Atviras jaunimo centras „Pulsas“ tapo programos „Plėtoti laiku atliekamo efektyvaus darbo su jaunimu sistemą“ partneriu

By 2023-12-06 Naujienos

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Atviras jaunimo centras tapo 2021-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-05 „Plėtoti laiku atliekamo efektyvaus darbo su jaunimu sistemą“ partneriu.
Projektui įgyvendinti skirta 272610,28 Eur.
Priemonės tikslas – mažinti neaktyvių jaunų žmonių skaičių, tikslingai dirbant su mažiau galimybių turinčiais jaunuoliais bei NEET grupėje esančiais jaunuoliais, nuosekliai įgyvendinant intervencines priemones bei užtikrinant prevencinių priemonių, atliepiančių konkrečių jaunų žmonių poreikius, įgyvendinimą.

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro informacija