#WeRemember/#MesPrisimename

By 2022-01-27 Renginių archyvas

Sausio 27 dieną minima Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena, kviečianti atminti tragediją, kurios metu buvo nužudyti šeši milijonai žydų. Pateikdamas kelias ištraukas iš „Šilalės krašto“ III tomo medžiagos, noriu priminti mums visiems apie žydų likimą Šilalės rajone.
Šilalės krašto ir visos Lietuvos žydų tragišką likimą lėmė nacių okupantų valstybinė rasinė, antisemitinė politika. Didžiausios žmonių aukos ir nuostoliai patirti vokiečių okupacijos metais, ypač 1941 – aisiais, vykdant žydų tautos genocidą, masinį jos naikinimą. „Šilalės žydų žudynių akcijos prasidėjo labai greitai, tačiau jų datos šaltiniuose ir istoriografijoje nėra aiškios, pateikiami prieštaringi duomenys“.
„Šilalės krašto žydai buvo žudomi keliose masinio naikinimo vietose. Pati didžiausia jų žūties vieta tapo Tūbinių miškas – apie 7 km nuo Šilalės (apie 300 metrų į šiaurę ir apie 350 m į pietvakarius nuo Tūbinių k.). Pirmoje vietoje sušaudyta apie 700, antroje – apie 500 žydų“. Kartais, dažniausiai propagandiniais tikslais, Tūbinių miške sušaudytų žmonių skaičius sovietų būdavo padidintas.
„Kita žydų žudynių vieta buvo Šilalės žydų kapinės, apie 50 metrų į šiaurę nuo Šilalės – Pajūrio vieškelio. Čia sušaudyta 112 „tarybinių piliečių vyrų“, be abejonės, dauguma jų taip pat buvo žydai. Dar viena žudynių vieta Šilalės krašte buvo Upynos apylinkėje, Petkalnio kaime, apie 1,5 kilometro į pietryčius nuo Upynos, čia sušaudyta apie 100 vyrų“.
„Be abejo, ne visi žuvę Šilalės krašto žydai atgulė Tūbinių miške ir kitose minėtose masinių žudynių vietose. Kvėdarnos žydų kapinėse (data neaiški) sušaudyta ir palaidota 14 senyvo amžiaus ir neįgaliųjų žydų. Laukuvos žydai iš sinagogos išvaryti į Telšių getą, nemažai Šilalės krašto žydų atsidūrė Batakių gete ir žuvo ten“. Daugiau informacijos rasite „Šilalės krašto“ III tomo poskyryje „Šilalės krašto žydų tragedija“.

Žadeikių kaimo laisvalaikio salės garso operatorius Kazys Paliakas,
Nuotrauka Kazio Paliako:  Žudynių vieta Tūbinėse 2021 m. rugsėjis