ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO LAUKUVOS KULTŪROS NAMŲ VARTOTOJŲ PASITENKINIMO TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS KLAUSIMYNAS

By 2023-11-28 Naujienos

Šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Laukuvos kultūros namų lankytojų kultūrinius poreikius ir vartotojų pasitenkinimo lygį įstaigos teikiamomis paslaugomis. Šio tyrimo rezultatai padės įstaigai įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti kultūros vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą. Jums pateikta anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti rezultatai bus naudojami veiklos analizei. Anketą rasite čia.