Koncertinė viešnagė Punske

By 2019-07-30 9 birželio, 2020 Renginių archyvas

Tegul niekas neabejoja dainos galia. Ji – pagalbininkė darbuose, varguose ir džiaugsme. Šį kartą, klajodama po internetines platumas, daina „Sapnas apie tėviškę” tapo tiltu tarp Žemaitijos ir Punsko. 2019 m. liepos 19 d. Punsko lietuviai surengė bendruomenės vakarą „Lietuviški gyvenimai”. Jame turėjau garbės pristatyti savo autorinę kūrybą. Labai džiaugiuosi ten gyvenančių lietuvių tampriu bendruomeniškumu, entuziazmu ir tauriais jausmais lietuviškoms vertybėms. Galiu užtikrinti, kad Punske tikrai galioja posakis (patikrinta tiesa) – „ten kur lietuviai, ten ir Lietuva”.

Dėkoju visiems organizatoriams: Wioletai, Albinui ir jų šeimų nariams, bendruomenės pirmininkei Jolantai, smuikininkui Aidui ir visiems, visiems nuoširdžiai leidusiems laiką kartu tarp pašnekesių, šokių, vaišių ir dainų. Ypatingi žmonės, nepakartojamos akimirkos, šaunūs organizatoriai – nepamirštamas laikas teikiantis įkvėpimo kūrybai ir polėkio gyvenimui. Savo ir mano talkininkų (šeimos) vardu  nuoširdi padėka už nepakartojamą laiką ir galimybę dalintis savo sielos gelmėmis.
Tikiu, kad dainos galia neturi ribų. Ji – ne tik tiltas nuo Žemaitijos iki Punsko, ji – kelias, rišantis mus visus nuo žemės lig dangaus.

Su didžiausia pagarba Punsko lietuviams,
Renata Gužauskienė (Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Upynos kultūros namų koncertų (spektaklių) organizatorė)
Fotografijos: Žiedės Gužauskaitės ir Wiolettos Uździło