Moterų šokių kolektyvas „Sūkurys“

Vadovė  – Alma  Šimkuvienė

Šilalės r. sav. kultūros centro Pajūralio laisvalaikio salės moterų šokių kolektyvas tęsia savo kūrybinę veiklą, šokdamos lietuvių liaudies šokius ir praturtindamos įvairių renginių ir švenčių programas. Šiais metais su menine programa dalyvavo šventėje „Kupolinės“, etnokultūrinėje vakaronėje „Kas apsakys žemaiti būda“. Dalyvavo regioninėje Tauragės apskrities Dainų šventėje „Karšuvos žemės vaikai“ linijinių  šokių šventės programoje, etnografinėje vakaronėje „Šokim, trypkim, linksmi būkim…“.

Suaugusių dramos kolektyvas „Liktarna“

Vadovė – Alma Šimkuvienė

Šilalės r. sav. kultūros centro Pajūralio laisvalaikio salės suaugusiųjų dramos kolektyvas „Liktarna“ tęsė kūrybinę, meninę veiklą, tobulindami žemaitišką tarmę, aktorinius gebėjimus.
Spektaklis „Trys mylimos“ parodytas ne kartą organizuojamose vakaronėse, yra apdovanotas padėkos raštais ir prizais. Kolektyvo nariai ne tik vaidino, bet ir dalyvavo regioninėje tradicinių šokių, pasakotojų varžytuvėse Traksėdyje.
2023 metais puoselėdami žemaitišką  tarmę ir jos tradicijas ruošiame Eugenijaus Ignatavičiaus pjesę, komediją  „Sidabrinės vestuvės“. Plėsdami savo kultūrinės veiklos akiratį stengiamės organizuoti išvykas į kitų rodomus spektaklius.