Šešėlis – priešingybė to, kuo mes save laikome

By 2021-04-16 Renginių archyvas

Ar jums yra buvę, kad pasielgėte ne taip, kaip pats iš savęs tikėjotės, ne taip, kaip manote, kad reikėtų elgtis? Mintys, jausmai, savybės, fantazijos, kurioms mes dėl vienokių ar kitokių priežasčių nepritariame, nuslopinami ir formuoja mūsų Šešėlį – tamsiąją pusę. Jos egzistavimą stengiamės paneigti ir pamažu „pamirštame“. Pirmiausia, nustumiame į Šešėlį tuos asmenybės bruožus, kuriuos laikome trūkumais: agresiją, egoizmą, pavydą, godumą ir pan. Tačiau ten gali atsidurti ir daugybė neutralių ar netgi teigiamų bruožų, kuriuos ,,užslėpti“ mus ragino autoritetai ar vyraujanti kultūra. Drąsa, smalsumas, pasitikėjimas, lyderiavimas, kūrybiškumas, džiaugsmas ir daugybė kitų charakterio savybių, kurie galėtų suteikti mūsų gyvenimui spalvų, dažniausiai yra tiesiog atmetami. Neįsisąmonintas, nuslopintas savybes ir bruožus, mes lengvai pastebime kituose žmonėse ir į jas reaguojame.

„Kodėl gi matai krislą kito akyje, o nepastebi rąsto savojoje?“ Pajuskite Šešėlio nešamą energiją. Turbūt jau įsitikinote, kad labiausiai kituose mus erzina tai, ko patys savyje nepriimame ir nepripažįstame. Žavi tai, ko savyje nepastebime, nepakankamai pažįstame ir išreiškiame. Taigi, Šešėlis pateikia mums daug nuorodų, kur link mes galime augti ir tobulėti. Kai susipažįstame su savo Šešėliu, suprantame, kad esame daug turtingesni, nei apie save manėme. Asmeninės savybės, charakterio bruožai, kompleksai – tai milžiniška energija, kurios mes netenkame nukreipdami tai į kitus. Kaip Šešėlis gali tapti sąjungininku? Priimti tamsiąsias savo asmenybės puses, nereiškia joms pataikauti. Priešingai, mes tampame atsakingi už savojo Šešėlio pasireiškimą ir galime bent iš dalies kontroliuoti jo raišką. Šešėlio priėmimas reikalauja moralinių pastangų ir griauna idealų, iliuzijomis pagrįstą savęs vaizdą.

https://www.bernardinai.lt/2014-02-21-psichologe-kaip-susidraugauti-su-seseliu/

#ŠOKIOTEATRAS#Smiltė#šokissusavošešėliu#