Tradicinių kanklių ansamblis

Vadovė – Jolanta Kažukauskienė

Tradicinių kanklių ansamblis dalyvavo 2016 m. ir 2018 m. respublikinėse dainų šventėse, nuo 2017 m. dalyvauja tautinės muzikos festivalyje „Trimitatis“, nuo 2018 m.  yra Lietuvos vakarų krašto dainų šventės dalyviai. 2017 m.  kanklininkės dalyvavo respublikiniame tautinio kostiumo konkurse Dubingiuose. Nuo 2013 m. kanklininkės dalyvauja rajoniniuose, regioniniuose ir respublikiniuose Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkursuose. 2018 m. dalyvavo tarptautiniame projekte, vedė edukaciją, mokė kankliuoti projekto dalyvius. Gabrielė  Bukauskytė 2021 m. tapo konkurso diplomante. 2022 m.  dalyvavo Tauragės apskrities ir Lietuvos vakarų krašto dainų šventėse, kasmet aktyviai dalyvauja kultūros centro bei kituose rajone organizuojamuose renginiuose. 2023 m. dalyvauja Kultūros centro ir LNKC projekte „Šilalės krašto tradicinė muzika“.