Mėgėjų teatro kolektyvas

Vadovė – Neringa Eitutienė

Nuo 2015 metų Kaltinėnų kultūros namuose susibūrė mėgėjų teatro kolektyvas. Kolektyvas žiūrovams demonstruoja spektaklius, inscenizacijas su muzikiniais numeriais. Kolektyvo nariai – nuolatiniai renginių dalyviai, dalyvaujantys tradicinėse šventėse, valstybiniuose minėjimuose, Užgavėnėse, Kalėdų karnavaluose bei kituose renginiuose.

Kolektyvą sudaro apie 25 įvairaus amžiaus meno mėgėjai. Mėgėjų teatro kolektyvas publikai pristatė muzikinę pasaką „Raudonkepuraitė“, pasaką visai šeimai „Pelenė“, stilizuotą pasaką „Coliukė“, kalėdinę pasakas „Kas miške gražiausias“, „Sniego karalienė“ ir „Karalaitė ant žirnio“, taip pat komediją pagal V. Bladykaitės pjesę „Ženteliai“. Šį spektaklį kolektyvas pristatė 2017 m. klojimo teatrų festivalyje „Pri klietelis“, VIII respublikiniame mėgėjų teatrų festivalyje „Šiluvos devyndienis 2019“, Šilalės rajono kaimyniniuose kultūros namuose ir  laisvalaikio salėse.

Moterų vokalinis ansamblis „Versmė“

Vadovė – Vileta Gailevičienė

Šilalės r. sav. kultūros centro Kaltinėnų kultūros namų ansamblis susibūrė 2017 metais, jame dainuoja 12 moterų, kurios ne tik balsingos, bet ir  mylinčios dainą. Ansamblio repertuaras įvairus – tai lietuvių ir užsienio kompozitorių kūriniai, lietuvių liaudies dainos, romansai. Kolektyvas dainuoja ir ,,a capella“. Ansamblis koncertuoja ne tik Kaltinėnų kultūros namuose, bet ir rajoniniuose renginiuose, taip pat dalyvauja kaimyninių rajonų šventėse ir festivaliuose.

Kolektyvas vyko į XI Lietuvos senjorų dainų ir šokių šventę „Mes vėl kartu“tę „Mes vėl kartu“ , 2018 m. ir 2021 m. dalyvavo respublikiniame vokalinių ansamblių konkurse „Šilų aidai“, vokalinių ansamblių šventėje „Uždainuokim, kaimynėliai“ Kelmės rajone. Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centre, Žemaitijos regiono vokalinių ansamblių festivalyje „Atsiliepk dainoj“. 2022 m. dalyvavo Tauragės apskrities ir Lietuvos vakarų krašto Dainų šventėse. Ansamblis kartu su liaudiškos muzikos kapela turi paruošęs 60 minučių programą, kurią gali atlikti įvairiose šventėse ir renginiuose.

Moterų šokių kolektyvas

Vadovė – Aušra Danisevičienė

Šilalės r. sav. kultūros centro Kaltinėnų kultūros namų šokių kolektyvas susibūrė 2020 m. Kolektyvas entuziastingai dalyvauja vietos renginiuose, šoka įvairių stilių šokius. 2022 m. dalyvavo Tauragės apskrities Dainų šventėje „Karšuvos žemės vaikai“.

Liaudiškos muzikos kapela

Vadovė – Vileta Gailevičienė

Šilalės r. sav. kultūros centro Kaltinėnų kultūros namų liaudiškos muzikos kapela susikūrė 2017 metais. Kapeloje grojama: būgnu, akordeonu, armonika, smuiku. Kapeloje groja tikri liaudies muzikos žinovai. Repertuarą sudaro įvairiausių aranžuočių liaudies muzikos kūriniai.

Kolektyvas dalyvauja įvairiuose kultūros namų organizuojamuose renginiuose: liaudiškos muzikos kapelų varžytuvėse 2017 m. Traksėdyje ir buvo nominuota kaip ,,švelniausia“ kapela,  respublikinėje tradicinių kapelų šventėje „Mildos gegužinė“ Tauragės rajone, pirmosios pradalgės šventėje „Pustykim, vyrai, dalgelius“ Raseinių rajone. Kolektyvas 2022 m. dalyvavo Tauragės apskrities Dainų šventėje ,,Karšuvos žemės vaikai“. Kapela kartu su moterų vokaliniu ansambliu „Versmė“ dažnai kviečiami dalyvauti įvairiuose renginiuose su koncertine programa. 2023 m. dalyvauja Kultūros centro ir LNKC projekte „Šilalės krašto tradicinė muzika“.