Interreg Lietuva-Lenkija Regioninės plėtros fondo finansuojamą projektas „Gamtinio ir kultūrinio paveldo populiarinimas per Lietuvos-Lenkijos etnokultūrą“

By 2018-04-25 23 gruodžio, 2020 Programos ir projektai

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras kartu su Ukmergės kultūros centru ir Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija nuo 2018 m. kovo 1 d. pradėjo įgyvendinti Interreg V-A Lietuva-Lenkija bendradarbiavimo per sieną programą, įgyvendinamo projekto tikslas – pasitelkiant bendrą Lietuvos – Lenkijos etninę kultūrą populiarinti Lietuvos ir Lenkijos gamtinį ir kultūrinį paveldą.