Tradicinė kapela „Karšuva“

Vadovas – Vaclovas Rudys

2018 m. prie Šilalės r. sav. kultūros centro folkloro ansamblio „Veringa“ susibūrė tradicinė kapela. Kolektyvas dalyvavo 2018 m. Dainų šventėje. Aktyviai dalyvauja ne tik Šilalės rajono, bet ir respublikos kultūriniuose renginiuose. 2018 m. dalyvavo tarptautiniame folkloro festivalyje Kelmėje „Ir pajauga žalia leipa“. 2019 m. tradicinė kapela dalyvavo Prahos folkloro festivalyje, 2020 m. knygų mugėje Vilniuje. 2019 m. folkloro ansamblis dalyvavo 26-ojoje Dainavos krašto folkloro šventėje Druskininkuose. 2020 m. filmavosi LRT laidoje „Duokim garo“, tarptautiniame folkloro festivalyje Kelmėje „Ir pajauga žalia leipa“. Yra nuolatiniai etninės akcijos „Visa Lietuva šoka“ dalyviai. 2021 m. dalyvavo respublikinėje tradicinių kapelų šventėje „Mildos gegužinė“ Norkaičiuose, akcijoje „Visa „Baltica“ šoka“ Šilalėje.

2022 m. pakeitėme tradicinės kapelos pavadinimą ,,Karšuva“. Ją papildė naujos narės, grojančios cimbolais, smuiku. 2022 m. ,,Karšuva“ dalyvavo tautinės muzikos ansamblių ir orkestrų festivalyje „Trimitatis“, kuris vyko Tauragėje. Kapela tradiciškai groja rajoninėse „Patrepsynės“ varžytuvėse. Nuolatiniai pagalbininkai rengiant Žemaitijos regiono suaugusiųjų tradicinių šokių varžytuves. Su jaunimo grupe dalyvavo Žemaitijos regiono vaikų ir jaunimo folkloro festivalyje  „Vasareli graži“ Skaudvilėje. Puikiai pasirodė Tauragės apskrities Dainų šventėje ,,Karšuvos žemės vaikai”, tarptautiniame folkloro festivalyje ,,Europiada”. 2023 m. dalyvauja Kultūros centro ir LNKC projekte „Šilalės krašto tradicinė muzika“.
2023 m. su tradicine kapela ,,Karšuva“ grojome respublikinėje ,,Šilo gegužinėje“ ,  folkloro vakare ,,Giedu giesmelę“ ant Treigių piliakalnio, respublikiniame klojimo teatrų festivalyje ,,Pri klietelis“ ,   renginyje Europos paveldo dienai paminėti ,,Akmenų atmintis“ prie Padievaičio piliakalnio,  Žemaitijos regiono tradicinėje etnokultūrinėje naktyje, etnokultūrinėje akcijoje ,,Visa Lietuva Šoka“ ir kitose šventėse.