Atviro jaunimo centro rugsėjo mėnesį planuojamos veiklos