Vaikų vokalo studija

Vadovė – Orinta Merkelienė

Vaikų vokalo studija suburta 2021 metų gegužės mėnesį. Kolektyvas gyvuoja dar neilgai, tačiau ansamblio vaikai jau sėkmingai pasirodė Šilalės kultūros centro organizuojamuose renginiuose: vaikų gynimo dienos, Kalėdų eglutės įžiebimo šventėje, Advento popietėje, Vasario 16-osios koncerte.  Ansamblio tikslas – per  dainavimą lavinti savo muzikalumą, saviraišką, pajausti bendrumo jausmą ir aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje. Vaikų vokalo ansamblio repertuarą sudaro šiuolaikinių lietuvių kompozitorių kūriniai. Šiuo metu ansamblį lanko 10 vaikų (4-7 metų amžiaus).
Vokalo studijoje laukiami vaikučiai, norintys dainuoti, koncertuoti ir papildyti mažųjų dainininkų gretas.