Vilniaus knygų mugė 2023

By 2023-02-28 1 kovo, 2023 Renginių archyvas

2023 m. vasario 23-26 d. Lietuvos parodų ir kongresų rūmuose „Litexpo“ šurmuliavo „Vilniaus knygų mugė 2023“. Kultūros centrų alėjos dalyviai trečią kartą Vilniaus knygų mugės istorijoje pristatė miestų, rajonų, savivaldybių kultūros centrus, filialus, laisvalaikių sales, jų veiklą, meno kolektyvus, mezgė pažintis, kūrė bendradarbiavimo planus. Šiemet Kultūros centrų alėjoje užaugintas, bendrystę ir darną įprasminantis 2024 m. Lietuvos dainų šventės simbolis – šiaudinis sodas, kuris papuošė Vilniaus knygų mugės Muzikos salę. Šiaudinį sodą pynė tautodailininkės Lina Žaliauskienė ir Morta Žaliauskaitė, prie sodo pynimo galėjo prisidėti ir knygų mugės dalyviai, šios galimybės nepraleido ir Šilalės r. sav. kultūros centro scenos režisierė (etninei kultūrai) Lina Šimkūnienė. Tauragės regiono stende darbavosi Tauragės apskrities kultūros centrai: Tauragės kultūros centras, Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras, Pagėgių kultūros centras, Jurbarko kultūros centras, Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centras, Veliuonos kultūros centras, Eržvilko kultūros centras. Stende darbavosi Šilalės r. sav. kultūros centro bei jo filialų darbuotojai: direktorė I. Kėblienė, pavaduotojas A. Kazlauskas, A. Šaulys, G. Juškaitė, S. Trijonaitienė, I. Raudonienė, J. Kažukauskienė, N. Eitutienė, L. Šimkūnienė, O. Merkelienė, S. Kanapinskaitė, J. Augienė, K. Šiaudvytienė. Dailinkas-scenografas Vidmantas Dargis patraukliai apipavidalino kultūros centro paviljoną, kartu su grupe darbuotojų parengė įdomią informacinę medžiagą stendo lankytojams. Stendo lankytojai, atsakę į kultūros darbuotojų parengtus klausimus, buvo apdovanoti skrudinta gilių kava, Šilalės kultūros centro reklaminiais rašikliais, magnetukais su Šilalės krašto lankytinomis vietomis ir kt. suvenyrais. Patraukliai ir informatyviai paruošta informacine medžiaga apie lankytinas Šilalės miesto bei rajono vietas, gamtinio ir kultūrinio paveldo objektus pasidalijo Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus. Vasario 23 d. kultūros centrų dienos programoje, Muzikos salėje, kartu su Tauragės kultūros centro mėgėjų meno kolektyvais Šilalės r. sav. kultūros centro „Šokio teatras“ pademonstravo modernų šiuolaikišką šokį, skirtą pristatyti „Tauragei – Lietuvos kultūros sostinei 2023“. Šokį ir šokėjų kostiumus sukūrė kolektyvo vadovė, choreografė Aušra Danisevičienė. Muzika, šokiu, žemaičių kalba bei vaizdo projekcijomis atskleista daugiau nei 500 metų skaičiuojanti Tauragės krašto istorija, knygnešių veiklos unikalumas, žmonių gyvenimo būdas, kultūrinis tapatumas. Vasario 23-24 dienomis kultūros centro darbuotojus aplankė gausus būrys mugės lankytojų, kultūros centrų vadovų ir darbuotojų, padrąsino į mugę atvykusios Šilalės r. savivaldybės mero pavaduotoja Lineta Dargienė bei Šilalės rajono savivaldybės mero patarėja Asta Gestautienė. Per keturias dienas Muzikos salėje vykusius renginių pristatymus, kūrybinius susitikimus, pokalbius ir diskusijas Šilalės kultūros centro darbuotojai, kaip ir visi Vilniaus knygų mugės Regionų kultūros centrų alėjos dalyviai, įgavo didžiulės patirties, kaip kūrybingai, inovatyviai pristatyti savo veiklą, užmezgė naudingų pažinčių, aptarė aktyvesnio bendradarbiavimo būtinybę ir galimybes puoselėjant kultūros tradicijas regionuose, gavo naudingų patarimų, kaip kūrybiškiau pristatyti mėgėjų bei profesionaliojo meno jungtis. Išskirtinio dėmesio sulaukė inovatyviausias Pasvalio kultūros centro stendas, kuriame sukurta vizualinė ir garso medžiaga „pakylėjo“ mugės lankytojus iki tikrosios kultūros (kultūros centro vadovas Robertas Lavickas). Nuoširdžiai dėkojame Kultūros centrų alėjos organizatoriui Lietuvos nacionaliniam kultūros centrui už galimybę pristatyti Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro veiklą Muzikos salėje, Kultūros centrų alėjoje kartu su kitais Regionų kultūros centrais, taip pat Šilalės rajono savivaldybei, visiems Šilalės kultūros centro darbuotojams, nuolatiniams partneriams: Vlado Statkevičiaus muziejui, informaciniam rėmėjui UAB „Šilalės artojas“, savanoriams, prisidėjusiems prie Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro ir jo filialų veiklos viešinimo priemonių rengimo Vilniaus knygų mugei 2023.

Informaciją pateikė vyriausioji kultūrinės veiklos vadybininkė Guoda Juškaitė
Nuotraukos Irminos Kėblienės, Antano Kazlausko, Orintos Merkelienės, Guodos Juškaitės, Algirdo Šaulio, Ilonos Raudonienės, Simonos Kanapinskaitės, Jolantos Kažukauskienės, Linos Šimkūnienės, Karolinos Šiaudvytienės, Dainiaus Čėplos, Joanos Suslavičiūtės, Jono Tumasonio.
Daugiau nuotraukų galite pamatyti: https://www.facebook.com/muzikossale