„Kupolinės“ Sauslaukio kaime

By 2022-06-23 Renginių archyvas

Jau  tradicija tapusi „Kupolinės“ šventė įvyko 2022 metų birželio 18 dieną Kvėdarnos seniūnijos Sauslaukio kaime seniūnaitės Ritos Eitmonienės sodyboje. Čia rinkosi didelis būrys etninės kultūros tradicijų puoselėtojų, mylėtojų. „Kupolinės“ šventė prasidėjo svečių sutikimu tradiciškai apsiplaunant vandeniu. Pajūralio laisvalaikio salės renginių vedėja Alma Šimkuvienė pasveikino visus susirinkusiuosius su švente, papasakojo apie „Kupolinių“ tradicijas, jų reikšmę ir apeigas. Šventės dalyvius sveikino Lietuvos Respublikos seimo narys Remigijus Žemaitaitis ir Laisvės ir teisingumo Šilalės skyriaus pirmininkas Tadas Sadauskis, visiems susirinkusiems palinkėjo gražios ir nuotaikingos šventės.
„Kupolinių“ dalyviai noriai atliko šventės apeigas – noriai įsitraukė į vainikėlių pynimą, būrimus, vainikėlių plukdyąs, deivės Gabijos aukuro uždegimą ir kt. Šventę papuošė liaudiškos muzikos kapela iš Laukuvos ,,Laukuva“ (vadovas  Alfredas Šniaukas), Kvėdarnos kultūros namų folkloro ansambliai „Volungė“ ir „Volungėlė“ (vadovė Gražina Pameditienė). Šventę vainikavo  Tauragės kultūros centro Kęsčių skyriaus dramos kolektyvas, kuris parodė komediją „Sūnus studentas“ (vadovas Remigijus Šiaudvytis).
Šventės dalyviai vaišinosi močiučių pagamintais sūriais, šiupiniu, kaimiška gira ir įvairiausiais gardumynais. Nuoširdžiai dėkojame renginio rėmėjams: Šilalės rajono savivaldybei, Kvėdarnos seniūnijos seniūnui Aivarui Dobilui, ūkininkams Vidai ir Jonui Baubliams, Zitai ir Alfonsui Bružams, Irenai ir Vytautui Juciams, Ingai ir Vygandui Jokubaičiams, UAB „Vailorus“ vadovui Vaidui Jukniui, Kvėdarnos kultūros namų rankdarbių studijos vadovei Aldutei Rimkienei, Pajūralio laisvalaikio salės mėgėjų meno kolektyvų nariams, šventės garso operatoriui  Mantui Toleikiui bei informaciniam rėmėjui – UAB „Šilalės Artojas“.
Šventei baigiantis visi kolektyvai, prisidėję prie „Kupolinių“  šventės įgyvendinimo ir organizavimo, apdovanoti padėkos raštais ir saldžiomis dovanėlėmis.
Su gera nuotaika ir šypsenomis veiduose dalyviai skirstėsi prisiminę žemaitiškas tradicijas, papročius, kuriuos puoselės ir perduos ateinančioms kartoms.

Informaciją pateikė Pajūralio laisvalaikio salės renginių vedėja Alma Šimkuvienė
Nuotraukos Kvėdarnos kultūros namų koncertų (spektaklių) organizatorės Aldutės Rimkienės