VIII Klojimo teatrų festivalis „Pri klietelis“

By 2023-08-20 18 rugsėjo, 2023 Renginių archyvas

2023 m. rugpjūčio 18 d. prasidėjo VIII Klojimo teatrų festivalis „Pri klietelis“, kuris jau aštuntą kartą kvietė dalyvius ir žiūrovus susirinkti prie K. Janiaus kletelės. Pirmoji diena buvo skirta jaunimui ir vaikams. Festivalį pradėjo VšĮ „Klaipėdos jaunimo teatras“ su spektakliu „Knygų personažai atgyja“ (režisierė Neringa Krunglevičienė), kuris nukėlė dalyvius net į penkias pasakas. Mažiausius festivalio dalyvius kvietė Kelmės kultūros centro vaikų ir jaunimo studija, kuri interaktyvaus spektaklio metu bandė suprasti „Kokios spalvos yra bučkis?“ (režisierė Sandra Zakarienė, dekoracijų dailininkas, scenografas Evaldas Jasiūnas). Drąsiausi festivalio dalyviai buvo pakviesti ant scenos išbandyti savo aktorinius gebėjimus edukacijos „Užkulisiai“ metu (VŠĮ „Klaipėdos jaunimo teatras“). Per pertraukas šokti, dainuoti, palinguoti kvietė Olgos ir Sauliaus Jogminų šeimyninė kapela, Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Kvėdarnos kultūros namų tradicinių kanklių ansamblis (vad. Jūratė Augienė), merginų tautinių šokių kolektyvas „Kadagėlis“ (vad. Giedrė Fasci), vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Volungėlė“ (vad. Jolanta Kažukauskienė). 2023 m. rugpjūčio 19 d. festivalyje dalyvavo keturi etnografiniai regionai (Aukštaitija, Dzūkija, Suvalkija bei Žemaitija) kuriems atstovavo mėgėjų meno teatrai ir vienas profesionalusis teatras. Antrąją festivalio dieną pradėjo Šilalės rajono kaimų bendruomenės „Saulietekis“ mėgėjų teatras „Paplepys“ (režisierė Danguolė Šerpetauskienė), jie pristatė režisierės sukurtą komediją „Baras“. Rokiškio liaudies teatro detektyvinis spektaklis „Kur dingo Elizabet“ (režisierė Violeta Mičiulienė, vadybinkas Arūnas Skardžius) veiksmas rutuliojasi Šveicarijoje. Režisierė Violeta Mičiulienė sako: ,,Žmonėms visada patiko paslaptis, žmonėms visada patiko juoktis, bet mes tiesiog jau pamiršome tai…“. Kaišiadorių kultūros centro mėgėjų teatras (režisierius Jonas Adriulevičius) pristatė spektaklį „Psichai“, kuriame vienas veikėjas apibendrina: „Mes visi dabar esame ligoniai. Žmogus pasidaro psichu nuo kylančių kainų, tik pagalvokite – viskas brangsta ne dienomis, bet valandomis…“. Juoktis drauge komedijos „Kuprotas oželis“ metu kvietė Varėnos kultūros centro struktūrinio padalinio Marcikonių kultūros centro Margionių klojimo teatro kolektyvas (režisierė Rimutė Avižienė). Margionių klojimo teatras gali pasigirti ir tuo, kad tai seniausiai gyvuojantis mėgėjų teatras, jo pradžių pradžia minima netgi 1929 metais, o 2022 metų rugsėjo 10-osios naktis sunaikino viską kas buvo gražu, prasminga ir vertinga – teatro klojimą. Jų devizas „Teatro klojimas sudegė, bet klojimo teatras liko“. Ir jie kitais metais ruošiasi švęsti gražią 95 metų sukaktį. Ir koks gi festivalis be suvalkiečių? Marijampolės kultūros centro Liudvinavo mėgėjų teatras „Žalias sodas“ (režisierė Vita Gvazdaitienė) pristatė žaismingą spektaklį „Ech, tie vyrai, ech, tos moterys apie vyrų ir moterų laimingos meilės paieškas. Klojimo teatro festivalį užbaigė Alytaus miesto profesionalaus teatro spektaklis „Fikcija. Made insocial media“ pagal Rūtą Bunikytę. Tai teatro komiksas apie šiandienos komunikacijos formas ir būties greitį, apie šiuolaikinį žmogų ir vieną didžiausių priklausomybių. Festivalis buvo ne tik teatrališkas, bet ir muzikalus, kadangi žiūrovams nuobodžiauti neleido mėgėjų meno kolektyvai: Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro tradicinė kapela „Karšuva“ (vad. Vaclovas Rudys), Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Kvėdarnos kultūros namų moterų vokalinis ansamblis „Allegro“ (vad. Gražina Pameditienė), tautinių šokių kolektyvas „Kadagys“ (vad. Giedrė Fasci), o ypatingą nuotaiką kūrė festivalio vedėja Apolionija Zizirskienė (aktorius Vaidas Pračkaila). Festivalį vainikavo kolektyvų apdovanojimai bei Šilalės r. sav. kultūros centro Upynos kultūros namų Bijotų laisvalaikio salės liaudiškos muzikos kapelos „Bijotaičiai“ koncertas. Abi festivalio dienas žiūrovai turėjo galimybę išgirsti skirtingų etnografinių regionų tarmes, o teatrų kolektyvai – bendradarbiauti, pasidalinti gerąja patirtimi bei susipažinti su Šilalės krašto istorija. Festivalio metu veikė kūrybinės dirbtuvės, kurių metu buvo galima susipažinti su verpimu, kurį pristatė Staselė Šedvilienė, su stiklainių marginimu (vad. Birutė Andrijauskienė), šiaudų rišimu (vad. Regina Viršilienė). Festivalio metu veikė Birutės Kairienė megztų rankdarbių paroda „Laukiame švenčių pasipuošę“.
Projektą finansuoja: Lietuvos kultūros taryba, Šilalės rajono savivaldybė
Informacinis rėmėjas UAB „Šilalės artojas“
Nuoširdžiai dėkojame
Šilalės rajono savivaldybės kultūros centrui,
Kvėdarnos seniūnijai,
Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejui,
Kvėdarnos bendruomenės centrui,
Kaimų bendruomenei „Saulietekis“,
Pajūralio bendruomenei,
UAB „Danrima“,
Kvėdarnos kavinei „Levanda“,
UAB „Kvėdarnos karjeras“
UAB „Saldeta“,
UAB ,,Vigesta“,
Adolfina Daukantienei,
Alinai Daukantaitei,
Vladui ir Virginijai Paliakams,
Neringai ir Mantui Stankevičiams,
Živilei Dyglienei ir „Paulikų levandų idilė“,
Jonui Baubliui,
Jurgitai Košinskienei,
Tomai Skarulskienei,
Remigijai Būdvytienei,
Monikai ir Andriui Baubliams.