SUAUGUSIŲJŲ ŠOKIŲ KOLEKTYVAS „KADAGYS“

Vadovė – Giedrė Fasci

Tautinių šokių kolektyvas „Kadagys“ suburtas 2015 metais. „Kadagio“ repertuare – lietuvių liaudies sceniniai šokiai. Kolektyve šiuo metu šoka 14 šokėjų.

Savo šokiais „Kadagio“ šokėjai praturtina įvairių renginių ir švenčių programą Šilalės rajone, dalyvauja įvairiuose konkursuose ir festivaliuose ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų.

Ne kartą pelnė I, II, III vietas. Kolektyvui suteikta III kategorija.

JAUNUČIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ KOLEKTYVAS „KADAGĖLIS“

Vadovė – Giedrė Fasci
Jaunučių tautinių šokių kolektyvas „Kadagėlis“ suburtas 2019 metų rugsėjo mėnesį. Kolektyve šoka 16 (7–9 metų) šokėjų. Tai naujas kolektyvas, kuris tik žengia pirmuosius žingsnelius.

MERGAIČIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ KOLEKTYVAS „KADAGĖLIS“

Vadovė – Giedrė Fasci
Mergaičių tautinių šokių kolektyvas „Kadagėlis“ suburtas 2019 m. rugsėjo mėnesį. Kolektyvą sudaro 18 narių. Tai kol kas naujas, pirmuosius žingsnius žengiantis, tačiau entuziastingai ir daug dirbti, dalyvauti įvairiuose renginiuose nusiteikęs kolektyvas. Pirmasis tautinis šokis pašoktas 2020 m. kovo 8 d.  Moksleivių dainų šventės apžiūroje.

MOTERŲ VOKALINIS ANSAMBLIS „ALLEGRO“

Vadovė – Gražina Pameditienė
Moterų vokalinis ansamblis susikūrė 2015 metais. Tai darbingas, veiklus kolektyvas, kuriame dainuoja 13 moterų. Ansamblio repertuaras įvairus – tai lietuvių ir užsienio kompozitorių kūriniai, lietuvių liaudies dainos, religiniai kūriniai. 2019m. ir 2020m. kolektyvas dalyvavo LTR laidoje ,,Duokim garo“. Ansamblis dalyvauja savo krašto ir kitų rajonų įvairiose šventėse, renginiuose, konkursuose.

FOLKLORO ANSAMBLIS „VOLUNGĖ“

Vadovė – Gražina Pameditienė

Folklorinis ansamblis „Volungė“ susikūrė 2015 m. vasario 3 d. Nuo susikūrimo pradžios kolektyvui vadovavo Aldutė ir Albinas Rimkai. Nuo 2019 metų spalio 1 dienos kolektyvo vairą perėmė vadovė Gražina Pameditienė. Kolektyve dalyvauja trijų kartų nariai. Ansamblio repertuare dominuoja Žemaitijos krašto folkloras: dainos, romansai, instrumentinė muzika, šokiai, rateliai ir pasakojimai. Be folklorinio ansamblio „Volungė“ neapsieina nė vienas etnokultūros renginys. Keletą metų iš eilės kolektyvas dalyvauja Žemaitijos regiono folklorinių šokių ir pasakotojų konkurse, etninėje akcijoje „Visa Lietuva šoka“.

Kolektyvas rengia Advento, Užgavėnių ir Kaziuko mugės programas. Aktyviai dalyvauja visuose renginiuose ir šventėse ne tik savo miestelyje, bet ir už jo ribų.

MOTERŲ DUETAS

Vadovė – Gražina Pameditienė
Moterų duetas susikūrė 2019 metų spalio mėnesį. Tai naujas kolektyvas, pradedantis savo pirmuosius žingsnius.

RANKDARBIŲ STUDIJA

Vadovė – Aldutė Rimkienė

Rankdarbių studija savo veiklą pradėjo 2019 m.  spalio mėn. 3 d., pakvietė kūrybiniam darbui susiburti suaugusius Kvėdarnos miestelio ir aplinkinių kaimų žmones, kurie nori aktyviai ir meniškai praleisti laiką, pasimokyti meninės saviraiškos ir kitaip įsitraukti į kultūrinį gyvenimą. Šiuo metu studijoje yra 10 narių.

Studijoje dirbama siekiant asmeninės kūrybinės pažangos bei pozityvios kryptingos meninės veiklos. Studijos nariai renkasi kartą per savaitę (dirba priklausomai nuo darbo specifikos 2–3 val.). Reikalingas priemones studijos nariai gauna per projektus, įsigyja patys, esant poreikiui gali būti kaupiamas studijos fondas.

2020 metų vasario 24 d. – kovo 14 d. Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejuje vyko studijos narių sukurtų Morių „Mažųjų Morių paradas“, parodą, skirta Tautodailės metams paminėti.