Kultūros centrų premijų skyrimo vertinimo komisijos apsilankymas Šilalės kultūros centre

By 2023-09-14 Naujienos

Kasmet Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija kviečia kultūros centrus Lietuvos nacionaliniam kultūros centrui teikti paraiškas Kultūros centrų premijoms gauti. Premijos skiriamos už paskutiniųjų 5 metų aktyvią ir kryptingą veiklą šiose srityse: už mėgėjų meno ir (ar) dainų švenčių tradicijų puoselėjimą ir sklaidą, (ir) ar už etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo populiarinimą; už kūrybingą, novatorišką veiklą, skatinančią kultūrinės raiškos įvairovę, ir (ar) už profesionaliojo meno kūrimą ir sklaidą; už vietos ar regiono kultūrinio identiteto, tautinės savimonės stiprinimą, istorinės atminties aktualizavimą.
Premijomis, kurių kasmet yra skiriamos trys, siekiama skatinti kūrybingą ir efektyvią kultūros centrų veiklą, įvertinant savivaldybių ir kitų kultūros centrų pasiekimus, jų sukuriamas ir teikiamas kultūros paslaugas visuomenei. Vienos premijos dydis – 70 bazinių socialinių išmokų (BSI).
Rugsėjo 12 – ypatinga diena visai Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro bendruomenei, nes sulaukėme kultūros centrų premijų skyrimo vertinimo komisijos, kurią sudarė Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūrinės edukacijos politikos grupės patarėja Birutė Kazlauskienė, Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius Aurimas Gudas, Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktoriaus pavaduotoja Inga Kriščiūnienė, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas švietimo ir kultūros klausimais Jonas Mickus, Palangos kultūros ir jaunimo centro direktorė Vita Petrauskienė, asociacijos „Kultūros savivaldos kolegija“ kanclerė Asta Sieliūnienė. Susitikime dalyvavo ir Lietuvos nacionalinio kultūros centro kultūros centrų ir kvalifikacijos tobulinimo specialistė Jurgita Aleknavičienė.
Laikinai einanti direktorės pareigas Irmina Kėblienė bei kultūrinių veiklų koordinatorius ir organizatorius, kultūros projektų vadovas Algirdas Šaulys svečiams pristatė kultūros centro pastarųjų 5-erių metų veiklą pirmojoje srityje „už mėgėjų meno ir (ar) dainų švenčių tradicijų puoselėjimą ir sklaidą, (ir) ar už etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo populiarinimą“. Po pristatymo pakviesti pasisakyti Šilalės kultūros centro partneriai. Bendra veikla, gražiais renginiais, projektais pasidžiaugė Šilalės rajono savivaldybės meras Tadas Bartkus, vicemerė Jolanta Skrodenienė, Šilalės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Jovita Voverienė, Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios dekanas Saulius Katkus, Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė Birutė Jankauskienė, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktorius Stasys Norbutas, buvęs Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktorius Arūnas Aleksandravičius, Šilalės miesto seniūnė Eglė Straukienė, Šilalės rajono savivaldybės administracijos Bilionių seniūnijos seniūnė Loreta Daukantienė.
Susitikimo pabaigoje pristatėme „Etnokultūros pabėgimo kambarius“, kurie svečiams paliko didžiulį įspūdį. Buvo labai malonu išgirsti šiltus vertinimo komisijos narių atsiliepimus apie įstaigos veiklą ir LR kultūros ministerijos Kultūrinės edukacijos politikos grupės patarėjos Birutės Kazlauskienės vertinimą „įspūdinga“ bei palinkėjimus kurti ir tikrai didžiuotis būtent etinės kultūros puoselėjimu ir sklaida – savo išskirtinumu iš kitų kultūros centrų, kurių Lietuvoje yra 154, o su filialais – beveik 600. Padėkos žodžius už tai, ką darome, B. Kazlauskienė išsakė visai Šilalės krašto kultūros bendruomenei ir Šilalės rajono savivaldybei, pabrėždama, kokia svarbi sinergija tarp kultūros įstaigų ir bendradarbiavimas su savivaldybe siekiant puikių rezultatų.
Nuoširdžiai dėkojame visiems susitikime dalyvavusiems svečiams, partneriams, rėmėjams, kultūros centro darbuotojams, su kuriais kartu kuriame Šilalės krašto kultūrą.

Informaciją pateikė Šilalės r. sav. kultūros centro vyriausioji kultūrinės veiklos vadybininkė Guoda Juškaitė
Nuotraukos savanorės Viltės Kybartaitės