ŠILALĖS KULTŪROS CENTRO PRISTATYMAS VILNIAUS KNYGŲ MUGĖJE

By 2020-02-27 19 kovo, 2020 Renginių archyvas

Šilalės r. sav. kultūros centro darbuotojai vasario 20-23 dienomis dalyvavo 21-ojoje tarptautinėje VILNIAUS KNYGŲ MUGĖJE. Kartu su kitais Lietuvos kultūros centrais pristatėme savo veiklas, renginius, iniciatyvas, projektus bei žymiausius Šilalės krašto turizmo objektus.

Pirmąją mugės dieną kultūros centrų salės sceną tradiciniais šokiais „drebino“  40 vaikų iš  folkloro ansamblių GERS SMUOKS, DŪZGINĖLIS, VOLUNGĖ (vad. Ilona Raudonienė, Olga Jogminienė, Gražina Pameditienė) bei instrumentinė grupė VERINGA (vad.  Vaclovas Rudys, Jolanta Kažukauskienė). Kartu su LNKC choreografinio folkloro specialiste Audrone Vakariniene  direktorė Irmina Kėblienė pristatė respublikinį konkursą VISA MOKYKLA ŠOKA ir etninės kultūros akciją  VISA LIETUVA ŠOKA.
Per 4 dienas sulaukėme itin didelio susidomėjimo mūsų krašto renginiais, projektais, mėgėjų meno kolektyvais,  kvietėme visus norinčiuosius atvykti ir iš arčiau susipažinti su mūsų krašto kultūra ir turistiniais objektais.
Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie Šilalės r. sav. kultūros centro veiklos viešinimo!
Šilalės kultūros centro komanda: kultūros centro direktorė Irmina Kėblienė, pavaduotojas Antanas Kazlauskas, kultūros projektų vadovė Guoda Juškaitė, scenos režisierė (etnografijai) Ilona Raudonienė, instrumentalistė Jolanta Kažukauskienė, instrumentalistas, renginio vedėjas Alvydas Juodviršis, instrumentalistė Dainora Zlotnikovienė, chorvedė Sandra Rimkutė-Jankuvienė, chormeisterė Rasa Ramanauskienė,  dalininkas-scenografas Vidmantas Dargis, choreografė Olga Jogminienė, dirigentė Gražina Pameditienė, instrumentalistas Vaclovas Rudys, ūkvedys Tomas Budreckas,  vairuotojas Vasilijus Zlotnikovas, savanorės Laura Raudoniūtė ir Stasė Žymančienė.
Paskutiniąją knygų mugės dieną Šilalės kultūros centras nominuotas kaip šokliausias kultūros centras visoje Lietuvoje.
Dėkojame kraštiečiams, draugams, pažįstamiems, studentams, kolegoms už gražius, paskatinančius žodžius ir galimybę pabendrauti.
Nuoširdžiai dėkojame Lietuvos nacionaliniam kultūros centrui už galimybę  pristatyti savo veiklą  tokiame reikšmingame renginyje.

Straipsnio autorė kultūros projektų vadovė Guoda Juškaitė
Nuotraukos Irminos Kėblienės, Guodos Juškaitės, Alvydo Juodviršio