Mėgėjų teatro kolektyvas

Vadovė – Neringa Eitutienė

Nuo 2015 metų Kaltinėnų kultūros namuose susibūrė mėgėjų dramos kolektyvas. Kolektyvas pateikia žiūrovams spektaklius, inscenizacijas su muzikiniais numeriais. Kolektyvo nariai nuolatiniai renginių dalyviai, su nuolatiniais ir momentiniais vaidmenimis bei improvizacijomis dalyvaujantys tradicinėse šventėse, valstybiniuose minėjimuose, Užgavėnių, Kalėdų karnavaluose bei kituose renginiuose, suteikdami jiems išskirtinumo.

Kolektyvą sudaro apie 25 įvairaus amžiaus meno mėgėjų. Publikai pristatė: muzikinę pasaką „Raudonkepuraitė“, pasaką visai šeimai „Pelenė“, stilizuotą pasaką „Coliukė“, kalėdinespasakas „Kas miške gražiausias“ ir „Sniego karalienė“ ir „Karalaitė ant žirnio“, „Žibuoklės princesei“ taip pat komediją pagal V. Bladykaitės pjesę „Ženteliai“. Šį spektaklį kolektyvas pristatė Lietuvos klojimo teatrų festivalyje „Pri klietelis“, VIII-ajame respublikiniame mėgėjų teatrų festivalyje “Šiluvos devyndienis 2019“, Šilalės raj. kaimyniniuose kultūros namuose ir  laisvalaikio salėse.

Moterų vokalinis ansamblis „Versmė“

Vadovė – Vileta Gailevičienė

Ansamblis susibūrė 2016 metais. Ansamblyje dainuoja 12 moterų, kurios netik balsingos, bet ir dainą mylinčios.
Ansamblio repertuaras įvairus – tai lietuvių ir užsienio kompozitorių kūriniai, lietuvių liaudies dainos, romansai. Kolektyvas dainuoja ir a capella. Ansamblis koncertuoja netik Kaltinėnų kultūros namuose, bet ir rajoniniuose renginiuose, taip pat dalyvauja kaimyninių rajonų šventėse ir festivaliuose.

Kolektyvas vyko į XI-ąją Lietuvos senjorų dainų ir šokių šventę „Mes vėl kartu“tę „Mes vėl kartu“ , taip pat dalyvavo Respublikiniame vokalinių ansamblių konkurse „Šilų aidai – 2018“ ir „Šilų aidai – 2021“, vokalinių ansamblių šventėje „Uždainuokim kaimynėliai” Kelmės raj. Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centre, Žemaitijos regiono vokalinių ansamblių festivalyje „Atsiliepk dainoj“, respublikiniame vokalinės muzikos festivalyje „Švieski man vėl“ Baisiogaloje. Dalyvavo Tauragė apskrities ir Lietuvos vakarų krašto Dainų šventėse 2022 m., 2023 m. Ansamblis kartu su liaudiškos muzikos kapela turi paruošęs 60 minučių  programą, kurią gali atlikti įvairiose šventėse ir renginiuose.

Moterų šokių kolektyvas

Vadovė – Aušra Danisevičienė

Šokių kolektyvas  susibūrė 2020 m. Kolektyvas entuziastingai dalyvauja kultūros namų organizuojamuose  renginiuose, šoka įvairių stilių šokius. Dalyvavo Tauragė apskrities Dainų šventėje 2022 m.

Liaudiškos muzikos kapela „Ašvija“

Vadovė – Vileta Gailevičienė

Kapela susikūrė 2016 metais. Kapelos muzikos instrumentų sudėtis: būgnas, akordeonas, armonika, smuikas.
Kapeloje groja tikri liaudies muzikos žinovai. Repertuare turi įvairiausių aranžuočių liaudies kūrinių. Kolektyvas dalyvauja įvairiuose kultūros namų organizuojamuose renginiuose.

2017 m. dalyvavo Šilalės rajono liaudiškos muzikos kapelų varžytuvėse ir buvo nominuoti švelniausia kapela, taip pat dalyvavo Respublikinėje tradicinių kapelų šventėje „Mildos gegužinė“ Tauragės rajone, pirmosios pradalgės šventėje „Pustykim, vyrai, dalgelius“ Raseinių rajone. Kolektyvas dalyvavo Tauragė apskrities Dainų šventėje 2022 m., Žemaitijos regiono kapelų šventėje  „Derlius“ Šaukėnuose.
Kolektyvas kartu su moterų vokaliniu ansambliu „Versmė“ dažnai kviečiami dalyvauti renginiuose su koncertine programa.