Gedulo ir vilties dienos minėjimas Šilalėje ,,Gieda gedulo vėjai…‘‘

By 2019-06-18 22 gegužės, 2020 Renginių archyvas

Birželio 14-ąją minėjome Gedulo ir vilties dieną. Gedulo, nes gedime visų tremties  kančių neištvėrusiųjų, vilties, nes visi išvežtieji  tikėjosi Tėvynėn sugrįžti. Sunkiausiais, juodžiausiais tremties metais viltis palaikė tremtinius ir kalinius, teikė jėgų ir tvirtybės.

Jie sugrįžo – gyvi, ir mirę, kad atgultų amžinam poilsiui savo žemėje.

Šios datos  paminėjimas prasidėjo Šv. Mišių auka Šilalės Šv. Pranciškaus  Asyžiečio bažnyčioje. Po mišių žmonės rinkosi į miesto kapines prie paminklo ,,Žuvusiems už Tėvynės laisvę tremtyje ir kalėjimuose 1941-1990‘‘. Sugiedojus Lietuvos Respublikos himną, apie šį skaudų laikotarpį mintimis dalinosi Šilalės dekanato dekanas kun. Saulius Katkus, Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis, LPKTS nariai – Antanas Rašinskas ir Loreta Kalnikaitė. Dainas apie tremtį, Tėvynės ilgesį atliko Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro moterų ansamblis ,,Kuplė‘‘ (vad. Laima Saročkienė). Pabaigai visi susirinkusieji atliko Juozo Naujalio ir Maironio dainą ,,Lietuva brangi‘‘.

Renginio vedančioji, dirigentė Laima Saročkienė