Nuo šiol ir Žadeikiai turi savo vėliavą ir herbą

By 2019-02-21 22 birželio, 2020 Renginių archyvas

2019 m. vasario 17 d. Žadeikiuose minint Lietuvos valstybės atkūrimo 101-asias metines buvo pristatyti ir pašventinti Žadeikių seniūnijos herbas ir vėliava. Šventę rengė Žadeikių seniūnijos, laisvalaikio salės darbuotojai ir kaimo filialo bibliotekininkė.

Įeinančius į seniūnijos patalpas pasitiko merginos, kurios visiems šventės dalyviams įteikė Žadeikių herbo ženkliukus. Renginys prasidėjo iškilmingomis Šv. Mišiomis Žadeikių koplyčioje, kurias aukojo Kvėdarnos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebonas Edgaras Petkevičius ir Pajūralio Šv. Joakimo parapijos klebonas Kazys Žąsytis. Po Šv. Mišių visi dalyviai buvo pakviesti į seniūnijos salę vedančiosios posmu:
„Vienas žodis  – Lietuva
Lūpos skambėjo,
Prie to žodžio dar – laisva
Širdyse pridėjom.“

Buvome pakviesti sugiedoti „Tautinę giesmę“, kurią vedė moterų ansamblis „Žarija“.
Apie Vasario 16-osios reikšmę Lietuvai papasakojo administracijos direktoriaus pavaduotoja Vera Macienė. Perskaičius Lietuvos Respublikos Prezidento 2019 m. sausio 31 d. dekretą „Dėl Žadeikių herbo patvirtinimo“ Žadeikių bendruomenei buvo pristatyti seniūnijos herbas ir vėliava, kuriuos pašventino Kvėdarnos parapijos klebonas Edgaras Petkevičius. Žadeikiškiai buvo istorinio įvykio, istorinės ir kultūrinės atminties išsaugojimo Lietuvos heraldikoje liudininkai. Istorijos ir dabarties realijos, išreikštos simbolių kalba stiprina bendruomeniškumą, ugdo tautinę savimonę, o tai yra vienas svarbiausias valstybingumo pamatų. Herbo ir vėliavos autorius, dailininkas, profesorius, Heraldikos komisijos narys Rolandas Rimkūnas supažindino su herbo kūrimo motyvais, paminėjo, kad buvo aptariamas ne vienas simbolis. Bendru Lietuvos heraldikos komisijos ir vietos gyventojų sutarimu, Žadeikių herbe buvo nuspręsta pavaizduoti tris žalias kalvas, ąžuolą ir kryžių kaip vientisą figūrą, kuri geriausiai simbolizuoja Žadeikius. Idėjos autorius, mūsų seniūnijos seniūnas Faustas Meiženis akcentavo, kad herbe vaizduojami šiam kraštui svarbūs simboliai, o ąžuolas turi 14 lapų, nes tiek Žadeikių  seniūnijoje yra kaimų. Šia ypatinga proga, sveikinimo žodžius tarė meras Jonas Gudauskas, mero pavaduotojas Valdemaras Jasevičius ir Žemės ūkio ministerijos ministro patarėja Vitalija Jankauskaitė-Milčiuvienė.
Renginyje buvo paminėta 1949 m. vasario 16 d. priimta Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio deklaracija, kurios svarbą Lietuvos valstybei atskleidė Kazys Paliakas. Beje, seniūnijos pirmame aukšte veikia paroda skirta šiai datai. Renginyje taip pat dalyvavo „Misija Sibiras“ vadovas Arnoldas Fokas ir šios misijos dalyvė Viltė Ambrazaitytė, kurie susirinkusiems papasakojo apie tryliktus metus vykstantį projektą, jo metu organizuojamas ekspedicijas į Sibirą, lietuvių tremties vietas, tvarkyti apleistus tremtinių kapus.
Šventę vainikavo iškilmingas Žadeikių vėliavos pakėlimas, kurio metu skambėjo buvusios mokyklos himnas „Žadeikiai, Žadeikiai…“, dabar jau tapęs seniūnijos himnu. Po renginio visi buvo pakviesti pasivaišinti kava, įspūdingu tortu. Niekas neskubėjo skirstytis, bendravo tarpusavyje, džiaugėsi švente.

Žadeikių laisvalaikio salės garso operatorius Kazys Paliakas
Nuotraukos Indros Pudžemytės – Zabrynienės