Atviro jaunimo centro veiklos vykdomos nuotoliniu būdu