre ir jo filialuose dirba 42 kūrybiniai darbuotojai.

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro 2020 m. veiklos metraštis
Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro 2021 m. veiklos metraštis
Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro 2022 m. veiklos metraštis
Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro 2023 m. veiklos metraštis