MOTERŲ ŠOKIŲ KOLEKTYVAS „SŪKURYS“

Vadovė – Alma Šimkuvienė

Kolektyvas tęsia savo kūrybinę veiklą, šokdamos lietuvių liaudies šokius ir praturtindamos įvairių renginių ir švenčių programas. Dalyvavo šiais metais su menine programa projektinėje šventėje „Kupolinės“, projektiniame renginį Kvėdarnoje žemaitiškoje etnokultūrinėje vakaronėje „Kas apsakys žemaiti būdą“, dalyvavome etninės kultūros akcijoje „Visa Baltika šoka“ ir bendradarbiavimą įgyvendinant  projektą „Gegužinė ant ratų“, taip pat rajoniniame jaunimo ir suaugusių šokių kolektyvo festivalyje „Šokantys laiškai“ Obelyne. Kolektyvas dalyvauja įvairiuose bendruomeniniuose organizuojamuose renginiuose, edukacinėje veikloje. Į šokių kolektyvą priimami nauji dalyviai. Kolektyvas apdovanotas padėkos raštais, prizais ir apdovanojimais.

MĖGĖJŲ MENO DRAMOS KOLEKTYVAS „LIKTARNA“

Vadovė – Alma Šimkuvienė

Kolektyvas nuo įkūrimo stengiasi tobulėti, priimami nauji kolektyvo nariai, stengiamės kuo daugiau prikviesti aktyvių visuomenininkų į dramos kolektyvą. 2021 m. kolektyvas dalyvavo respublikiniame VII klojimo teatro festivalyje „Prie klėtelės“ – Kvėdarnoje su spektakliu Žemaitės  „Trys mylimos“, gautas padėkos raštas ir apdovanojimai.
Kolektyvo nariai ne tik vaidina , bet ir dalyvavo vietinės reikšmės rajoniniame pasakorių varžytuvėse „Žodzis žodzi gena“, apdovanota padėkos raštu ir apdovanojimais. Kolektyvas darnus, dalyvauja visuose organizuojamuose renginiuose, taip pat įtraukiami į edukacines  veiklas, puoselėjame žemaitišką tarmę. Plėsdami savo kultūrinės veiklos akiratį stengiamės organizuoti išvykas į spektaklius.