5-OJI ETNOKULTŪRINĖ STOVYKLA ETNOKULTŪRINĖS DIRBTUVĖS – MITOLOGIJA, ATGIMSTANTI TEATRE

By 2019-08-13 8 birželio, 2020 Renginių archyvas

2019 m. rugpjūčio 5-9 dienomis Paršežerio stovyklavietėje jau 5-ąjį kartą šventiškai dūzgė etnokultūrinė stovykla „Etnokultūros kūrybinės dirbtuvės – Mitologija, atgimstanti teatre”, skirta Žemaitijos metams paminėti. Joje dalyvavo per 200 etninės kultūros puoselėtojų ne tik iš Šilalės rajono, Žemaitijos regiono vaikų ir jaunimo folkloro ansamblių, bet ir grupė jaunuolių iš Utenos, Kauno ir net iš kaimyninės šalies – Lenkijos, Punsko miesto.

Kasmet etnokultūrinėje stovykloje vaikai ir jaunimas intensyviai mokosi etnomuzikavimo, tradicinių amatų, liaudies žaidimų, vakarais šoka etnokultūrinėse vakaronėse, dalyvauja filmų peržiūrose po atviru dangumi, judriuosiuose lauko žaidimuose, žygiuose, edukacinėse programose, dainuoja, bendrauja ir kuria.
Šiemet stovyklai pasirinkta ŽIRGELIO tema, dažnai dominuojanti liaudies mene, mituose ir  dainose. Nuo seno tikėta, kad žirgelis – tai gerumo, laimės, žemės ir jos derlingumo simbolis, dažnas senųjų medinių kaimo namų stogų puošybos elementas, turėjęs apsaugoti šiaudinius pastatų stogus nuo vėtrų ar stipresnio vėjo. Stovyklautojai kartu su medžio drožybos ir šiaudinių skulptūrų gamybos sekcijų vadovais papuošę stovyklą mediniais ir šiaudiniais žirgeliais sulaukė didžiulės dovanos – prognozuotas blogas oras, su lietumi ir vėjais, aplenkė stovyklavietę. Galbūt ir todėl, kad  į jos aplinkos puošimą ir apskritai stovyklos atmosferos kūrimą buvo įdėta labai daug širdies, didžiulio entuziazmo ir darbo. Stovyklautojai patys negalėjo patikėti, kai vadovaujami tikro auksarankio Eugenijaus Jurevičiaus ir būrelio kultūros darbuotojų per keletą dienų papuošė stovyklavietę: išpjovė medinius žirgelius, sukalė ir sukrovė šieno žaginius bei pastatė didžiulius vartus, apipynė šiaudais  daugybę dekoracijų bei Žemaitijos metų paminėjimo simbolį – skaičių 800, kuris vakaro pabaigoje virto gražiu stovyklautojų ugnies programos reginiu, lydimu širdį jaudinančios liaudies dainos.
Antrąją stovyklos dieną suorganizuotas 12 km stovyklautojų žygis į Medvėgalio piliakalnį, kur stovyklautojus pasitiko žymus mūsų krašto keliautojas ir savo krašto patriotas, su žemaitukais dalyvavęs garsiajame raitelių žygyje iki Juodosios jūros, apkeliavęs Baltijos jūrą Vaidotas Digaitis. Jis vaikams ir jaunimui papasakojo savo kelionių įspūdžius, artimiausius planus ir ant žirgelio leido pajodinėti mažiausiems stovyklos dalyviams. Po smagaus pasišnekučiavimo ant kalno išskleista 70 metrų trispalvė, dainuotos patriotinės dainos, bendrauta ir dalintasi nuoširdžiomis emocijomis.
Pirmąsias 3 stovyklos dienas darbas virte virė: net trijose didžiulėse palapinėse triūsė šaunus vadovų būrys, padedamas jaunųjų padėjėjų, savanorių, darbščių stovyklautojų ir net stovyklautojų mamų, kurios kartu su siuvėja Daiva Kauniene, plušėjusia visas dienas nuo ryto ligi vėlaus vakaro, bei jos padėjėja Rasa Kapučinskiene siuvo tautinius kostiumus (sijonus, pasijonius, prijuostes, palaidines), atiteksiančius vienam  neseniai susibūrusiam Šilalės kultūros centro mergaičių tautinių šokių kolektyvui), tautinio kostiumo detalių gaminimo vadovė Lina Šimkūnienė su būriu jaunimo pasiuvo net 16 žemaitiškų rangių. O kur dar būrys vadovių (Mažena Krakauskienė, Neringa Eitutienė, Aldutė Rimkienė, Jūratė Sruogytė, Elvina Nikitinaitė, Aušrinė Mažulytė, Jolanta Baubkuvienė, Vita Žabarauskaitė, Marytė Janulienė, Danutė Jokubauskienė), mokiusių gražiausių rankdarbių ir kitokių kūrybinių sumanymų: tautinių segių, apyrankių, kaklo papuošalų, žemaitiškais, baltiškais raštais siuvinėtų maišelių, tautinių lėlių siuvimo, medinių pasagų, akmenukų dekoravimo, meniškų karpinių, knygų skirtukų, puodelių, šaukštelių dekoravimo, tapybos etno stiliumi, natūralaus muilo gamybos, juostų vijimo, siuvinėjimo, vytelių ir šiaudelių pynimo. O dar kiek pasigaminta medinių žaislų, nesudėtingų liaudies instrumentų, padedant Arūnui Stankui (Šiaulių Dainų muzikos mokyklos folkloro ansamblio „Vieversėlis“ vadovui), kuris triūsia Paršežerio stovyklavietėje nuo pirmosios etnokultūrinės stovyklos kartu su  savo šauniaisiais ansambliečiais.  Ir tokių darbščių vadovų, šiltų asmenybių, perduodančių savo išmintį, gebėjimus, patirtį  jaunajai kartai, – visas būrys: Dainora Petrikienė ( Mažeikių kultūros centro folkloro ansamblio „Alksnioka“ vadovė), Jūratė ir Donatas Stakvilevičiai (Radviliškio kultūros centro liaudiškos muzikos kapelos „Radvija“, folkloro ansamblio „Aidija“ vadovai), muzikantas, žurnalistas ir aktyvus etninės kultūros puoselėtojas Alvydas Januševičius iš Joniškio r., Tauragės krašto muzikantas, kraštotyrininkas, daugelio knygų apie Žemaitiją, Tauragės kraštą autorius Albinas Batavičius, pirmąkart atvykęs, tačiau puikiai pasidarbavęs, muzikantas, mokytojas Arnoldas Vaznelis iš Punsko (folkloro ansamblis „Šalcinukas“), teatro raiškos ir mitologijos mokytoja Rita Vanagienė iš Šilutės, Šilalės rajono pedagogai ir kultūros darbuotojai:  žemaitiško kankliavimo vadovės Jolanta Bučnienė ir Jolanta Kažukauskienė, tradicinio dainavimo, šokių vadovės, Rasa Ramanauskienė, Olga Jogminienė, Giedrė Fasci, puikios stovyklos administratorės ir pagalbininkės mokytojos:  Živilė Juškienė, Loreta Krompalcienė, Vida Kačinienė.
O kaip be Šilalės r. sav. kultūros centro gausaus šaunių darbuotojų būrio, kurie padėjo ir stovyklavietę įrengti, ir įgarsinti bei apšviesti, ir kūrybines veiklas organizuoti:  ne vienerius metus šauniai triūsė Dainora Taurinskienė, Alvydas Juodviršis, vadovaudami modernaus folkloro sekcijai, Tomas Budreckas, Gediminas Pilypas, Aivaras Armonas, Paulius Skurdelis, Alfonsas Maulius, Vidas Undaravičius, Virgimantas Kasputis, Vasilij Zlotnikov, kasmet mediena paremiantis Vaclovas Rudys ir kt.
Maloniai nustebino Laukuvos miestelio bendruomenė (pirmininkė Biruta Viknienė), kai į stovyklą  atvežė savo rankų gamybos arklį, kuris tapo  populiariausiu stovyklautojų fotosesijų objektu.  Be galo smagu, kai kiekvienais metais atsiranda vis daugiau savo krašto tradicijų  išsaugojimu ir puoselėjimu besirūpinančių žmonių, palaikančių, paremiančių etnokultūrinės stovyklos organizatorius, suprantančių būtinybę prisidėti  turiningo prie vaikų vasaros poilsio.
Per 5 stovyklos dienas rezultatu visi liko patenkinti, nes galėjo pademonstruoti ir vaidybinius gebėjimus, ir pagroti, padainuoti išmoktus kūrinius, pašokti šokius, pasukti ratelius. Po stovyklautojų koncertavo Lietuvoje puikiai žinoma atlikėįa Loreta Sungailienė ir Lietuvos trombonų projektas, juos keitė jungtinis stovyklos vadovų ir jaunųjų muzikantų kolektyvas, o po jų –  puikiai virkdantys bandonijas, armonikas, grojantys daugeliu liaudies instrumentų Kauno folkloro ansamblio „Ratilėlis“ muzikantai, stovyklos kūrybinių veiklų vadovai:  Vitas Ilekis, Justas Morkeliūnas, Rokas Žičkis (vad. Alvyda Česienė).
Nuoširdi padėka  jauniesiems vadovams : Urtei Būdvytytei, Monikai Šerpytytei, Ervinui Šepučiui, Faustai Noreikaitei, Justui Šimkūnui, Svajūnui Petrokui, Laurai Raudoniūtei, Mortai Girčytei, Karolinai Lubytei, Aušrinei Mažulytei, Giedrei Norvaišaitei, Guodai Rupšytei, taip pat  šauniems vadovų padėjėjams: Oskarui Mikalauskui, Eimantui Betingiui, Nedai Šimkūnaitei, Sigitai Vitaitei, Emiljai Girčytei, AJC savanoriams ir visiems stovyklautojams bei jų artimiesiems.
Išskirtinė padėka stovyklos rėmėjams ir partneriams, be kurių stovykla neįvyktų.

Rėmėjai
Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė
UAB „Migelis“ ir „Paršežerio stovyklavietė“
AB „Žemaitijos pienas“
UAB „Eurobiuras“
UAB „Edita ir ko“
UAB „Balsia“
UAB „Pitlius“
Ūkininkai Laima ir Imedas Monkai
Alma ir Rimantas Rimkai
Ūkininkai Daiva ir Egidijus Gečai
Dalia ir Anicetas Petrošiai
Vaclovas Rudys
Regina Knystautienė
Stovyklos dalyvių lėšos

Informaciniai rėmėjai
UAB „Šilalės artojas“, VšĮ „Šilalės naujienos“

Partneriai
Šilalės rajono savivaldybė
Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Kęstučio motorizuotasis pėstininkų batalionas
Šilalės kraštiečių draugija
Šilalės Švietimo pagalbos tarnyba
Šilalės r. sav. visuomenės sveikatos biuras
Šilalės PGT
Varnių regioninio parko direkcija
Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija
Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija
Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija
Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija
Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro  Stulginskio gimnazija
Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija
Šilalės r. Obelyno pagrindinė mokykla
Šilalės r. Pajūralio pagrindinė mokykla
Žemaičių kultūros draugija (Šilalės r. skyrius)
Laukuvos seniūnija
Kaltinėnų seniūnija
Laukuvos miestelio bendruomenė
Požerės kaimo bendruomenė
Šiauduvos kaimo bendruomenė

Etnokultūrinės stovyklos organizatorės: Irmina Kėblienė, Ilona Raudonienė, Guoda Juškaitė
Nuotraukos: MB „Septintas kadras“, Kristupo Grigalavičiaus, Alvydo Januševičiaus, Guodos Juškaitės
Filmuota medžiaga Augustino Mažučio, Alvydo Januševičiaus

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/silales-etnokulturine-stovykla-butu-naudinga-visiems-pasaulio-lietuviu-vaikams-56-1187062
https://www.facebook.com/alvydas.janusevicius/videos/10157436232798700/?hc_location=ufi
https://www.youtube.com/watch?v=LnojSpQd5Kc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2D6c6x95Gu9PprLW0NwHFNDzxCMX_HR_Pf80ff1ltcAfwAgUWHID9B6iw
https://www.youtube.com/watch?v=fIhEa-gmTNE

Stovyklos atidarymas Ihttps://youtu.be/Fv1dMK7VqR8

Stovyklos atidarymas II

https://youtu.be/UjgCEPgozMI

Žygis
https://youtu.be/ugI3lHH-ZTI

Koncerto AKIMIRKOS
https://youtu.be/Kgl0CpSAarg

800 METŲ SUKAKTĮ

https://youtu.be/NMjITOD4iqg