Šokių kolektyvas „Mainytinis“ jaunimo ir vyresniųjų grupės

Vadovė – Laima Andrejauskienė

Šilalės r. sav. kultūros centro šokių kolektyvas ,,Mainytinis“ aktyvus konkursų ir švenčių dalyvis.

Konkursai:

2022-03-19 Tarptautinis šokių konkursas „Baltic Amber Palanga 2022“ II vieta „Mainytinis“ jaunimo grupė.
2022-04-09 Tarptautinis šokių konkursas Lenkijoje „Baltic Amber Punskas Spring 2022“
I vieta „Mainytinis“ jaunimo grupė, I vieta „Mainytinis“ vyresniųjų grupė.

Šventės:

2022-06-03 Tauragės apskrities Dainų šventė ,,Karšuvos žemės vaikai“.
2022-06-12 Lietuvos vakarų krašto dainų šventė Klaipėdoje.