Startuoja jaunimo projektas „Suaktyvinam Pulsą“

Nuo 2024 m. sausio 2 dienos Atviras jaunimo centras vykdo projektą „Suaktyvinam Pulsą“, kurį finansuoja Jaunimo reikalų agentūra. Projekto įgyvendinimui skirta maksimali suma – 20 000 Eur.
Projektu siekiama atkreipti dėmesį į mažiau galimybių turinčių bei mažiau motyvuotų jaunuolių įsitraukimo į profesinio orientavimo, emocinės-psichinės sveikatos, verslumo, saviraiškos problemas. Projekte numatytos veiklos skirtos spręsti kasdienius iššūkius, su kuriais susiduria jauni žmonės nuo 14 iki 29 metų.
Jaunimo darbuotojos 2024 m. organizuos išvyką į du Atvirus jaunimo centrus. Susitikimų metu su kitų Atvirų jaunimo centrų atstovais bei jaunuoliais bus kalbama apie mažiau galimybių turinčius jaunus žmones, kurie dėl įvairių priežasčių neįsitraukia į vietos lygmeniu veikiančių jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų veiklas. Projekte skiriamas dėmesys fiziniam jaunuolių aktyvumui, todėl planuojama organizuoti diskogolfo turnyrus, tokiu būdu skatinsime jaunuolių užimtumą bei gerinsime jų fizinį aktyvumą. Diskogolfo užsiėmimai planuojami įgyvendinti Šilalės miesto pušyne. Atviro jaunimo centro lankytojai ir jaunimo darbuotojai kartu organizuos stalo teniso, biliardo, stalo ritulio, stalo futbolo, smiginio turnyrus. Siekiant prisidėti prie jaunuolių fizinio aktyvumo skatinimo, bus sudarytos galimybės jaunuoliams nemokamai lankytis Sporto ir laisvalaikio centro baseine bei išbandyti taiklumą smiginio klube „Draugužiai“. Numatyta įsigyti ir 5 papildomus dviračius, kuriais galės naudotis Atviro jaunimo centro lankytojai pavasario, vasaros ir rudens sezonu, taip siekiant sudaryti sąlygas jaunuoliams, gyvenantiems atokiau nuo Šilalės miesto, pilnavertiškai įsitraukti į vykdomas veiklas.
Pastaraisiais metais pastebėta, kad į Atviro jaunimo centro veiklas aktyviai įsitraukia Šilalės mieste bei rajone gyvenantys ukrainiečių tautybės jaunuoliai, taip pat Atvirame jaunimo centre šiuo metu savanoriauja tarptautiniai savanoriai, dėl šios priežasties, siekiant skatinti tarpusavio toleranciją, bendradarbiavimą tarp skirtingų tautybių ir ugdyti anglų kalbos žinias, numatytose bendrose veiklose dalyvaus vertėjas, kuris padės jaunuoliams paprasčiau ir greičiau užmegzti tarpusavio ryšį. Džiaugiamės, kad turime puikią galimybę į Atviro jaunimo centro veiklas įtraukti psichologą. Psichologas organizuos įvairius grupinius užsiėmimus, esant poreikiui suteiks individualias konsultacijas jaunuoliams patiriantiems emocinių sunkumų. Susitikimų metu stiprins bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
Projekto metu rūpinamasi ir jaunimo darbuotojų psichohigiena. Darbuotojoms bus organizuojamos supervizijos, kurias ves kvalifikuoti specialistai. Supervizijų metu bus kalbama apie sunkumus, su kuriais susiduriama kasdieniniame darbe su jaunuoliais, vyks įvairių iškylančių situacijų analizė, įsivertinimas.
Kviečiame sekti mūsų veiklų kalendorių ir aktyviai dalyvauti veiklose!

Informaciją pateikė Šilalės r. sav. kultūros centro Atviro jaunimo centro darbuotoja Simona Kanapinskaitė.
Nuotrauka Emilijos Aurilienės.