Šilalės kultūros centrų premijos įteikimo ceremonija

By 2023-11-28 Renginių archyvas

2023 m. lapkričio 24 d. įsimintina visai mūsų krašto kultūros bendruomenei – Šilalės kultūros centrui įteikta prestižinė kultūros centrų premija.
Šventinę programą pristatė didžiulis būrys mėgėjų meno kolektyvų: Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestras (vad. Zigmas Levickis), tradicinių kanklių ansamblis, Kvėdarnos kultūros namų vaikų folkloro ansamblis „Volungėlė“, folkloro ansamblis „Veringa“ (vad. Jolanta Kažuskauskienė), tradicinių kanklių ansamblis „Kvėdainėlė“ (vad. Jūratė Augienė), Laukuvos kultūros namų vaikų folkloro ansamblis „Dūzginėlis“, tautinių šokių kolektyvas „Laukiva“ (vad. Olga Jogminienė), Kvėdarnos kultūros namų tautinių šokių kolektyvas „Kadagys“ (vad. Lina Linkė), vaikų folkloro ansambliai „Smuokiukā“ ir „Gers smuoks“ (vad. Ilona Raudonienė), solistė Renata Gužauskienė, Šilalės r. sav. kultūros centro merginų šokių kolektyvas „Raizgė“, jaunimo ir suaugusiųjų šokių kolektyvas „Mainytinis“ (vad. Laima Andrejauskienė), Šilalės krašto mišrus ir jaunimo chorai (vad. Sandra Rimkutė-Jankuvienė).
Šventės choreografė ir renginio vedėja – Laima Andrejauskienė, režisierius ir vedėjas – Antanas Kazlauskas, vizualinių sprendimų autorius – Algirdas Šaulys.
Po Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų meninės programos sveikinimo žodžius tarė ir kultūros centrų premiją Šilalės rajono savivaldybės kultūros centrui ir jo vadovei Irminai Kėblienei įteikė Lietuvos Respublikos kultūros viceministras Albinas Vilčinskas ir Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktorius Saulius Liausa. Premija skiriama už paskutiniųjų 5 metų aktyvią ir kryptingą veiklą mėgėjų meno ir (ar) dainų švenčių tradicijų puoselėjimą ir sklaidą, už etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo populiarinimą. Premija siekiama skatinti kūrybingą ir efektyvią kultūros centrų veiklą, įvertinant savivaldybių ir kitų kultūros centrų pasiekimus, jų sukuriamas ir teikiamas kultūros paslaugas visuomenei. Vienos premijos dydis – 70 bazinių socialinių išmokų (BSI).
Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro kolektyvą sveikino ir 3500 Eur premiją įteikė Šilalės rajono savivaldybės meras Tadas Bartkus. Šilalės kultūros centro direktorė Irmina Kėblienė dėkojo visai Šilalės kultūrą kuriančiai bendruomenei: nenuilstantiems, kūrybingiems kultūros centro darbuotojams, net 55 mėgėjų meno kolektyvų nariams, nuolat juos ir kultūrą palaikantiems artimiesiems, draugams, partneriams, rėmėjams, žiūrovams, kurių dėka pelnytas itin reikšmingas apdovanojimas. Šiltų sveikinimų sulaukėme iš Lietuvos Respublikos Seimo nario Jono Gudausko, Tauragės kultūros centro direktoriaus Virginijaus Bartušio, Pagėgių kultūros centro direktorės Svetlanos Jašinskienės, Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro vadovo Arvydo Griškaus, Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos pirmininko Virginijaus Jocio, Šilalės rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos Rasos Kuzminskaitės bei gausaus būrio įstaigos partnerių: Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus Stasio Norbuto, Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorės Birutės Jankauskienės, Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės Saugos Vaičikauskienės, Šilalės visuomenės sveikatos biuro direktorės Loretos Petkuvienės, Šilalės meno mokyklos direktoriaus pavaduotojos Rasos Ramanauskienės, Lietuvos pensininkų sąjungos Šilalės rajono bendrijos vadovės Juzefos Jurkuvienės, Telšių jaunimo etno klubo vaikų folkloro ansamblio „Čiučiuruks“ vadovės Ritos Macijauskienės ir Telšių kultūros centro direktoriaus pavaduotojos kultūrinei veiklai Ingos Nagytės, Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus muziejininkės Editos Merkelienės, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) tarybos narės Raimundės Gečienės, Mažeikių folkloro ansamblio „Alksniokā“ vadovių Dainoros Petrikienės ir Jolantos Kaleckienės.
Nuoširdžiai dėkojame svariai prie mūsų veiklos viešinimo ir pelnyto apdovanojimo prisidėjusiems nuolatiniams informaciniams rėmėjams: UAB „Šilalės artojas“, VšĮ „Šilalės naujienos.

Informaciją pateikė vyriausioji kultūrinės veiklos vadybininkė Guoda Juškaitė.
Nuotraukos MB „Septintas kadras“.