Folkloro ansamblis „Veringa“

Vadovė Jolanta Kažukauskienė

Folkloro ansamblis „Veringa“ susibūrė 2002 m. spalio mėnesį. Vadovė – Jolanta Kažukauskienė.  Ansambliui suteikta II kategorija. Šiuo metu ansamblyje yra 18 narių. Kolektyvas dalyvavo 2003 m., 2007 m., 2014 m. ir 2018 m. Dainų šventėse. 2018 m. „Veringa“ dalyvavo dviejuose tarptautiniuose folkloro festivaliuose: „Ir pajauga žalia leipa“ (Kelmėje)  bei tarptautiniame folkloro festivalyje „Skamba skamba kankliai“ tradicinių giesmių valandoje (Vilniuje).

Nuo 2018 m. iki 2022 m. prie folkloro ansamblio „Veringa“ susibūrė tradicinė kapela, kuriai vadovavo Vaclovas Rudys.  2019 m. folkloro ansamblio „Veringa“ tradicinė kapela dalyvavo Prahos folkloro festivalyje. 2021 m. grojo respublikinėje tradicnių kapelų šventėje „Mildos gegužinė“ Norkaičiuose, akcijoje „Visa „Baltica“ šoka“ Šilalėje,  ne vienerius metus etninėje akcijoje „Visa Lietuva šoka“. Tais pačiais metais tradicinė kapela šauniai pasirodė ir Vilniaus knygų mugėje, kurioje pristatė Šilalės kraštą. Respublikinės konferencijos „Švietėjai, nešę mūsų kraštui viltį“ Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejuje dalyviai. Ansamblis aktyviai dalyvauja įvairiuose rajoniniuose, respublikiniuose bei tarptautiniuose renginiuose, o 2005 m. ir 2020 m. filmavosi LRT laidoje „Duokim garo“.
2022 m. dalyvavo Tauragės apskrities dainų šventėje ir tautinės muzikos festivalyje „Trimitatis“ Tauragėje. Taip pat vyko į Kelmėje organizuojamą respublikinį folkloro festivalį „Ir pajauga žali leipa“.

2022 m. folkloro ansamblio „Veringa“ 20-mečio proga, bendradarbiaujant su Lietuvos muzikos ir teatro akademijos prof. habil. dr. Daiva Vyčiniene ir doc. Evaldu Vyčinu, išleido ir  gruodžio 17 d. pristatė knygą Šilalės krašto dainos ,,Augin muni mažą”. Įgyvendindamas Šilalės r. etninės kultūros plėtros programą ansamblis dalyvavo projekte-kūrybinėse dirbtuvėse „Veringiečių dainos“. Bilionių etnografinėje sodyboje „Givenėms“, pasitelkus mobiliąją įrašų studiją, įrašė 16  Šilalės krašto dainų.
2023 m. sausio 25 d. ansamblio nariai Tauragės r. sav. Birutės Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje pristatė Šilalės krašto dainų knygą ,,Augin muni mažą”. Birželio 10 d. dalyvavo Vakarų krašto dainų šventėje Klaipėdoje. Šilalės miesto šventės metu rugpjūčio 5 d. Etno kiemelyje folkloro ansamblis „Veringa“ pristatė tęstinį etninės kultūros plėtros programos projektą „Veringiečių dainos“. Rugsėjo 17d. buvo pakviesti dalyvauti Europos paveldo dienai paminėti „Akmenų atmintis“ renginyje ant Padievaičio pilikalnio. O lapkričio 24 d.  koncertavo šventiniame koncerte-2023 m. kultūros centrų premijos įteikimo ceremonijoje.
„Veringa“ – ansamblis, kuris savo dainomis, šokiais ir instrumentine muzika reprezentuoja Šilalės kraštą.