Folkloro ansamblis „Veringa“

Vadovė Jolanta Kažukauskienė

Šilalės r. sav. kultūros centro folkloro ansamblis „Veringa“ – perspektyvus kolektyvas, susikūręs 2002 metais. Ansamblį, kuriam suteikta II kategorija, sudaro 16 narių: 11 moterų ir 5 vyrai. Kolektyvas dalyvavo 2003 m., 2007 m., 2014 m. ir 2018 m. Lietuvos Dainų šventėse, 2022 m. Tauragės apskrities Dainų šventėje ,,Karšuvos žemės vaikai“, yra aktyvus dalyvis Šilalės kultūriniuose renginiuose. Per pastaruosius trejus metus kolektyvas aktyviai dalyvavo beveik visuose rajoniniuose kultūros renginiuose, 2018 m. dviejuose tarptautiniuose folkloro festivaliuose Kelmėje „Ir pajauga žalia leipa“ ir Vilniuje tarptautiniame folkloro festivalyje „Skamba skamba kankliai“ tradicinių giesmių valandoje.

2019 m. folkloro ansamblio tradicinė kapela dalyvavo Prahos folkloro festivalyje, 2020 m. knygų mugėje Vilniuje. Su programa „Pakeliaukim po Karšuvos žemę“ 2019 m. folkloro ansamblis dalyvavo 26-ojoje Dainavos krašto folkloro šventėje Druskininkuose. 2020 m. filmavosi LRT laidoje „Duokim garo“, dalyvavo tarptautiniame folkloro festivalyje Kelmėje „Ir pajauga žalia leipa“. Kolektyvas yra nuolatinis etninės akcijos „Visa Lietuva šoka“ dalyvis. 2021 m. birželio 22 d. dalyvavo respublikinėje konferencijoje „Švietėjai, nešę mūsų kraštui viltį“ Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejuje. 2021 m. spalio 16 d. – Tauragės apskrities tradicinių šokių vakaronėje suaugusiems „Grajyk muzikanta – kaimynele šuoks“, kuri vyko Norkaičiuose. 2022 metais ansamblis dalyvavo tautinių instrumentų ansamblių ir orkestrų festivalyje „Trimitatis“, kuris vyko Tauragėje, Žemaitijos regiono tradicinių šokių ir pasakotojų varžytuvėse suaugusiems, Traksėdyje, 2022 m. lapkričio mėnesį folkloro ansamblis „Veringa“ minėjo 20-metį.

Ansamblio vadovė, bendradarbiaudama su Lietuvos muzikos ir teatro akademijos prof. habil. dr. Daiva Vyčiniene ir doc. Evaldu Vyčinu bei Kultūros centro projektų vadove Guoda Juškaite, išleido ir pristatė knygą Šilalės krašto dainos ,,Augin muni mažą“. Vykdant Šilalės r. etninės kultūros plėtros programą dalyvavo projekte-kūrybinėse dirbtuvėse „Veringiečių dainos“, kur pasitelkus mobilią įrašų studiją Bilionių etnografinėje sodyboje „Givenėms“ įrašė Šilalės krašto dainas.