Vaikų folkloro ansamblis „Gers smuoks“

Vadovė – Ilona Raudonienė

Šilalės r. sav. kultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Gers smuoks“ (25 nariai) skaičiuoja savo veiklos tryliktuosius metus. Nuo 2018 metų ansambliui vadovauja Ilona Raudonienė, ansamblį įkūrė ir 8 metus jam vadovavo Irmina Kėblienė su Jolanta Kažukauskiene.  Kolektyvo „Gers smuoks“ programoje tradicinės lietuvių liaudies ir žemaitiškos dainos, tradiciniai liaudies šokiai, rateliai ir žaidimai. Kolektyvas aktyviai dalyvauja daugelyje rajono, Žemaitijos regiono ir Lietuvos renginių, festivalių, konkursų, etnokultūrinių vakaronių, svariai prisideda prie tradicinės etnokultūrinės stovyklos bei kitų etnokultūrą puoselėjančių renginių organizavimo. Jau daugybę metų ansamblio nariai dalyvauja respublikinėse folklorinių šokių varžytuvėse „Patrepsynė“ ir ne kartą tapo nominantais, 2013 metais – respublikos nugalėtojais.

Nuo 2012 metų folkloro ansamblis nuolatinis Dainų švenčių dalyvis (2018 m. suteikta II kategorija), 2019 metais dalyvavo tarptautiniame folkloro festivalyje „Prahos dienos“, 2019 m. ir 2020 m. – LRT laidoje ,,Duokim garo“. Ansamblis „Gers smuoks“ – ir respublikinio konkurso „Visa mokykla šoka“ koordinatorius Šilalės rajone, 2020 m. vasario 20 d. pakviestas pristatyti tradicinius šokius ir etninę akciją „Visa Lietuva šoka“ 2020 m. 21-ojoje tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje. 2022 balandžio 15 dieną folkloro ansamblio  „Gers smuoks“  instrumentinė grupė atliko jungtinę programą respublikiniame  tautinės muzikos festivalyje „Trimitatis“ Tauragėje. 2022 balandžio 22 d. dalyvavo respublikiniame kūrybiško ugdymo(si) renginyje „Sukas, sukas malūnėlis, Čiauška, šėlsta jaunimėlis“ Jurginių dienoje Šiaulių rajono Raudėnų mokyklos daugiafunciniame centre.
2022 metais gegužės 19 dieną Šiauliuose vykusiame respublikiniame tradicinių šokių konkurse „Patrepsynė“ folkloro ansamblio trys poros tapo vieno šokio nugalėtojais. 2022 metais „Gers smuoks“ nariai dalyvavo Vakarų Dainų šventėje. 2022 metų birželio 2-4 dienomis folkloro ansamblio nariai atstovavo Šilalės kraštą  Tauragės apskrities Dainų šventėje „Karšuvos žemės vaikai“. 2022 metais liepos 12-15 dienomis dalyvavo ir rodė koncertinę programą tarptautiniame folkloro festivalyje „Europeade 2022“ Klaipėdoje. 2022 m. rugpjūčio 24-28 dienomis folkloro ansamblis „Gers smuoks“  kartu su Mažeikių folkloro ansambliu „Alksna“ dalyvavo ir rodė koncertinę programą tarptautiniame folkloro festivalyje „Lipa kust“ Latvijoje.

2023-05-04 Šilalės r. sav. kultūros centro folkloro ansamblis ,,Gers smuoks“ padėjo įgyvendinti tarptautinį projektą Erasmus+ Pajūrio St. Biržiškio gimnazijoje vedant vakaronę projekto svečiams iš kitų šalių.
2023-05-19 folkloro ansamblis ,,Gers smuoks“ dalyvavo respublikinėje ,,Šilo gegužinėje“ Šilalės miesto pušyne.
2023-06-16 folkloro ansamblis ,,Gers smuoks“ rodė koncertinę programą respublikiniame vaikų ir jaunimo folkloro festivalyje ,,Pyvelie žaliuo“.
2023-07-08 folkloro ansamblis ,,Gers smuoks“ dalyvavo tarptautiniame folkloro festivalyje ,,Saulės žiedas“ Šiauliuose.
2023-07-14 folkloro ansamblis ,,Gers smuoks“ dalyvavo ir rodė koncertinę programą respublikinėje folkloro šventėje „Giedu giesmelę“, skirtoje Laukuvos miestelio 770 metų sukakčiai paminėti.
Folkloro ansamblis ,,Gers smuoks“ dalyvavo Tauragės apskrities  tradicinių šokių vakaronėje ,,Jaunimėli, eikš pas mus“.
Folkloro ansamblis ,,Gers smuoks“ dalyvavo Žemaitijos regiono etnokultūrinėje naktyje, skirtoje žirgo metams paminėti.
2023-10- 20 Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro folkloro ansamblis „Gers smuoks“ dalyvavo Žemaitijos regiono tradicinių šokių vakaronėje  „Tradiciniu šuokiu vakaruonė jaunimou“ Platelių kultūros centre.