Šokio teatras

Vadovė – Aušra Danisevičienė

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro šokio teatras suburtas 2018 m. Vadovė – choreografė Aušra Danisevičienė. Tai šiuolaikinio šokio teatras, atliekantis įvairaus žanro šokio technikas. Šiuolaikinis šokis – tai laisvas, dažnai improvizuotas judėjimas, atveriantis plačias saviraiškos galimybes kuriantiems ir šokantiems. Teatre šoka jaunimas nuo 12 iki 18 metų. Šokio teatro tikslas – kad kiekvienas, repeticijų metu jaustųsi gerai, visapusiškai pažintų šiuolaikinio šokio judėjimą ir šokyje atrastų save.
Šokio teatras jau yra sukūręs ne vieną šokio performansą ir pastatęs šokio spektaklius: „Eglė žalčių karalienė“, „Pušų viršūnėse“,  „Metų laikai“, „Coliukė“, „Knygnešių šventa gadynė“, „Piliakalnių laumės“, „Spragtukas“, „Angelai“.