Kultūros ministerijos premijos – Šilalės ir Jonavos rajonų bei Nidos kultūros centrams

By 2023-09-21 Naujienos

Už mėgėjų meno ir dainų švenčių tradicijų puoselėjimą ir sklaidą, už etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo populiarinimą premija skiriama Šilalės rajono savivaldybės kultūros centrui.
Šiomis premijomis siekiama skatinti kūrybingą ir efektyvią kultūros centrų veiklą, įvertinant savivaldybių ir kitų kultūros centrų pasiekimus, jų sukuriamas ir teikiamas kultūros paslaugas visuomenei. Kasmet skiriamos trys premijos. Vienos premijos dydis – 70 bazinių socialinių išmokų (BSI).

Daugiau informacijos https://lrkm.lrv.lt/lt/naujienos/kulturos-ministerijos-premijos-silales-ir-jonavos-rajonu-bei-nidos-kulturos-centrams

Kultūros ministerijos informacija
Nuotrauka Ievos Tvaronavičiūtės