Tradicinių kanklių ansamblis

Vadovė – Jolanta Kažukauskienė

Tradicinių kanklių ansamblį (6 kanklininkės) 2013 metais subūrė vadovė Jolanta Kažukauskienė.  Kolektyvas dalyvavo 2016 m. ir 2018 m. dainų šventėse, nuo 2017 m. –  tautinės muzikos festivalyje „Trimitatis“, nuo 2018 m. Lietuvos vakarų krašto dainų šventėje bei respublikiniame Tautinio kostiumo konkurse Dubingiuose. Aktyviai dalyvauja kultūros centro bei kituose rajone organizuojamuose renginiuose. Nuo 2013 m. kanklininkai dalyvauja rajoniniuose, regioniniuose ir respublikiniuose konkursuose, festivaliuose, projektuose: Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkursuose, 2018 m. tarptautiniame projekte ,,Gamtinio ir kultūrinio paveldo populiarinimas per Lietuvos-Lenkijos etninę kultūrą”, vedėme edukaciją, mokėme kankliuoti projekto dalyvius. Kanklininkės – puikios pagalbininkės tradicinėje etnokultūrinėje stovykloje „Etnokultūros kūrybinės dirbtuvės“.