Vakaronė Pajūralyje „Po žemaitiška pastoge“

By 2019-12-03 1 birželio, 2020 Renginių archyvas

Lapkričio 29 d. vakarą Pajūralio laisvalaikio salėje vyko smagi rudens vakaronė, skirta Žemaitijos metams. Susirinkusius pasveikino Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Tadas Bartkus ir Pajūralio parapijos klebonas Kazimieras Žąsytis.
Vakaro vedančioji Alma Šimkuvienė papasakojo apie  žemaitišką tarmę, senovėje rengtas vakaruškas, apie žemaitiškus valgius bei žemaitiškas tradicijas, kurias reikia perduoti iš kartos į kartą.

Vakaro metu grojo vienintelis Lietuvoje žymus skrabalų meistras – maestro Regimantas Šilinskas. Po koncerto visi vaišinosi žemaitišku patruovu – kugeliu.
Trankiam šokiui pakvietė Šilalės rajono  savivaldybės kultūros centro ansamblis ,,Padkava“ (vad. Alvydas Juodviršis). Vakaronės metu buvo šokami etnografiniai šokiai, žaidimai, rateliai, minamos mįslės, pasakojamos senovinės istorijos.
Renginys organizuotas pagal Šilalės rajono savivaldybės etninės kultūros programos projektą. Nuoširdus ačiū Kvėdarnos seniūnijos seniūnui Aivarui Dobilui, Pajūralio pagrindinės mokyklos  bendruomenei ir direktorei Renatai Rimkuvienei, bibliotekininkei Stasei Pūdžemienei, Kvėdarnos kultūros namų koncertų (spektaklių) organizatorei Aldutei Rimkienei. Už skanų kugelį  Jovitai Bartkuvienei ir  Editai Jurgutienei..Ačiū Pajūralio laisvalaikio salės  moterų šokių kolektyvui ,,Sūkurys“  ir visiems dalyvavusiems žemaitiškoje vakaronėje ,,Po žemaitiška pastoge“.

Pajūralio laisvalaikio salės renginių vedėja Alma Šimkuvienė
Nuotraukos  Aleksandros Karpienės