Kūrybinės „Laisvės malūnėlių“ gamybos dirbtuvės

By 2020-03-23 29 balandžio, 2020 Renginių archyvas

Štai tokia graži projekto „Laisvės malūnėliai“ idėja suvienijo net 53 skirtingų įstaigų, bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų, jaunimo organizacijų narius. Projekto tikslas – per kūrybines, inovatyvias, šiuolaikinei visuomenei patrauklias, žmonių pilietiškumą bei tautinį identitetą stiprinančias veiklas paminėti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos (Kovo 11-osios) 30-ąsias metines.
Šilalės mieste bei rajone pagaminta per 6 tūkstančius malūnėlių, į kūrybines dirbtuves įtraukta per 2 tūkstančius Šilalės miesto ir rajono gyventojų!

Nuoširdžiai dėkojame Kaltinėnų kultūros namų koncertų (spektaklių) organizatorei Neringai Eitutienei, Kvėdarnos kultūros namų koncertų (spektaklių) organizatorei Aldutei Rimkienei, Laukuvos kultūros namų koncertų (spektaklių) organizatorei Virginijai Mikutavičienei, Upynos kultūros namų koncertų (spektaklių) organizatorei/ dirigentei Renatai Gužauskienei, choreografei Silvijanai Trijonaitienei, Traksėdžio laisvalaikio salės instrumentalistui Alvydui Juodviršiui, Kūtymų laisvalaikio salės instrumentalistui Vaclovui Rudžiui, Pajūrio laisvalaikio salės renginio vedėjui Dariui Vasiliauskui, Žadeikių laisvalaikio salės garso operatoriui Kaziui Paliakui, Vidmantui Dargiui, Alfonsui Mauliui, Vidui Undaravičiui, Vasilijui Zlotnikovui, Virgimantui Kaspučiui už pagalbą organizuojant kūrybines trispalvių malūnėlių dirbtuves.
Scenos režisierei (etnografijai) Ilonai Raudonienei ir vaikų folkloro ansambliui „Gers smuoks“ už galimybę bendruomenėms išmokti tradicinį lietuvių liaudies šokį „Malūnėlis“.

Dėkojame visiems prisijungusiems prie trispalvių malūnėlių gaminimo.

Malūnėliai gaminti paisant draugiškumo gamtai principo: medžiagos bus panaudotos kitų kultūros renginių scenografijai, įgyvendinant programos „Kultūros pasas“ bei kitas vaikams ir jaunimui skirtas edukacines veiklas.

Rėmėjai:
Lietuvos kultūros ministerija
Šilalės rajono savivaldybė
Šilalės miesto seniūnija
Virgilijaus Žygaičio įmonė

Partneriai:
Traksėdžio laisvalaikio salė, Žadeikių laisvalaikio salė, Didkiemio laisvalaikio salė, Bijotų laisvalaikio salė, Pajūrio laisvalaikio salė, Kūtymų laisvalaikio salė, Lietuvos pensininkų sąjunga „Bočiai“ Šilalės rajono bendrija, Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ , Šilalės sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija, Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“, VšĮ „Etnoklubas“, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija, Šilalės meno mokykla, koordinacinis centras „Gilė“, Šilalės rajono socialinių paslaugų namai, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija, Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus, Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Šilalės švietimo pagalbos
tarnyba, Šilalės r. Kvėdarnos darželis „Saulutė“, Šilalės r. Pajūralio pagrindinė mokykla, Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija, Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kvėdarnos seniūnija, Pajūralio bendruomenės centras, Kvėdarnos Parapijos senelių globos namai, Kvėdarnos bendruomenės centras, Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka (Kvėdarnos ir Pajūralio kaimo filialas), Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija, Kaltinėnų miestelio bendruomenė, Iždonų kaimo bendruomenė, Gineikių kaimo bendruomenė, Šilalės rajono savivaldybės administracijos Laukuvos seniūnija, Laukuvos miestelio bendruomenė, Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija, Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka (Laukuvos kaimo filialas), Šiauduvos kaimo bendruomenė, Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus (Upynos liaudies amatų muziejus), VšĮ „Suodnas“, Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokykla, Upynos miestelio bendruomenė, Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka (Upynos kaimo filialas), Šilalės rajono savivaldybės administracija, Upynos seniūnija, Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka (Obelyno kaimo filialas), Šilalės rajono Obelyno pagrindinė mokykla, Obelyno kaimo bendruomenė, Kaimų bendruomenė „Saulietekis“, Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos batalionas, LDK Kęstučio 7-oji rinktinė Šilalės Stasio Girėno 703-oji šaulių kuopa, Šilalės gidų asociacija, Pajūrio 710-oji jaunųjų šaulių kuopa, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilalės filialas.

Informaciją pateikė kultūros projektų vadovė Guoda Juškaitė