Šilalės jaunimo choras

Vadovė – Sandra Rimkutė – Jankuvienė

Šilalės jaunimo choras susikūrė 2023 m. rudenį. Tai 14-19 m. amžiaus jaunimo kolektyvas, kurio tikslas – puoselėti meilę chorinei muzikai, lavinti muzikinius gebėjimus, ugdyti muzikinį kūrybiškumą, artistiškumą, kartu stiprinti krašto chorinės muzikos kultūrą, dalyvauti miesto, rajono ir Lietuvos muzikiniuose renginiuose.