ŠOKIŲ KOLEKTYVAS „SŪKURYS“

Vadovė – Alma Šimkuvienė

Mėgėjų meno šokių kolektyvas  „Sūkurys“ suburtas 2009 m. Kolektyve vidutinio (30-60m.) amžiaus narės, nuo susikūrimo šoka įvairaus žanro – lietuvių liaudies, etnografinius, linijinius, retro šokius. Dalyvauja rajoniniuose renginiuose: „Visa Šilalė šoka“, Kvėdarnos miestelio šventėje, Žadeikių laisvalaikio salės šventėse, Kvėdarnos kultūros namų renginyje „Ne vien retro“, Bilionių laisvalaikio salės organizuojamose „Oninėse“. Bendradarbiaujame su Gargždų kultūros centro Judrėnų kultūros namais (keičiamės meninėmis programomis). Moterų šokių kolektyvas dalyvauja įvairiuose bendruomenei organizuojamose renginiuose, įtraukiamos į edukacines veiklas. Organizavome  ekskursiją į  Šiluvą ir Kryžių kalną, taip pat po Šilalės raj. piliakalnius ir kt.  Apdovanotas padėkos raštais ir apdovanojimais.

MĖGĖJŲ MENO DRAMOS KOLEKTYVAS

Vadovė – Alma Šimkuvienė

Kolektyvas suburtas 2018 m. Yra keturi kolektyvo nariai. Dalyvauta respublikiniame klojimo teatrų festivalyje „Pri klietelis“ Kvėdarnoje ir  respublikiniame klojimo teatrų festivalyje Klaipėdos r. Agluonėnuose. Gauti padėkos raštai ir apdovanojimai. Visi spektakliai vaidinami žemaičių tarme. Kolektyvo nariai ne tik vaidina, bet ir dalyvauja pasakotojų konkursuose ir varžytuvėse. Pastatyti du spektakliai pagal M. Rezčikovą vieno veiksmo, trijų paveikslų pjesė „Dievo bausmė“ ir pagal J.Gurausko apysaką „Susimildamas“ vieno veiksmo komedija „Šalaputris“.