VII Tradicinė etnokultūrinė stovykla

By 2021-08-16 30 rugpjūčio, 2021 Renginių archyvas

2021 m. liepos 19-23 dienomis Paršežerio stovyklavietėje jau 7-ąjį kartą šventiškai dūzgė tradicinė vaikų ir jaunimo etnokultūrinė stovykla „Etnokultūros kūrybinės dirbtuvės”, skirta Marijos Gimbutienės metams paminėti. Šiemet stovykloje, jau antrus metus organizuojamoje pandemijos COVID-19 aplinkybėmis, dalyvavo gausus būrys etnokultūrinės veiklos pasiilgusių dalyvių: 157 etninės kultūros puoselėtojų – vaikų ir jaunuolių, NVŠ programų dalyvių, bei per 50 savanorių, veiklų ir edukacijų vadovų, pedagogų, kultūros darbuotojų. Stovyklos atidaryme stovyklautojus sveikino ir prasmingos veiklos linkėjo Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis, atminimo dovaną ir sveikinimus perdavė kasmet stovyklautojus aplankantis, juos globojantis Žemaitijos regioninės etninės kultūros tarybos pirmininkas Virginijus Jocys. Kiekviena diena, lydima gero oro, stovyklautojams buvo turininga: visi galėjo išbandyti save pačiose įvairiausiose kūrybinėse veiklose ir pasigaminti gražių darbelių tiek sau, tiek artimiesiems ar vadovams, dalyvauti linksmose etnokultūrinėse vakaronėse, judriuosiuose lauko žaidimuose, filmo vakare po atviru dangumi, kelionėje baidarėmis, žygiuose, „Talentų vakare“, edukacinėse programose, dainuoti, bendrauti ir kurti.
Šiemet, pasaulinio garso archeologės Marijos Gimbutienės metais, stovyklai pasirinkta Deivių ir Dievybių tema, dažnai dominuojanti liaudies mene, mituose ir dainose. Pasirinkti teminiai motyvai dominavo tiek stovyklos apipavidalinime, tiek visoje veikloje: etnomuzikavime, dainose, šokiuose, tradiciniuose amatuose, tapyboje, stovyklautojų koncerto scenarijuje, prie kurio plušėjo Oskaras Bogvila, Jovita Veličkaitė, Rita Vanagienė ir Jovita Lubienė.
Antrąją stovyklos dieną didžioji dalis stovyklautojų (net 171) išsiruošė į10 km kelionę baidarėmis, o 30 stovyklautojų grupė keliavo į tautodailės plenerą „Šimtmečio veidai ir vaizdai“ Bilionyse, kur stebėjo tautodailininkų kūrybos procesą bei dalyvavo Aušrinės Pudževytės vedamoje meno terapijoje „Mano vidinis portretas“, diskutavo apie meną be taisyklių ir rėmų, mokė išlaisvinti kūrybą, atrasti naujas spalvas, pasimokyti abstraktaus meno, įsigilinti į meno kūrinį, kai jis baigtas.
Šiemet, kaip ir ankstesnėse etnokultūrinėse stovyklose, lauko erdvėse, Požerės kaimo bendruomenės salėje bei trijose didžiulėse palapinėse triūsė šaunus per 40 vadovų būrys, padedamas jaunųjų padėjėjų, savanorių, darbščių stovyklautojų. Tradiciškai daugiausia dėmesio buvo skiriama etnomuzikavimui, dainavimui, tradiciniams šokiams, moderniam folklorui ir seniesiems amatams: liaudies muzikavimo piemenų pučiamaisiais instrumentais, bandonija, armonika, smuiku, ožragiu, basedle, būgnu-kelmu mokė Arūnas Stankus, Albinas Batavičius, Dainora Petrikienė, Donatas Stakvilevičius, Justas Morkeliūnas, Rokas Žičkis, Vitas Ilekis, Aleksandras Godelis, Jorūnė Dimaitė; kankliavimo – Jolanta Bučnienė ir Jolanta Kažukauskienė; tradicinio dainavimo – Dainora Petrikienė, Rasa Ramanauskienė, Olga Jogminienė; tradicinių šokių – Ilona Raudonienė; modernaus folkloro subtilybių (dainavimo, grojimo gitara, ratukine lyra, birbyne, smuiku, akordeonu, kachonu ir kt, instrumentais) mokė Alvydas Juodviršis, grojimo ukulele – Gražina Pameditienė; pasakojimo tarmiškai – Rita Vanagienė, Jovita Lubienė. Kaip visuomet tarp stovyklautojų populiarūs išliko ir žemaičių judrieji žaidimai bei sporto rungtys, kurias vedė Jurgita Rumšienė, Saulius Jogminas, Robertas Mikutis bei būrys jaunųjų vadovų ir savanorių. Net keturios komandos susibūrė žaisti senovinį liaudies žaidimą „Ripką“ (dar vadinamą „Ritiniu“, „Rataliu“). Jam reikalingas lazdas ir ritinį stovyklautojai, vadovaujami Arūno Stankaus ir medžio drožybos sekcijos vadovų Alfonso Mauliaus, Eugenijaus Jurevičiaus, Vaidoto Bukauskio, pasigamino dar 3-ojoje etnokultūrinėje stovykloje ir šį žaidimą propaguoja kiekvienais metais. Šiemet išsamiau su Žemaitijoje populiaraus žaidimo istorija, taisyklėmis ir žaidimo tradicijomis stovyklautojus supažindino šios sporto rungties profesionalas Povilas Rubinas – Plungės rajono ritinio sporto klubo „Plateliai“ vadovas. Visus žaidėjus ir sirgalius karštą rungtynių popietę ledais vaišino stovyklavietės savininkas Remigijus Milikauskas.
Kiekvieną dieną tradicinių amatų kūrybinėse dirbtuvėse stovyklautojai, vadovaujami auksarankių vadovų, galėjo išbandyti savo gebėjimus ir kantrybę, atskleisti kūrybiškumą ir pasigaminti įvairių darbelių sau, savo artimiesiems ir vadovams. Liaudies muzikos instrumentų gamybos mokė Arūnas Stankus, Donatas Stakvilevičius; medžio drožybos, liaudiškų žaislų, šiaudinių skulptūrų gamybos – Eugenijus Jurevičius, Alfonsas Maulius, Vidas Undaravičius; tapybos, puodelių ir šaukštelių dekoravimo – Jolanta Baubkuvienė; karpinių meno – Neringa Eitutienė; taikomosios dailės kūrinių, papuošalų su baltiškais, žemaitiškais raštais, odos dirbinių gamybos, siuvimo ir siuvinėjimo, tautinio kostiumo detalių gaminimo – Jūratė Sruogytė, Elvina Nikitinaitė, Vilija Pocevičienė, Lina Šimkūnienė; muilo bei gėlių vandens (hidrolato) gamybos – Danutė Jokūbauskienė; aksesuarų iš vilnos dekoravimo, gamybos – Aldutė Rimkienė; suvenyrinių monetų, atminimo ženklų, medalių ir medalionų gamybos – Nerijus Erminas. Parodą su stovyklautojų darbeliais bei dalimi Bilionių tautodailės plenero „Šimtmečio veidai ir vaizdai“ menininkų darbų stovyklautojų artimieji ir svečiai galėjo apžiūrėti ketvirtą stovyklos dieną. Per 5 stovyklos dienas rezultatu visi liko patenkinti, nes baigiamajame koncerte galėjo pademonstruoti ir vaidybinius gebėjimus, ir pagroti, padainuoti išmoktus kūrinius, pašokti šokius, pasukti ratelius. Turininga stovyklautojų veikla džiaugėsi ir visus sveikino Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius Tadas Bartkus ir LR Seimo narys Jonas Gudauskas. Po stovyklautojų koncertavo grupė „Žemaitukai“, folkloro ansamblis „Ratilėlis“ (vad. Alvyda Česienė, Vaiva Marija Bružaitė, Justas Morkeliūnas), juos keitė jungtinis stovyklos vadovų ir jaunųjų muzikantų kolektyvas, o po jų – diskoteka su DJ Aivaru Armonu ir Oskaru Mikalausku.
Nuoširdi padėka šauniems Šilalės kultūros centro darbuotojams, prisidėjusiems prie stovyklos įgyvendinimo: Aivarui Armonui, Tomui Budreckui, Gediminui Pilypui, Zigmui Grigaliui, Vidmantui Dargiui, Vilmai Končauskaitei, taip pat nuo 1-osios stovyklos ištikimai triūsiančioms tikroms stovyklos sieloms, organizatorių pagalbininkėms, pedagogėms Živilei Juškienei ir Loretai Krompalcienei, stovyklautojų sveikata ir asmens higiena pasirūpinusiai Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojai Genovaitei Dzindzelietaitei, būriui šauniųjų vadovų: Urtei Būdvytytei, Monikai Šerpytytei, Vaidai Janulevičienei, Nedai Šimkūnaitei, Justui Šimkūnui, Dovydui Vaitkui, Mortai Girčytei, Eimantui Betingiui, Laurai Raudoniūtei, taip pat šauniems vadovų padėjėjams ir savanoriams: Oskarui Mikalauskui, Arminui Zdanavičiui, Rokui Aurylai, Gabijai Jakaitei, Emilijai Girčytei, Aidui Betingiui, Dovydui Navardauskui, Nerijai Baltutytei, Austėjai Jorūdaitei, Godai Genutytei, Aistei Mikniūtei bei visiems stovyklautojams ir jų artimiesiems.
Šiemet stovyklautojų veiklas paįvairino ir „Jaunimo dialogo akademija“ (vad. Marius Ulozas), organizavusi mokymus jaunimui, kurių metu jaunuoliai gilinosi į savanorystės, pilietinio aktyvumo, emocinės sveikatos, lyčių (ne)lygybės ir socialinės atskirties temas. Psichologas Tomas Kelpša veiklų vadovams, mokytojams ir savanoriams vedė paskaitą „Kaip bendrauti su paaugliu nepasimetant“ bei bendravo su stovyklautojais. Tiek „Jaunimo dialogo akademijos“ mokymai, tiek bendravimas su psichologu atskleidė, koks svarbus kiekvienam žmogui bendrystės jausmas, rūpinimasis tiek savo, tiek savo artimo emocine ir dvasine būsena.
Be galo džiaugiamės, kad kiekvienais metais atsiranda savo krašto tradicijų išsaugojimu ir puoselėjimu besirūpinančių žmonių, palaikančių, paremiančių etnokultūrinės stovyklos organizatorius, suprantančių būtinybę prisidėti prie turiningo prie vaikų vasaros poilsio.
Išskirtinė padėka stovyklos rėmėjams ir partneriams, be kurių stovykla neįvyktų.

Rėmėjai

Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė
UAB „Migelis“ ir „Paršežerio stovyklavietė“
Požerės kaimo bendruomenė
Vaclovas Rudys
Daiva ir Alfonsas Urbonai
Valdas Drukteinis
Stovyklos dalyvių lėšos

Informacinis rėmėjas
UAB „Šilalės artojas“

Partneriai
Šilalės rajono savivaldybė
Žemaitijos regioninė etninė kultūros taryba
Šilalės Švietimo pagalbos tarnyba
Šilalės r. sav. visuomenės sveikatos biuras
Kaltinėnų seniūnija
Bilionių seniūnija
Bilionių kaimo bendruomenė
Požerės kaimo bendruomenė
Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija
Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija
Šilalės Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija

Stovyklos organizatorės Irmina Kėblienė, Guoda Juškaitė, Ilona Raudonienė
Nuotraukos Ievos Špečkauskaitės, Ugnės Košinskaitės