RESPUBLIKINĖ GEGUŽINĖ MUŠTINIS – PRIEMUŠTINIS

By 2019-08-10 8 birželio, 2020 Renginių archyvas

Projektas „Respublikinė gegužinė MUŠTINIS-PRIEMUŠTINIS” įgyvendintas 2019 m. rugpjūčio 5 d. prie Paršežerio ežero, Požerės k, Laukuvos sen., Šilalės r. Projekto tikslas – atkurti senųjų gegužinių tradiciją, plėtojant tradicinių šokių kultūrą jaunajai kartai patrauklia forma, skatinant meilę ir pagarbą Lietuvai, jos istorijai, papročiams ir kultūrai bei didinant tradicinių šokių sklaidą ir prieinamumą tradicinius šokius puoselėjančių Lietuvos mokyklų konkurso „Visa mokykla šoka“ dalyviams.

Gegužinę, skirtą Žemaitijos metams paminėti,  buvo planuota organizuoti 2019 m. gegužės 31 d. Šilalės miesto pušyno aikštėje, tačiau dėl force majeure aplinkybių, suderinus su Lietuvos kultūros taryba, renginys perkeltas į 2019 m. rugpjūčio mėnesį. Projekto dalyviai: Šilalės rajono vaikų, jaunimo, suaugusiųjų folkloro ansambliai, tautinių šokių kolektyvai, nevyriausybinių organizacijų nariai, kaimo bendruomenių nariai, tradicinius šokius puoselėjančių Lietuvos mokyklų konkurso „Visa mokykla šoka“ dalyviai, suvažiavę  iš 13 rajonų  (Šilalės, Šilutės, Tauragės, Jurbarko, Mažeikių, Telšių,  Klaipėdos, Šiaulių, Joniškio, Radviliškio, Utenos, Kauno, Vilniaus), taip pat iš  Punsko lietuvių bendruomenės (Lenkija), lietuvių emigrantų šeimų, gyvenančių Anglijoje, Vokietijoje, Airijoje). Dalyvavo 450 dalyvių (skaičius nustatytas pagal išdalintas kontrolines apyrankes). Prieš gegužinę pristatyta paroda apie pirmąsias gegužines Lietuvoje, parengta muzikanto, kraštotyrininko, kelių knygų apie Žemaitiją, Tauragės kraštą autoriaus Albino Batavičiaus surinkta autentiška medžiaga (nuotraukomis) apie gegužinių muzikantus, orkestrus Žemaitijoje, taip pat Žemaitijos etninės kultūros globos tarybos pirmininko, profesionalaus istoriko ir etninės kultūros žinovo Virginijaus Jocio medžiaga. Pašokta per 50 skirtingų tradicinių šokių, talkinant LNKC choreografinio folkloro specialistei Audronei Vakarinienei, parengta gegužinės programa bei sukurtas ir pristatytas tradicinių šokių elementais parengtas linijinis šokis.  Po gegužinės grojo Lietuvoje tarp jaunimo populiari modernaus folkloro grupė KŪJELIAI (FOLKENROL), visi dalyviai vaišinosi skania žemaitiška koše.
Iš kur kilo poreikis organizuoti būtent gegužinę?  Šiais laikais, ypač mažuose miesteliuose jaunimo, puoselėjančio tradicinius šokius, laisvalaikio praleidimo formų labai sumažėjo, o moderniosios technologijos iš mokyklinio amžiaus jaunuolių gyvenimo baigia visiškai išstumti domėjimąsi lietuvių papročiais ir tradicijomis, šokiai, diskotekos, kaip laisvalaikio praleidimo forma, taip pat sparčiai išstumiami.
Jaunimas nuo seno mėgo gegužines – pasilinksminimo vakarėlius, kur būdavo ne tik šokama, bet ir daug dainuojama, žaidžiama, sukami rateliai, bendraujama. Šilalės rajone 1-oji didžioji gegužinė vyko 1908 metais Šiauduvoje, prie Dievyčio piliakalnio. 2008 metais paminėtas pirmosios gegužinės 100-metis: organizuota respublikinė konferencija, pastatytas ir atidengtas kryžius, surengtas pasivakarojimas, tačiau didžiosios gegužinės lauke niekas nesiėmė organizuoti. Pastaraisiais metais jaunimo tradicinių šokių vakarus- naktis organizavome Šilalės kultūros centre bei Šiauduvos bendruomenės namų salėje ir pastebėjome, kad jaunimo poreikis pasišokti tradicinių šokių ritmu- didžiulis: susirenka net 200-300 jaunuolių ne tik iš Šilalės rajono, bet atvažiuoja iš visos Žemaitijos ir tolimesnių Lietuvos miestų.
Šilalės kultūros centro darbuotojai turime nemažai gerosios patirties etninės kultūros ugdymo tarp vaikų ir jaunimo srityje, kuria norime pasidalinti su bendraminčiais visoje Lietuvoje. Labai svarbu, kad susirinkę į respublikinę tradicinių šokių gegužinę vaikai ir jaunuoliai pamatė, kiek daug turi bendraminčių, susirado draugų, o mokytojai, folkloro ansamblių vadovai, kultūros darbuotojai užmezgė glaudesnius bendradarbiavimo ryšius ne tik su skirtingų mokyklų, skirtingų etnografinių regionų etninės kultūros puoselėtojais, bet ir su folkloro ansambliais, suvokė tradicinių šokių gyvo atlikimo naudą ir įtaką jaunosios kartos tradicijų formavimosi, tautinės savimonės kėlimo procese. Ši gegužinė labai prisidėtų prie konkurso LNKC organizuojamo tradicinius šokius puoselėjančių Lietuvos mokyklų konkurso „Visa mokykla šoka“ bei apskritai tradicinių šokių populiarinimo ir garsinimo.

RESPUBLIKINĖ GEGUŽINĖ MUŠTINIS- PRIEMUŠTINIS KUJELIAI
https://youtu.be/VEX4b5RlbKk

RESPUBLIKINĖ GEGUŽINĖ MUŠTINIS- PRIEMUŠTINIS LIAUDISKA/
https://youtu.be/5lrOW-_iY1E

Dėkojame projektą iš dalies rėmusiai Lietuvos kultūros tarybai, Šilalės rajono savivaldybei, kitiems rėmėjams ir partneriams.

Šilalės rajono savivaldybės kultūros projektų vadovė Guoda Juškaitė
Nuotraukos Kristupo Grigalavičiaus,  Guodos Juškaitės, Algimanto Ambrozos, MB „Septintas kadras“
Vaizdo medžiaga Augustino Mažučio

Respublikinės gegužinės MUŠTINIS – PRIEMUŠTINIS ATLIKĖJAI
Šilalės kultūros centro ir svečių jungtinė kapela (vad. Alvydas Juodviršis, Jolanta Kažukauskienė)
muzikantas – bandonininkas Albinas Batavičius
muzikantas- armonikierius Alvydas Januševičius
muzikantė – smuikininkė Jūratė Stakvilevičenė
Šiaulių Dainų muzikos mokyklos vaikų folkloro ansamblis „Vieversėlis“ (vad. Arūnas Stankus) Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Alksnioka“ (vad. Dainora Petrikienė)
Radviliškio miesto kultūros centro folkloro ansamblio „Aidija” jaunimo grupė (vad. Donatas Stakvilevičius)
Utenos meno mokyklos folkloro ansamblis „Sietynas“ (vad. Rima Garsonienė)
Punsko lietuvių etninės kultūros draugijos ansamblis „Šalcinukas“ (vad. Arnoldas Vaznelis),
Moderni folkloro grupė KŪJELIAI (Folkenrol)

Partneriai
UAB „Migelis“  ir „Paršežerio stovyklavietė“
Šilalės miesto seniūnija
Žemaitijos regiono etninės kultūros globos taryba
VšĮ „Etnoklubas“
Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus
„Šilalės gidų asociacija”
Šilalės krašto žemaičių kultūros draugija
Šilalės švietimo pagalbos tarnyba
Šilalės visuomenės sveikatos biuras
Šilalės rajono policijos komisariatas
Šilalės kraštiečių draugija
Laukuvos miestelio bendruomenė
„Editos virtuvė“
Kavinė „Ugnija“
Šiaulių Dainų muzikos mokykla
Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centras
Utenos meno mokykla
Radviliškio miesto kultūros centras

Rėmėjai
Lietuvos kultūros taryba
Šilalės rajono savivaldybė
UAB „Migelis“ ir „Paršežerio stovyklavietė“
UAB „Eurobiuras“
UAB „Edita ir ko“
UAB „Pitlius“
UAB „Molupis ir Ko”

Informaciniai rėmėjai
UAB „Šilalės artojas“, VšĮ „Šilalės naujienos“