VI TRADICINĖ ETNOKULTŪRINĖ STOVYKLA

By 2020-08-05 Renginių archyvas

2020 m. liepos 20-24 dienomis Paršežerio stovyklavietėje jau 6-ąjį kartą šventiškai dūzgė tradicinė vaikų ir jaunimo etnokultūrinė stovykla „Etnokultūros kūrybinės dirbtuvės”, skirta Tautodailės metams paminėti. Šiemet dėl koronaviruso COVID-19 grėsmės stovykla buvo gerokai mažesnė: dalyvavo 120 etninės kultūros puoselėtojų iš Šilalės rajono, Žemaitijos regiono vaikų ir jaunimo folkloro ansamblių. Stovyklautojus sveikino Šilalės rajono savivaldybės Mero pavaduotojas Tadas Bartkus, stovyklos iniciatorė Irmina Kėblienė, Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos pirmininkas, Šilalės kraštiečių draugijos pirmininkas Virginijus Jocys.
Nors koronaviruso grėsmė apribojo stovyklos dalyvių skaičių, tačiau veiklos įvairovė tikrai nenukentėjo: stovyklautojai kiekvieną dieną save galėjo išbandyti pačiose įvairiausiose kūrybinėse veiklose ir pasigaminti gražių darbelių tiek sau, tiek artimiesiems ar vadovams, dalyvauti linksmose etnokultūrinėse vakaronėse, judriuosiuose lauko žaidimuose, filmų peržiūrose po atviru dangumi, žygiuose, edukacinėse programose, dainuoti, bendrauti ir kurti.
Šiemet, Tautodailės metais, stovyklai pasirinkta Pasaulio medžio tema, dažnai dominuojanti liaudies mene, mituose ir dainose. Pasaulio medžio motyvai dominavo tiek stovyklos apipavidalinime, tiek visoje veikloje: etnomuzikavime, dainose, šokiuose, tradiciniuose amatuose, tapyboje, stovyklautojų koncerto scenarijuje, kurį režisavo Oskaras Bogvila, padedamas šaunių stovyklautojų bei tetaro raiškos ir mitologijos sekcijos vadovių – Ritos Vanagienės ir Jovitos Lubienės.
Dvi dienas stovyklautojai keliavo į tautodailės plenerą „Šimtmečio veidai ir vaizdai“ Bilionyse, kur stebėjo tautodailininkų kūrybos procesą, linksmino juos dainomis, šokiais, dalyvavo edukacinėse programose. Nuoširdžiai dėkojame už bendradarbiavimą Bilionių seniūnei Loretai Daukantienei, Bilionių kaimo bendruomenės pirmininkei Virginijai Geštautienei, etnografinės sodybos šeimininkams Editai ir Dariui Navardauskams.
Nors puikiais orais vasara nelepino, tačiau 5 stovyklos dienas darbas virte virė: net trijose didžiulėse palapinėse, pastogėse ir nameliuose triūsė šaunus daugiau kaip 30 vadovų būrys, padedamas jaunųjų padėjėjų, savanorių, darbščių stovyklautojų. Kaip ir kasmet, taip ir šiemet stovykloje tradiciškai darbavosi vaikų ir jaunimo folkloro ansamblių, etnokultūros studijų vadovai ir muzikantai, Šilalės ir kaimyninių rajonų pedagogai ir kultūros darbuotojai, tautodailininkai, amatininkai: Albinas Batavičius, Donatas Stakvilevičius, Albertas Martinaitis, Alma ir Vytautas Steponavičiai, Dainora Petrikienė, Alvydas Juodviršis, Vitas Ilekis, Justas Morkeliūnas, Rokas Žičkis, Arūnas Stankus, Gendvydas Karpavičius, Kotryna Zaikauskaitė, Jolanta Bučnienė, Alvydas Juodviršis, Ilona Raudonienė, Rasa Ramanauskienė, Gražina Pameditienė, Neringa Eitutienė, Olga ir Saulius Jogminai, Jolanta Kažukauskienė, Loreta Krompalcienė, Živilė Juškienė, Tomas Budreckas, Gediminas Pilypas, Alfonsas Maulius, Vidas Undaravičius, Vasilijus Zlotnikovas, Eugenijus Jurevičius, Elvina Nikitinaitė, Jolanta Baubkuvienė, Ilona Venckienė, Jūratė Sruogytė, Vita Žabarauskaitė, Daiva Kaunienė, Vilija Pocevičienė, Virginija Geštautienė.
Be galo smagu, kai kiekvienais metais tradicinė stovykla turi ne tik tradicinius vadovus, bet ir tradicinius partnerius bei rėmėjus, kurie svariai prisideda prie etnokultūros tradicijų puoselėjimo. Ypač dėkingi Šilalės visuomenės sveikatos biurui, kad ypatingą dėmesį skyrė stovyklautojų higienai ir saugumui, pradedant nuo instruktažo dėl asmens higienos reikalavimų siekiant išvengti koronaviruso COVID-19 bei kitų užkrečiamųjų ligų, baigiant kasdieniu atidžiu rūpinimusi stovyklos dalyvių sveikata ir higiena. Už tai nuoširdžiai dėkojame direktorei Loretai Petkuvienei, sveikatos priežiūros specialistėms – Genovaitei Dzindzelietaitei ir Akvilei Petkienei.
Puikiai Šilalės krašto žemaičių kulinarinio paveldo edukacinę programą pravedė Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojos – Stefa Minutaitė ir Inga Vitartienė, kartu su stovyklautojais žemaitišką šiupinį ir košę virė Rimas Šedbaras, šiaudais ir repeticijų patalpomis pasirūpino Požerės kaimo bendruomenė (pirmininkė Dalia Petrošienė), stovyklos vadovų, pedagogų ir kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu – Šilalės švietimo pagalbos tarnyba, Šilalės rajono policijos komisariato pareigūnė Rasa Sadauskytė informavo stovyklautojus apie elgesio viešoje vietoje taisykles ir atsakomybę jų nesilaikant, papasakojo, kaip apsaugoti asmeninius daiktus, Kaltinėnų seniūnijos seniūnas Antanas Bartašius ir seniūnijos darbuotojai pagelbėjo palapine veikloms. Džiugu, kad atsiranda vis daugiau savo krašto tradicijų išsaugojimu ir puoselėjimu besirūpinančių žmonių, palaikančių, paremiančių etnokultūrinės stovyklos organizatorius, suprantančių būtinybę prisidėti prie turiningo vaikų ir jaunimo vasaros poilsio.
Per 5 stovyklos dienas rezultatu visi liko patenkinti, nes galėjo pademonstruoti ir vaidybinius gebėjimus, ir pagroti, padainuoti išmoktus kūrinius, pašokti šokius, pasukti ratelius, pristatyti savo meninius gebėjimus stovyklos mažojo Tautodailės plenero „Gyvybės medis“ parodoje kartu su nuostabiais Bilionių tautodailės plenero „Šimtmečio veidai ir vaizdai“ menininkų darbais. Po stovyklautojų koncertavo modernaus folkloro grupė „Auksa žovis“, folkloro ansamblis „Ratilėlis“ (vad. A. Česienė), juos keitė jungtinis stovyklos vadovų ir jaunųjų muzikantų kolektyvas, o po jų – diskoteka su DJ. Džiaugdamiesi, kad koronavirusas aplenkė stovyklą, ir nuoširdžiai linkėdami, kad jokios koronės neatimtų galimybės džiaugtis vasaros poilsiu ir kultūros renginiais, stovyklautojai be gailesčio sudegino iš šiaudų išpintą koronaviruso pavadinimą COVID-19.
Smagu matyti, kad sparčiai globalėjančiame pasaulyje jaunoji karta, vis ieškanti kažko unikalaus, savito, atranda tą unikalumą mūsų pačių tradicijose ir papročiuose. Kasdien skambančios dainos, šokami tradiciniai šokiai, virkdinami liaudies instrumentai, sukami rateliai ir žaidžiami žaidimai, drobėse, papuošaluose, line, akmenyje ir kitur atgaivinami tautiniai raštai leidžia tikėti, kad mūsų krašto jaunimas neleis sunykti mūsų tautos pamatams – tradicijoms. Juk ir Tautos Tėvu vadinamas Jonas Basanavičius yra pasakęs: „Tauta, pamiršusi savo praeitį, yra be ateities.“
Nuoširdi padėka šiemet nemažą iššūkį dėl koronaviruso priėmusiems jauniesiems stovyklos vadovams: Guoda Juškaitei, Urtei Būdvytytei, Monikai Šerpytytei, Aivarui Armonui, Nedai Šimkūnaitei, Justui Šimkūnui, Vytautui Vitkui, Kotrynai Zaikauskaitei, Dovydui Vaitkui, Mortai Girčytei, Edvinui Kazlauskui, Jonui Gudauskui, Svajūnui Petrokui, taip pat šauniems vadovų padėjėjams ir savanoriams bei visiems stovyklautojams.
Išskirtinė padėka stovyklos rėmėjams: Šilalės rajono savivaldybei, Lietuvos kultūros tarybai (https://www.ltkt.lt/), informaciniams rėmėjui – UAB „Šilalės artojas“, Tauragės kabelinei televizijai, taip pat stovyklautojų tėveliams ir artimiesiems, be kurių stovykla neįvyktų.

Etnokultūrinės stovyklos organizatorės: Irmina Kėblienė, Guoda Juškaitė, Ilona Raudonienė
Nuotraukos Linos Maslauskienės, Loretos Daukantienės, Guodos Juškaitės
Vaizdo medžiaga Augustino Mažučio
https://www.facebook.com/silaleskulturos.centras.5/videos/2704003039927276