Šilalės krašto mišrus choras

Vadovai Sandra Rimkutė-Jankuvienė ir Žilvinas Jankus

Šilalės rajono savivaldybės Kultūros centro mišrus choras suburtas 2017 m. Pirmieji choro vadovai buvo Kornelijus Pukinskis ir Rasa Ramanauskienė, nuo 2018 m. chorui vadovauja Sandra Rimkutė-Jankuvienė, nuo 2022 m. chorui kartu su Sandra Rimkute-Jankuviene vadovauja Žilvinas Jankus. Kolektyve dainuoja įvairaus amžiaus Šilalės krašto žmonės, kurie neabejingi chorinei muzikai. Chore šiuo metu yra per 30 dainininkų. Nors kolektyvas dar gana jaunas, tačiau aktyviai dalyvauja įvairiuose Šilalės miesto ir rajono muzikiniuose-kultūriniuose renginiuose, festivaliuose, jubiliejuose, tautinėse šventėse, bendradarbiauja su kitais atlikėjais bei kolektyvais.

Choras – 2018 Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan tos…“, Respublikinės politinių kalinių ir tremtinių dainų ir poezijos šventės „Leiskit į Tėvynę – 2018“ bei nuolatinis miesto ir krašto svarbiausiųjų minėtinų datų ir/ar švenčių dalyvis. 2019 m. choras atstovavo Šilalės kraštui ir Lietuvai 22-ajame Tarptautiniame chorų festivalyje „Alta Pusteria“ Italijoje, o 2022 metais dalyvavo Tauragės apskrities Dainų šventėje ,,Karšuvos žemės vaikai“.

Choro repertuare – įvairių stilių senoji ir šiuolaikinė chorinė muzika. Kolektyvas populiarina Lietuvos kompozitorių kūrybą, ypač mėgstamos lietuvių liaudies dainos (originalios bei aranžuotos kompozitorių), bendradarbiauja su klasikinės bei populiariosios muzikos atlikėjais.

Aktyvi choro edukacinė veikla. 2020 m. vyko I Šilalės krašto mišraus choro meninė-edukacinė stovykla Šventojoje. 2021 m. liepos 9-12 d. Smalininkuose (Jurbarko r.) vyko projektas meninė-edukacinė stovykla „Chorų stovykla 2021“. Stovykloje kartu su pajėgiausiais Šilalės, Tauragės, Jurbarko miestų chorais bei žymiausiais Tauragės apskrities solistais Liudu Mikalausku ir Oksana Auškalnyte-Mockuviene parengta koncertinė programa „Muzika mus jungia “.

Choras nebijo iššūkių, todėl bendradarbiaudamas su šokio ir kitais meno kolektyvais kartu stato spektaklius. Didžiulio pasisekimo sulaukė pirmieji Šilalės kultūros centro muzikinio teatro spektakliai: „Eliza“ (režisierius A. Kazlauskas), „Čardašo karalienė“ (pagal Emmerich Kalman operetę, režisierius A. Kazlauskas), ,,Intrigų miestas“ (režisierius A. Kazlauskas). Choro vadovų bei choristų iniciatyva rengiami respublikiniai renginiai, 2019 m.  ir 2021 m. įvyko I ir II respublikinis suaugusiųjų chorų maratonas, o 2022 m. vasarą įvyko pirmasis ,,Šilalės vasaros muzikos festivalis“, kuriame dalyvavo ne tik regiono chorai, bet ir žymiausi Lietuvos profesionalūs chorai, solistai bei instrumentiniai kolektyvai: Valstybinis choras ,,Vilnius“,  Lietuvos kamerinis orkestras, Liudas Mikalauskas, Egidijus Bavikinas, Beata Vingraitė, vyrų vokalinis ansamblis ,,Quorum“, VDU ŠA mišrus choras ,,Ave Vita“, jaunimo choras „Dorado“, Jurbarko ev. liuteronų bažnyčios choras, violončelininkė Kornelija Kupšytė.

Lietuvos nacionalinis kultūros centras už pakilusį meninį lygį, aktyvią kūrybingą veiklą, pasiektus rezultatus Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Šilalės krašto mišriam chorui 2022 m. suteikė  II kategoriją.