Folkoro ansamblio veringa instrumentinė grupė

Vadovas – Vaclovas Rudys

Kolektyvas susikūrė 2018 metais. Dalyvauta folklorinių šokių šventėse – varžytuvėse, etnokultūrinėse vakaronėse, tradicinius šokius puoselėjančių Lietuvos mokyklų konkursuose ,,Visa Lietuva šoka“ ir kitose šventėse. 2019 m. dalyvavome Prahos folkloro festivalyje, 2020 m. knygų mugėje Vilniuje, filmavomės TV laidoje ,,Duokim garo“.