SU GIMTADIENIU – LIETUVA!

By 2020-02-20 19 gegužės, 2020 Renginių archyvas

Bažnyčios varpai pakvietė visus Šv. Mišioms Laukuvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje. Po jų parapijos klebonas Virgilijus Pocius ir Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos bataliono vadas majoras Vadimas Jeriominas pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Laukuviškių ir svečių kolona, kurių priekyje žengė kariai nešini vėliavomis, išsirikiavo prie miestelio centre esančio paminklo Lietuvos laisvės kovų didvyriams. Sugiedotas Lietuvos himnas ,o Laukuvos seniūnijos seniūnas pakvietė visus kritusius už Lietuvos laisvę pagerbti tylos minute. Iš karių atsivežtos 105 mm haubicos buvo paleistos trys dedikacinės salvės, kurios sudrebino Laukuvos padangę. Kultūros darbuotojai pakvietė visus susirinkusius į kultūros namus švęsti Lietuvos gimtadienį šokio ritmu.
Scenoje sukosi Laukuvos Norberto vėliaus gimnazijos jaunučių šokių kolektyvas (vad. Olga Jogminienė), juos keitė svečiai iš Varnių kultūros centro, jaunimo šokių kolektyvas “Naktigonė“ (vad. Monika Rupeikaitė). Dažnas svečias mūsų kultūros namų scenoje Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro suaugusiųjų šokių kolektyvas „Mainytinis“ (vad. Laima Andrejauskienė). Žiūrovus džiugino Telšių rajono Ryškėnų kultūros centro senjorių šokių kolektyvas „Raskila“ (vad. Vitalija Žalgevičienė).
Džiaugėmės ne tik svečiais, bet ir namiškiais, suaugusiųjų šokių kolektyvas „Laukiva“ ir vaikų folkloro kolektyvas „Dūzginėlis“, (vad. Olga Jogminienė) salėje nepaliko nei vieno abejingo.
Po koncerto niekas neskubėjo skirstytis, nes visi vaišinomės koše, karšta arbata ir saldžiais užkandžiais.
Dėkojame visiems kas vienaip ar kitaip prisidėjo prie šios gražios šventės organizavimo. Nuoširdų ačiū tariame Laukuvos parapijos klebonui Virgilijui Pociui ir pastoracinei tarybai, seniūnui Virgilijui Ačui, Norberto Vėliaus gimnazijos mokytojoms Astai Rocevičienei ir Astai Girgždienei, šokių kolektyvų vadovams ir jų šokėjams. Be jūsų mes būtume niekas, o visi kartu mes dideli. Sėkmės ir sveikatos visur ir visada.

Laukuvos kultūros namų spektaklių (koncertų) organizatorė Virginija Mikutavičienė
Nuotraukų autorius Saulius Jogminas