Muzikinis spektaklis „Šikšnosparnis“

Nuo 2019 metų Šilalės kultūros centre įsteigtas meno mėgėjų kolektyvas – muzikinis teatras, kurio veikloje dalyvauja Šilalės krašto mišrus choras, kultūros centro vokaliniai ansambliai, jaunimo ir suaugusiųjų šokių kolektyvai, pučiamųjų instrumentų orkestro grupė. Vietos gyventojai yra įtraukti į kūrybiškumo ugdymo procesus, suteikiama galimybė naudotis tiek visavertės mėgėjiškos, laisvalaikio metu sukurtos, tiek profesionaliosios aukštosios kultūros klodais. Per keletą metų pastatyti 3 muzikiniai spektakliai – pagal. B. Šo „Eliza“, pagal I. Kalmano operetę „Čardašo karalienė“, pagal V. Šekspyro kūrybą „Intrigų miestas“. Spektakliai sulaukė itin didelio susidomėjimo, pritraukė pilnas sales žiūrovų, atvykstančių iš tolimesnių miestų bei miestelių, spektaklis buvo demonstruojami net po 5-7 kartus. Meno mėgėjų kolektyvas organizavo pasirodymus Šilalės ir Tauragės kultūros centrų scenose, lauko scenoje „Bijotų dvaro festivalyje“, dalyvavo tarptautiniame teatrų festivalyje „TEATradimai“, Panevėžio bendruomenių rūmuose.
Spektaklis „Intrigų miestas“ sulaukė didžiulio žiūrovų susidomėjimo. Šiam spektakliui sukurtos ir specialios 3D vizualizacijos, kurios papildė scenines dekoracijas.
Spektakliuose vaidina, šoka, dainuoja per 50 mėgėjų meno kolektyvų narių. Aktorius, atlikėjus, šokėjus vienija vienas bendras tikslas – kultūrinių vertybių puoselėjimas gimtajame krašte, supantis bendrystės jausmas. Kolektyvą sudaro įvairių sričių atstovai, įvairaus amžiaus atlikėjai susiburia bendram tikslui – neatlygintinai kurti aukštos vertės meninį pasirodymą, kuris formuoja miestelio kultūrinį identitetą.
Muzikinio spektaklio „Šikšnosparnis“ pastatymo metu (premjera planuojama 2023 m. rugsėjo 29 d.) ir toliau siekiama išlaikyti ir puoselėti meno mėgėjų kultūrinį, kūrybinį potencialą bei formuoti mažo miestelio išskirtinumą, patrauklumą per muzikinius spektaklius. Spektaklyje pasitelkiamos naujausios technologijos ir sprendimai, išpildantys spektaklio scenografiją. Bendradarbiaujant su 3D turinio kūrimo specialistais siekiama šį spektaklį pateikti inovatyvesnį ir patrauklesnį žiūrovams.

Tradicinė etnokultūrinė stovykla „Etnokultūros kūrybinės dirbtuvės“

VšĮ „Etnoklubas“ 2023 metais įgyvendins etninės kultūros stovyklą jau devintus metus iš eilės. Į stovyklą kviečiami ne tik etnine kultūra besidomintys vaikai ir jaunuoliai iš Tauragės aps., Žemaitijos regiono bei iš visos Lietuvos ir net užsienio lietuvių bendruomenių, tačiau ir mažiau galimybių turintys. Tai tęstinis projektas, kasmet įtraukiantis į aktyvią etnokultūrinę veiklą apie 200 įvairių amžiaus grupių (10-19 m.) dalyvių, kurie neapsiriboja vienkartiniu dalyvavimu etiniame projekte. Džiugu, kad būtent po dalyvavimo stovykloje daugelis iš jų įsitraukia į aktyvesnę etinę veiklą savo rajone. Pastaraisiais metais stovykloje vis dažniau sulaukiama vaikų ir jaunuolių, nebežinančių senųjų tradicijų ir vis sunkiau kalbančių lietuviškai, iš užsienio lietuvių bendruomenių. Stovyklos organizatoriai kasmet pakeičia temą ir koreguoja formatą, atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtus metus ir pagal juos stengdamiesi organizuoti kūrybines veiklas. 2023 metai LR Seimo paskelbti žirgo metais bei LR Vyriausybės sudarytas ir paskelbtas žirgo metų veiksmų planas, tad ir stovyklos tema bei veiklos priartintos prie šios temos bei 2022 m. stovyklautojų lūkesčių. Šalia to pamatiniai dalykai (etnomuzikavimas, tradiciniai šokiai, liaudies dainos, rateliai, žaidimai, tradiciniai amatai) išlieka pagrindu, formuojančiu teigiamą vaikų ir jaunimo požiūrį į etninės kultūros vertybes, jų puoselėjimą, sklaidą ir populiarinimą. Stovyklos meninės programos tema („Žirgas-arklys – lietuvių gyvenimo, istorijos, kultūros ir nacionalinės tapatybės dalis“) apima daugybę potemių: ir žmogaus bendrystės su žirgu-arkliu, ir valstybės simbolikos, ir kovos už laisvę ir nepriklausomybę bei su tuo susijusių gyvenimo sferų. Ši tema aktuali ir ukrainiečių šeimų vaikams, nes žirgas-arklys, anot mokslininkės M. Gimbutienės, žmogaus prijaukintas prieš daugiau kaip 5000 metų pr. Kristų būtent tarp Rytų Ukrainos ir Šiaurės Kazachstano, tad ir ukrainiečiams, kaip ir lietuviams, nuo seniausių laikų buvo ne tik kasdieninio gyvenimo bendražygis, bet ir sudvasintas, priartintas prie žmogaus. Savo krašto tradicijas ir papročių savitumą projekto dalyviai sieks išsaugoti ir populiarinti kurdami muzikinį koncertą, paremtą autentiška lietuvių mitologija ir tautodaile, kur arklys-žirgas nuo seniausių laikų buvo apgaubtas ypatinga aureole, laikomas „didžiausiu žmogaus draugu“, „dangaus dovana žmogui“ (S. Daukantas „Būdas lietuvių“), anot J. Basanavičiaus, žmogaus dvasios ramintoju, įkvėpėju, vienytoju, keliančiu pakilti tautą laisvės žygiams. Dar dažniau žirgelio įvaizdis matomas kaip lietuviškų namų kraigo puošmena, o apie žirgo kulto senumą byloja gausybė lietuvių sakmių, padavimų, pasakų, dainų, ypač karinių- istorinių. Visa tai atguls stovyklautojų koncerto scenarijuje, kurio kūrybiniame procese nuo pirmos stovyklos dienos dalyvaus visi stovyklautojai, o kartu su tautodailininkais, tradicinių amatų mokytojais kurs spektaklio scenografiją, apipavidalins tematiškai (žirgo-arklio simbolika) visą stovyklos teritoriją, sukurs šiaudines skulptūras, parengs koncertą ir darbų parodą, į kuriuos tradiciškai atvyksta ne tik stovyklautojų artimieji, draugai, pažįstami, bet ir žiūrovai iš viso Šilalės rajono bei aplinkinių teritorijų.

Išsamesnė informacija ir vietų rezervavimas el. p. guoda.juskaite@silaleskc.lt , mob. +370 626 78519

III Respublikinis suaugusiųjų chorų maratonas

Respublikinis suaugusiųjų chorų maratonas – vienintelis tokio tipo renginys Lietuvoje, kurio metu per vieną parą klausytojai turi galimybę išvysti bei išgirsti 7–8 chorinės muzikos koncertus. Šilalės mieste šis renginys organizuojamas nuo 2019 metų ir kviečiami dalyvauti įvairūs profesionalūs bei mėgėjų meninei kategorijai priskiriami Lietuvos chorai, pristatantys skirtingo stiliaus chorinę muziką. Šis renginys padeda sėkmingai plėtoti Žemaitijos regiono gyventojų kultūrinį identitetą, vystyti chorinės muzikos kultūrą, skatinti profesionaliojo meno sklaidą bei prieinamumą vidurio vakarų Lietuvoje, didinti įvairaus amžiaus regiono gyventojų įsitraukimą į chorinę veiklą. Maratono idėja – per ganėtinai trumpą laiką (1 para) išgirsti įvairių mėgėjų ir profesionalųjį chorinį meną puoselėjančių Lietuvos kolektyvų atliekamą muziką, skatinti jų tarpusavio bendradarbiavimą bei patirties dalijimąsi ne tik tarpusavyje, bet ir su regiono chorinės muzikos mylėtojais. 2023 m. gruodžio 8-9 dienomis projekte dalyvauti kviečiami Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Kretingos, Raseinių ir Jurbarko chorai bei Lietuvos kultūros centrų vadovų choras, o maratono uždarymo koncerte bendram kūriniui atlikti prisijungs ir VU studentų kamerinis orkestras bei profesionalūs vokalinio meno solistai. Per vieną parą organizuojami 8 koncertai, kurie ne tik suburs miesto ir apskrities chorinės muzikos meno mylėtojus, bet ir įtrauks vaikus ir jaunimą organizuojant bei padedant įgyvendinti projektą, plėtos regiono gyventojų kultūrinę kompetenciją regint ir klausantis išskirtinius atskirų chorų koncertus ir vieną bendrą – maratono uždarymo koncertą. Maratono atidarymo ir uždarymo koncertuose skambės jungtinių chorų atliekami stambios formos kūriniai. Ypatingą reikšmę lietuvių chorinei kultūrai turės chorų maratono uždarymo koncerto I dalis, kuri skirta paminėti lietuvių kompozitoriaus S. Šimkaus 160-ąsias mirimo metines, tad kiekvienas choras atliks po vieną S. Šimkaus chorinį kūrinį. II maratono uždarymo koncerto dalyje visi choro maratono dalyviai kartu su VU studentų kameriniu orkestru bei profesionaliais vokalistais-solistais atliks prancūzų kompozitoriaus K. Sen-Sanso „Kalėdinę oratoriją“.

VIII Klojimo teatrų festivalis „Pri klietelis“

Siekdami atgaivinti, tęsti bei išsaugoti unikalią klojimo teatrų veiklą Šilalės rajone, festivalį „Pri klietelis“ 2023 metais respublikiniu mastu organizuosime jau aštuntąjį kartą. Iki 2019 metų festivalis buvo organizuojamas kasmet, bet pasitarus su bendruomenių pirmininkais, seniūnaičiais buvo nuspręsta festivalį organizuoti kas dvejus metus, siekiant renginių įvairovės.
Šis festivalis reprezentuoja urbanistinį Kvėdarnos miestelį, nekilnojamą valstybės paveldo objektą Kazimiero Jauniaus klėtelę-muziejų, istoriją. 1992 metais kovo mėnesį buvo atidarytas kraštotyros muziejus, ekspozicijoje bandyta atkurti Jaunių gyvenimą ir buitį. Čia yra nemažai dokumentų bei foto medžiagos apie kraštiečio Kazimiero Jauniaus gyvenimą. Klėtelė-muziejus populiarina Šilalės krašto kultūrines, gamtines ir pažintines erdves, puoselėjamą kalbą, papročius, tradicijas bei pristato Šilalės rajoną.
Praeituose festivaliuose pastebėjome, jog vyresnių žiūrovų susidomėjimas klojimo teatru iš tiesų yra didelis, žmonės mielai renkasi į klojimo teatro festivalį, tačiau pasigedome jaunimo. Festivalio organizatoriai tikėdamiesi pritraukti jaunimo dėmesį, vieną festivalio dieną skirs jaunimui, antroji diena – šeimoms bei vyresniems žiūrovams.
2023 m. rugpjūčio 18 d. festivalyje dalyvaus keturi jaunimo mėgėjų teatrai iš skirtingų etnografinių regionų: Ukmergės kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro studija „Nykštukas“, Telšių r. sav. Žemaitės dramos teatro vaikų ir jaunimo studija „Savi“, Tauragės meno mokyklos „Pilies teatras“ jaunimo grupė, Anykščių kultūros centro Troškūnų vaikų ir jaunimo teatro studija „Mes“. Kviesime ir profesionalų VšĮ „Klaipėdos jaunimo teatrą“ su spektakliu „Knygų personažai atgyja“. VšĮ „Kraštomanija“ surengs kūrybines dirbtuves jaunimui, o Klaipėdos jaunimo teatras praves edukacinį užsiėmimą „Užkulisiai“. Visiems dalyviams bus įteiktos tradicinės dovanos, o šios dienos festivalį užbaigsime kartu su Šilalės kultūros centro folkroko grupe „Uknolis“.
2023 m. rugpjūčio 19 d. festivalyje dalyvaus penkiems etnografiniams regionams (Aukštaitijai, Dzūkijai, Mažajai Lietuvai, Suvalkijai bei Žemaitijai) atstovaujantys mėgėjų meno teatrai ir vienas profesionalus teatras. Festivalis bus ne tik teatrališkas, bet ir muzikalus, kadangi žiūrovams nuobodžiauti neleis mėgėjų meno kolektyvai, o ypatingą nuotaiką kurs festivalio vedėjas Vaidas Pračkaila (Apolionija Zizirskienė). Šiemet planuojame pakviesti komisiją, kuri vertins dalyvių pasirodymus. Festivalį vainikuos kolektyvų apdovanojimai bei Šilalės r. sav. kultūros centro Upynos kultūros namų Bijotų laisvalaikio salės liaudiškos muzikos kapelos „Bijotaičiai“ koncertas.  Festivalio metu veiks edukacijos, skirtos šeimoms – tai piešimas ant drobių ir gintarinių apyrankių pynimas.
Abi festivalio dienas žiūrovai turės galimybę išgirsti skirtingų etnografinių regionų tarmes, o teatrų kolektyvai – bendradarbiauti, pasidalinti gerąja patirtimi bei susipažinti su Šilalės krašto istorija. K. Jauniaus klėtelėje-muziejuje veiks Birutės Kairienės megztų rankdarbių paroda „Laukiame švenčių pasipuošę“.

II Bardų ir poezijos nakties festivalis Kaltinėnuose  „Žodžiai nebijo lietaus“

2022 m rugpjūčio 20 d. įvyko pirmasis Bardų ir poezijos festivalis „Žodžiai nebijo lietaus“. Įdomu tai, kad dauguma žiūrovų pirmą kartą lankėsi Kaltinėnuose ir Dvasingumo parke. Tai buvo puiki galimybė paskleisti žinią apie Kaltinėnų miestelį ir sutraukti bardų muzikos ir poezijos mylėtojus iš visos Lietuvos, sutelkti vietos bendruomenes ir savanorius vienam gražiam tikslui. Džiaugiamės, kad mus pasiekė pozityvūs atsiliepimai apie įgyvendintą renginį, festivalio žiūrovai ir svečiai džiaugėsi nuostabia atmosfera, gražiu renginiu, į kurį norėtųsi grįžti ir kitąmet.
Dvasingumo parkas apipintas pasakojimais ir istorijomis. Rašoma, kad iš Žemaičių aukštumos trykštantys šaltiniai turėjo dvasiškų savybių, pokariu prie šaltinio stovėjo koplytstulpis bei suolelis. Į miestelį einantys žmonės čia mėgdavo prisėsti ir atsipūsti, nusiplauti vandeniu skaudančias vietas, nes šaltinių vanduo seniau laikytas gydančiu. Nuo XX a. Kaltinėnai garsėjo Šv. Jono atlaidais, todėl parkas iki šiol apsuptas sakralumo ir šventumo saitais. Siekiant atgaivinti šią gražią Kaltinėnų miestelio tradiciją po Šv. Jono atlaidų, 2023 m. birželio 24 d. pakviesime visus į VšĮ ,,Labas” teatro spektaklį „Nedingęs“, kuris vyks Kaltinėnų kultūros namuose. „Nedingęs“ – tai teatrinis pasivaikščiojimas po poeto Antano Kalanavičiaus gyvenimą ir kūrybą. A. Kalanavičius tituluotas paskutiniu lietuvių poezijos pagoniu, nuošalės poetu, kalbos alchemiku.
Bardų ir poezijos nakties festivalis Kaltinėnuose „Žodžiai nebijo lietaus“ orientuotas į poezijos skaitymą su melodija. Juk ne visada atsiverčiame poezijos knygas ir jas skaitome, o čia – du viename, galime išgirsti dainą ir įsiklausyti į jos žodžius, išgirsti poezijos skaitymą, apgaubtą naktinių vasaros šešėlių, įrėmintą žiogų muzikos, nušviestą švieselių. Tokio tipo festivalių Žemaitijoje nėra, o ši vieta, spinduliuojanti sakralumu, dvasingumu, susikaupimu ir susimąstymu, – yra puiki tokio žanro festivaliui. 2023 m. rugpjūčio 12 d. 18 val. festivalyje galėsime išvysti aukšto meninio lygio dainuojamosios poezijos guru – Andrius Kaniavą ir grupę, Liną Rastokaitę ir Dimitrijų Golovanovą, taip pat  Jurbarko bardų klubo narius, poeziją skaitys literatų klubų: „Versmė“, „Žingsniai“, „Vingiorykštė“, „Be rėmų“, „Vieversys“ nariai.  Bendruomenės dalyvaus šviesos žibintų gaminimo dirbtuvėse, pagaminti žibintai apšvies festivalio vietą  degančių žvakučių šviesa. Šeimos galės įsitraukti į skėčių dekoravimo dažais dirbtuves, piešimo ant kūno šviečiančiais dažais bei vaško žvakių gaminimo edukaciją.
Dvasingumo parkas neapšviestas, todėl festivalio metu naudojama dirbtinė žvakių ir lempučių šviesa. Ugnis – tai ašis aplink kurią sukasi pasaulis, mistika alsuojantis ugnies šou kartu su „Viduramžių pasiuntiniais“ nepaliks abejingų. Dvasingumo parką užpildys muzika, kultūra ir šviesos.

Linksmos muzikos festivalis „Brizgėls“

Nuo 2019 metų Šilalėje organizuojamas linksmos muzikos festivalis „Brizgėls“. Idėja organizuoti tokį festivalį kilo linksmos muzikos ansamblio „Padkava“ (vad. Alvydas Juodviršis) muzikantams. Festivalis vyksta pirmąjį rugpjūčio penktadienį, kai švenčiamas Šilalės miesto gimtadienis.
2022 m. rugpjūčio 5 d. įvykęs linksmos muzikos festivalis „Brizgėls“ sulaukė didelio visuomenės susidomėjimo, todėl planuojama šį projektą tęsti ir 2023 metais. 2023-uosius metus Lietuvos Respublikos seimas paskelbė Žirgo metais, dėl šios priežasties projekte didžiausias dėmesys skiriamas žirgui (arkliui), kuris yra neatskiriama lietuvių bendro gyvenimo, tūkstantmetės istorijos, kultūros ir nacionalinės tapatybės dalis, Lietuvos valstybės simbolis.
2023 m. rugpjūčio 4 d. vyksiantis linksmos muzikos festivalis „Brizgėls” išryškina arklio tematiką ir turi tiek šviečiamąją, tiek pramoginę reikšmę. Arklio motyvas yra vienas iš dažniausių tautosakoje, architektūroje, tautodailėje, liaudies mene įamžintų Žemaitijai svarbių simbolių. Lietuvių tautosakoje arklys yra vienas iš populiariausių vaizduojamų gyvūnų, todėl festivalyje „Brizgėls” norima pristatyti jį kaip neatsiejamą nuo žemaičių bendro gyvenimo, tūkstantmetės istorijos, kultūros.
Festivalis savo idėja, dekoracijomis, atliekama muzika priartints projekto dalyvius prie senojo arklių turgaus laikmečio. Festivalio dalyviai turės progą susipažinti su arklių darbo įrankiais ir padargais: vyks senųjų žemės darbo įrankių paroda, edukacijos. Žiūrovus linksmins net 5 grupės. Tai ansamblis „Jonis“, kuris pirmuosius muzikinius žingsnius skaičiuoja nuo 1984 metų. Jo repertuare skamba ansamblio narių sukurtos autorinės dainos ir instrumentiniai kūriniai, lietuvių liaudies aranžuotos dainos, taip pat lietuviška ir užsienietiška kantri muzika. Sherman Tan (Malaizija) – stipraus ir savito balso savininkas, multiinstrumentalistas, daugelio Azijos konkursų laureatas ir nugalėtojas. Atlikėjo repertuare dominuoja „Blues“, „Soul“, „Rock“ stilistika. Festivalyje išgirsite ir A. Belkino bei grupės „The Road Band“ atliekamas standartines bei savos kūrybos originalias Rhythm&Blues, Rock’n‘Roll, Jazz, Country stiliaus dainas,  grupės „Senas kiemas“ programą, taip pat festivalio šeimininkus – Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro linksmos muzikos ansamblį „Padkava“. Festivalio idėją išryškins skambanti muzika, savo stilistika labiausiai atitinkanti arklio bėgimo risčia ritmą. Visi festivalio kolektyvai atliks muzikinius kūrinius panaudodami arklio pakinktų dalis: žaržolus, kamanas, pasagas arba žemės apdirbimo įrankius ar jų dalis, o kantri muzikos stilius visada pilnas liaudiškų  motyvų ir tautinių elementų. Festivalio metu Šilalės miesto pušyne Žemaitukų augintojų asociacijos nariai, įvairių žygių organizatoriai ir patyrę keliautojai Vaidotas Digaitis bei Marius Kleišmantas vežios žmones vežimais, papasakos apie tradicinių vežimų gamybą, žemaitukų priežiūrą ir kinkymą. Šeimos galės dalyvauti įdomių faktų apie arklį viktorinoje, mįslių apie arklius konkurse. Visi norintieji kartu su kalviu Juozu Rimvydu Kelpša galės nusikalti pasagą arba su edukatorėmis pasigaminti laimės pasagą iš gintarų.
Į festivalį kviesime vietos tautodailininkus, amatininkus, liaudies meistrus, o kad netrūktų šurmulio, pasitelksime amatininkų asociaciją „Amatų šalis“, subūrusią per 50 tautodailininkų, liaudies meistrų, amatininkų iš visos Lietuvos. Festivalis „Brizgėls“ Šilalės mieste jau yra tapęs tradiciniu renginiu, sutraukiančiu atlikėjus ir žiūrovus iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių.