„Šilalės vasaros muzikos festivalio“ uždarymo koncertas

By 2022-10-04 Renginių archyvas

2022 m. spalio 1-ąją, Tarptautinę muzikos dieną, Šilalės šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje po šv. Mišių įvyko ,,Šilalės vasaros muzikos festivalio“ uždarymo koncertas.

Uždarymo koncerte sveikinimo žodį tarė Lietuvos Respublikos seimo narys JONAS GUDAUSKAS. Projekto ,,Šilalės vasaros muzikos festivalio“  iniciatorė, organizatorė ir įgyvendintoja – Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro chorvedė SANDRA RIMKUTĖ-JANKUVIENĖ, renginio vedėjas Šilalės kultūros centro renginio vedėjas – ALVYDAS JUODVIRŠIS. Koncerte dalyvavo KORNELIJA KUPŠYTĖ (violončelė), SANDRA RIMKUTĖ-JANKUVIENĖ (klavišiniai), Jaunimo choras DORADO (vad. AUGUSTAS KVEDARAVIČIUS), VDU ŠA mišrus choras AVE VITA (vad. KASTYTIS BARISAS), Jurbarko ev. liuteronų parapijos choras (vad. LAURA MATUZAITĖ-KAIRIENĖ), Šilalės krašto mišrus choras (vad. SANDRA RIMKUTĖ-JANKUVIENĖ, ŽILVINAS JANKUS). Atminimo dovanas ir gėles svečiams įteikė Šilalės r. sav. kultūros centro direktorė IRMINA KĖBLIENĖ kartu su renginio iniciatore SANDRA RIMKUTE-JANKUVIENE.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, dalyvavusiems projekte.

Projekto rėmėjai – Lietuvos kultūros taryba, Šilalės rajono savivaldybė.
Informaciniai rėmėjai UAB ,,Šilalės artojas“, VšĮ ,,Šilalės naujienos“.

Dėkojame projekto partneriams: Šilalės šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijai, Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro atviram jaunimo centrui.

Informaciją pateikė kultūros projektų vadovė Guoda Juškaitė
Nuotraukos Gabijos Jakaitės