Mėgėjų meno muzikinis teatras

Vadovė – Renata Gužauskienė

Nuo 2013 metų Šilalės r. sav. kultūros centro Upynos kultūros namų mėgėjų meno muzikiniam teatrui vadovauja Renata Gužauskienė. Teatras apjungia dainavimo, vaidybos ir choreografijos žanrus bei įvairaus amžiaus atlikėjus-artistus.
Pastarųjų metų spektakliai – žaidybiniai, skirti vaikams, išsiskiriantys savitumu. Žiūrovai tampa ne tik stebėtojais, bet ir dalyviais.
Muzikinio teatro veikloje įkomponuota ir originali autorinė kūryba. Poezija bei dainos apjungiamos ir teatralizuotai pateikiamos žiūrovams kaip teminės kompozicijos, koncertai arba atskiri pasirodymai.
Kolektyve apie 30 meno mėgėjų. Gausus kolektyvas rengia savo atskirus pasirodymus bei įsijungia į bendrąsias vietos mėgėjų meno šventes, renginius ir festivalius. Išvažiuojamiesiems pasirodymams dažniausiai pasirenkamos mažos sudėties (1-3) atlikėjų grupės.

Moterų vokalinis ansamblis

Vadovė – Renata Gužauskienė

Nuo 2002 metų Šilalės r. sav. kultūros centro Upynos kultūros namų moterų vokaliniam ansambliui vadovauja Renata Gužauskienė. Ansamblį sudaro 10-12 moterų. Atliekama įvairaus žanro lietuviška vokalinė muzika. Ansamblis dalyvauja vietos meno mėgėjų šventinėse programose, senjorų dainų ir šokių šventėse, Tauragės apskrities dainų ir šokių šventėje bei vokalinių ansamblių festivaliuose. Moterų vokalinis ansamblis yra sukaupęs gausų repertuarą.

Šokių kolektyvas „Obelynas“

Vadovė – Silviana Trijonaitienė

Šilalės r. sav. kultūros centro Upynos kultūros namų moterų šokių kolektyve „Obelynas“ yra net vienuolika šokėjų. Nors kolektyvas skaičiuoja tik trečiuosius savo veiklos metus, tačiau aktyviai dalyvauja įvairiuose kultūriniuose renginiuose ir festivaliuose. Moterys šoka lietuvių liaudies bei  kitų stilių šokius. 2022 metais šokių kolektyvas dalyvavo Tauragės apskrities dainų šventėje „Karšuvos žemės vaikai“. Kasmet kolektyvas dalyvauja šokių festivalių-konkursų organizatorių „Terra Astrum“ organizuojamuose  festivaliuose. Tarptautiniame festivalyje „Baltic Amber Palanga“ kolektyvas savo kategorijoje pelnė I vietą. Šokėjai kartu su vadove Silvijana Trijonaitiene ne tik dalyvauja įvairiose šventėse, bet ir suorganizavo pirmąjį Šilalės rajono jaunimo ir suaugusiųjų šokių festivalį „Šokantys laiškai“. Kolektyvas aktyviai dalyvauja Šilalės kultūros centro organizuojamoje etninės kultūros akcijoje „Visa Lietuva šoka“.